Bilde Franzen, Simon Dominik
simon.d.franzen@uit.no Her finner du meg Avdeling for publikumstjenester

Simon Dominik Franzen


Arbeidstittel

ph.d.-stipendiat

Stillingsbeskrivelse

Jeg er ph.d.-stipendiat ved Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi (AHR) og ved Universitetsbiblioteket (UB). I ph.d.-prosjektet mitt undersøker jeg UBs samling av historiske kart. De historiske kartene fra 1500-tallet er i mine øyne et viktig kildemateriale til fremveksten av en spesifikk romlig idé om "Nord-Europa" i tidlig-moderne tid. Gjennom en detaljert analyse av ulike elementer som er avbildet på kartene, for eksempel naturfenomener eller næringsutøvelse, ønsker jeg å bidra til forståelsen av Fennoskandinavias "spatial history" i førmoderne tid.

Forskningsinteresser:
• Kartografiens historie
• Spatial History
• Spatial Humanities/Historical Geographic Information Systems
• Historisk samfunns- og kulturgeografi
• Kunnskapshstorie i tidlig-moderne tid
• Mikrohistorie
• KulturlandskapsforskningMedlem i forskergruppe


chat loading...