Bilde Sarre, Aili
77645553 aili.sarre@uit.no Natur- og helsefagbiblioteket

Aili Sarre


Arbeidstittel

Forskningsdatastøtte og fagreferent for kjemi, biokjemi og farmasi

Stillingsbeskrivelse

Undervisning og forskningsstøtte knyttet til datahåndtering og kontakt med fagmiljøene på kjemi og farmasi. 

  • Åpen publisering/arkivering av data
  • Datahåndteringsplaner
  • Problemstillinger knyttet til håndtering av persondata og sensitive data
  • Undervisning og støtte i datavask
  • Undervisning og støtte i bruk av elektronisk labnotatbok (ELN).
chat loading...