Bilde Smart, Kathleen (Katie) Alexandra
77646404 kathleen.a.smart@uit.no Natur- og helsefagbiblioteket MH-bygget B7.014

Kathleen (Katie) Alexandra Smart


Arbeidstittel

Førstebibliotekar

Stillingsbeskrivelse

Fagansvarlig for fysikk og informatikk

Forsknings- og publiseringsstøtte faggruppe 

Støtte for Forskningsdata og Open Science

Gjesteforsker ved Institutt for Geovitenskap


  • Aulbach, Sonja; Smart, Katie. Petrogenesis and Geodynamic Significance of Xenolithic Eclogites. Annual Review of Earth and Planetary Science 2023; Volum 51. ISSN 0084-6597.s 521 - 549.s doi: 10.1146/annurev-earth-031621-112904.
  • Smart, Kathleen (Katie) Alexandra; Tappe, Sebastian; Woodland, Alan B.; Harris, Chris; Corcoran, Laura; Antonio, Simonetti. Metasomatized eclogite xenoliths from the central Kaapvaal craton as probes of a seismic mid-lithospheric discontinuity. Chemical Geology 2021; Volum 578. ISSN 0009-2541.s doi: 10.1016/j.chemgeo.2021.120286.
  • Smart, Kathleen Alexandra; Tappe, Sebastian; Woodland, Alan B.; Greyling, David R; Harris, Chris; Gussone, Nikolaus. Constraints on Archean crust recycling and the origin of mantle redox variability from the δ44/40Ca–δ18O–fO2 signatures of cratonic eclogites. Earth and Planetary Science Letters 2021; Volum 556. ISSN 0012-821X.s doi: 10.1016/j.epsl.2020.116720.
Se alle arbeider i CRIStin →


Forskningsinteresser

https://scholar.google.co.za/citations?user=dBQUHlcAAAAJ&hl=en



chat loading...