Helene N. Andreassen


Arbeidstittel

Leder, faggruppe for undervisning og læringsstøtte

Stillingsbeskrivelse

(kun pågående oppgaver og prosjekter)

  • Ansvar for utvikling og koordinering av undervisning og læringsstøtte, UiT Universitetsbiblioteket.
  • Medlem, arbeidsgruppe iKomp, en åpen, fleksibel og gratis nettressurs om informasjonskompetanse.
  • Ansvar for institusjonelt opplæringsprogram for håndtering av forskningsdata.
  • Medlem, utvikling- og kuratorteam, Tromsø Repository of Language and Linguistics (TROLLing).
  • Co-chair, RDA Linguistics Data Interest Group.
  • RDA/EOSC Future Domain Ambassador for Linguistics (November 2022- September 2023, medfinansiør: EU Horizon Programme call INFRAEOSC-03-2020).
  • Prosjektleder, Research integrity and open science: Knowledge, norms and attitudes among PhD students in Norway (RIOS-PHD).
  • Prosjektmedlem, DocTalent4EU (2022-2024, Horizon EUROPE)
  • Prosjektmedlem, CLARINO+ (2020-, NFR).


Forskningsinteresser

Fransk fonologi, fonologisk variasjon, tilegnelse av fonologi

Undervisning

(kun pågående undervisning)


chat loading...