Sandmo, Trine


Arbeidstittel

Spesialbibliotekar

Stillingsbeskrivelse

 


  • Østerholt, Kristin; Johannessen, Lilja Marlen; Sandmo, Trine; Sigurdson, Johannes Foss; Audsdotter Stafsnes, June. Norsk APA-manual: En nasjonal standard for norskspråklig APA-stil basert på APA 7th (Versjon 1.0). American Psychological Association (APA) 2020 ISBN 9781433832154.
  • Se alle arbeider i CRIStin →


    Undervisning

    Referanseverktøyet EndNote (https://uit.no/ub/skriveogreferere/endnote)


    chat loading...