Mariann Cecilie Løkse


Arbeidstittel

Leder, Avdeling for publikumstjenester

Stillingsbeskrivelse

Seksjonssjef, Avdeling for publikumstjenester


 • Løkse, Mariann Cesilie; Låg, Torstein; Solberg, Mariann; Andreassen, Helene N.; Stenersen, Mark. Teaching information literacy in higher education: Effective teaching and active learning. Chandos Publishing 2017 ISBN 9780081009215.
 • Løkse, Mariann Cesilie; Bårnes, Vibeke Bårdsdatter. Information literacy : how to find, evaluate and cite sources. Cappelen Damm Akademisk 2014 ISBN 978-82-02-44430-3.
 • Løkse, Mariann Cesilie; Bårnes, Vibeke Bårdsdatter. Informasjonskompetanse : håndbok i kildebruk og referanseteknikker. Cappelen Damm Høyskoleforlaget 2011 ISBN 978-82-7634-903-0.
 • Løkse, Mariann Cesilie. Gi en bok!. Nordlys 2020. ISSN 0805-5440.
 • Figenschou, Lars; Løkse, Mariann Cesilie. Har vi forberedt ungdommen på det digitaliserte livet og den nye skolehverdagen?. Khrono.no 2020. ISSN 1894-8995.
 • Løkse, Mariann Cesilie; Andreassen, Helene N.; Låg, Torstein; Stenersen, Mark. Bridging the gap: easing the transition to higher education with an information literacy MOOC. 2016 ISBN 9781783300495.s 119 - 131.
 • Løkse, Mariann Cesilie. Spiller fagreferentene bingo med litteraturbudsjettet? En sammenlikning av bibliotekets bokbestillinger og brukernes litteraturbehov. UH-bibliotekkonferansen: Framifrå fag- og forskingsbibliotek – frå strategiar til handling 2015-06-18 - 2015-06-19 2015.
 • Løkse, Mariann Cesilie; Figenschou, Lars. Learning opportunities and barriers: making the most of MOOC usage data. Internet Librarian International 2015-10-18 - 2015.
 • Andreassen, Helene N.; Figenschou, Lars; Stenersen, Mark; Flytkjær, Vibeke; Løkse, Mariann Cesilie; Låg, Torstein. Like a bridge over troubled water: Økt læring og forståelse av akademia eksemplifisert ved et interaktivt nettmøte mellom universitetet og den nye studenten. UH-bibliotekkonferansen 2015 2015-06-18 - 2015-06-19 2015.
 • Løkse, Mariann Cesilie; Solberg, Mariann. Strengthening teacher qualifications to prevent student plagiarism – presentation of an online course and discussion of a strategy. Plagiarism Across Europe and Beyond (fulltekst) 2015-06-10 - 2015-06-12 2015.
 • Låg, Torstein; Andreassen, Helene N.; Figenschou, Lars; Flytkjær, Vibeke; Løkse, Mariann Cesilie; Stenersen, Mark. From how to why: Critical thinking and academic integrity as key ingredients in information literacy teaching. IV. Fagdagen "Biblioteket som læringsarena" 2014-10-24 - 2014-10-24 2014.
 • Løkse, Mariann Cesilie; Andreassen, Helene N.; Figenschou, Lars; Flytkjær, Vibeke; Låg, Torstein; Stenersen, Mark. From how to why: Critical thinking and academic integrity as key ingredients in information literacy teaching. III. Internet Librarian International (ILI) 14 2014-10-21 - 2014-10-22 2014.
 • Andreassen, Helene N.; Figenschou, Lars; Stenersen, Mark; Flytkjær, Vibeke; Løkse, Mariann Cesilie; Låg, Torstein. From how to why: Critical thinking and academic integrity as key ingredients in information literacy teaching. II (PechaKucha). European Conference on Information Literacy (ECIL) 2014 2014-10-20 - 2014-10-23 2014.
 • Andreassen, Helene N.; Låg, Torstein; Figenschou, Lars; Flytkjær, Vibeke; Løkse, Mariann Cesilie; Stenersen, Mark. From how to why: Critical thinking and academic integrity as key ingredients in information literacy thinking. I. Librarians' Information Literacy Annual Conference (LILAC) 2014 2014-04-23 - 2014-04-25 2014.
 • Løkse, Mariann Cesilie; Magnussen, mona. Show me your search strings. (fulltekst) Online searcher : information discovery, technology, strategies 2014; Volum 38 (4). ISSN 2324-9684.s 54 - 55.
 • Løkse, Mariann Cesilie; Magnussen, mona. Show me your search strings! What can search statistics tell us about user behaviour?. (fulltekst) Information Today Euorpe 2013.
 • Løkse, Mariann Cesilie; Magnussen, mona. Show me your search strings! Statistics and user behaviour. Internet Librarian international 2013-10-15 - 2013-10-16 2013.
 • Løkse, Mariann Cesilie. Om skolebibliotekets vidunderlige verden. (fulltekst) Bibliotekforum 2013; Volum 38 (4). ISSN 0806-4725.s 20 - 21.
 • Løkse, Mariann Cesilie; Låg, Torstein. Deterring student plagiarism by strengthening teacher qualifications. Librarian's Information Literacy Annual Conference 2013-03-25 - 2013-03-27 2013.
 • Løkse, Mariann Cesilie. "... men jeg ble positivt overrasket" Undervisning i informasjonskompetanse: Hva gjør vi og hva synes studentene?. Fagreferentkonferansen 2010 2010-05-31 - 2010-06-02 2010.
 • Løkse, Mariann Cesilie; Buset, Karen Johanne. What happens next? Life after 2.0-training in academic libraries. EMTACL 2010 2010-04-26 - 2010-04-28 2010.
 • Løkse, Mariann Cesilie; Skarstein, Frode. "Where is this library you're talking about?" Student feedback on information literacy classes. Internet Librarian International 2009-10-15 - 2009-10-16 2009.
 • Løkse, Mariann Cesilie; Røgler, Jannicke. What difference does it make? Norwegian libraries after 23 things. Internet Librarian International 2008-10-16 - 2008-10-17 2008.
 • Løkse, Mariann Cesilie. How to be a teacher librarian. Internet Librarian International 2007-10-08 - 2007-10-09 2007.
 • Løkse, Mariann Cesilie. UB på timeplanen: Et vellykket samarbeid mellom Hum.fak. og Universitetsbiblioteket i Tromsø. Fagreferentkonferansen 2006 2006-10-16 - 2006-10-18 2006.
 • Løkse, Mariann Cesilie. Teaching Information Competency to University Students. Internet Librarian International 2005 2005-10-10 - 2005-10-11 2005.
 • Se alle arbeider i CRIStin →

  Publikasjoner utenom Cristin

  Bårnes, Vibeke og Mariann Løkse (2011): Informasjonskompetanse: Håndbok i kildebruk og referanseteknikker. Kristiansand, Høyskoleforlaget.


  Forskningsinteresser

  Informasjonskompetanse

   


  chat loading...