Noortje Haugstvedt


Arbeidstittel

Førstebibliotekar

Stillingsbeskrivelse

  • Fagansvarlig for geovitenskap og ingeniørfag
  • Samlingsforvalter for UiT sin samling i DataverseNO
  • Koordinator UBs forskningsdatastøtteteam
  • Medlem av faggruppe for forsknings- og publiseringsstøtte
  • Kurs og støtte i forskningsdatahåndtering, inkl. datahåndteringsplan, elektronisk labnotatbok (ELN) og arkivering 
  • Kurs i informasjonskompetanse (iKomp)


chat loading...