Nytt økonomisystem for Unit4 ERP og LØNN

Opplæring i nytt økonomi - og lønnssystem


Under åpningssamlingen hadde vi fokus på hvordan opplæringen er satt sammen, hvilke endringer som kommer, samt praktiske anbefalinger for gjennomføring av opplæringsløpet.
Ved å logge på e-læringskurs i Canvas UiB vil du få opplæring i BOTT-standardiserte prosesser, rutiner og prosessroller. Systemopplæringen fra Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) fokuserer på opplæring i SAP eller Selvbetjeningsportalen. På sluttsamlingen vil vi ta opp tilbakemeldinger, avklaringer og spørsmål som har dukket opp underveis. Er du usikker på hvilken rolle du er tildelt og skal få opplæring i? Ta kontakt med din nærmeste leder, eventuelt enhetens lokale innføringskoordinator.

Du finner en oversikt over rollene med tilhørende kurs her: Oversikt over opplæring for alle rollene
For påmelding til opplæring i Selvbetjeningsportalen og DFØ App, se kunngjøring her.    

I tillegg til kursene som DFØ gir for oss, tilbyr vi åpne drop-in møter for alle ansatte hvor vi gjennomgår spesielle tema som for eksempel pålogging og avspasering, og hvor det også er mulig å stille spørsmål. 

Her finner du oversikt over alle drop-in møter;   TopDesk - oversikt over drop-in møterBehov til betaling


Fordring til innbetaling


Prosjektide til prosjektavslutning


Andre økonomiprosesser


Periodeavslutning


Styring og rapportering


Attestant


Behovshaver kontrakt


Kontrollør (GK1)


Koordinator kontrakt
  • Rollebeskrivelse (pdf)
  • E-læringskurs prosjekteier
    Pålogging skjer i to trinn, se detaljert veiledning:
    1. Du logger deg inn i UiBs Canvas-løsning med Feide.
    2. I Canvas får du tilgang til e-læringskurs for prosjekteier med direktelenken: mitt.uib.no/enroll/XCPGM7


Opplæring i BOTT-standardiserte prosesser, rutiner, og prosessroller foregår gjennom e-læringskurs i Canvas UIB. E-læringsmaterialet er utviklet av fagressursene i det nasjonale BOTT ØL-prosjektet (BOTT Samarbeidet), og vil benyttes av alle institusjonene i forbindelse med opplæringen knyttet til prosesser, arbeidsflyt, roller og rutiner.

Du logger inn med feide-pålogging for å ta e-læringskurs. E-læringskurs kan du ta når som helst, når det måtte passe. Kurset vil være tilgjengelig for å gå tilbake for mer informasjon dersom du har behov for det. Påmelding gjøres invividuelt av den enkelte deltager, og gjennomføres når du starter kurset.


Systemopplæring fra DFØ vil foregå som webinarer med en kursleder. Webinarene vil i hovedsak ha fokus på systemopplæring i SAP eller Selvbetjeningsportalen.

Mottaksprosjektet vil sende deltagerne invitasjon til disse kursene i Outlook, slik at de får opplæringstidspunktene inn i sin kalender. I invitasjonen vil det bli gitt informasjon om påmeldingslenker til DFØ og hvordan den enkelte deltager melder seg på. Ved påmelding til DFØ vil du få en bekreftelse og innkalling via epost.Område Kurs og opplæring    Uke Dato Tid Varighet  For hvem Sted
ØKONOMI Behov til betaling i Unit4 ERP - Fakturabehandling for fagbrukere  UiT 48 01.12.2021 09.00-10.45 1 time 45 min Fakturaflytoppfølger Digitalt
ØKONOMI Behov til betaling i Unit4 ERP -Opprettelse og vedlikehold av leverandør UiT 48 01.12.2021 11.00-11.30 45 minutter Leverandørvedlikeholder Digitalt
ØKONOMI Behov til betaling i Unit4 ERP- Administrasjon av innkjøpsløsningen UiT 48 01.12.2021 12.00-15.30 3,5 timer Katalogadministrator, Innkjøpskontroller, Anskaffelsesrådgiver, Systemadministrator Digitalt
ØKONOMI Behov til betaling i Unit4 ERP- Innkjøpsforespørsel og inngående faktura  UiT 48 02.12.2021 09.00-13.00 4 timer Fagrekvirent, Innkjøper, Kostnadsgodkjenner, Varemottaker, Fakturabekrefter, Fakturaflytoppfølger, Innkjøpskontroller (om ønskelig), Leverandørvedlikeholder (om ønskelig) Digitalt
ØKONOMI Fordring til innbetaling (ikke trykkekurs) UiT 49 08.12.2021 09.00-11.30 2,5 timer Fakturaansvarlig, Salgsordreoppretter, Fakturautsender, Innbetalingsoppfølger, Kundereskontrooppfølger, Kundegodkjenner Digitalt
ØKONOMI Prosjektøkonomi - kontroll, faste registre, administrasjon UiT 49 10.12.2021 09.00-15.00 1 dag Prosjektøkonomer Digitalt
ØKONOMI Behov til betaling i Unit4 ERP- Innkjøpsforespørsel og inngående faktura  UiT 50 14.12.2021 09.00-13.00 4 timer Fagrekvirent, Innkjøper, Kostnadsgodkjenner, Varemottaker, Fakturabekrefter, Fakturaflytoppfølger, Innkjøpskontroller (om ønskelig), Leverandørvedlikeholder (om ønskelig) Digitalt
ØKONOMI Avstemmingsmappe DFØ UiT 50 16.12.2021 09.00-12.00 3 timer Finansregnskapsrapporterer, Periodeavslutter ved universitetet Digitalt
ØKONOMI Behov til betaling i Unit4 ERP- Innkjøpsforespørsel og inngående faktura  UiT 2 14.01.2022 09.00-13.00 3 timer Fagrekvirent, Innkjøper, Kostnadsgodkjenner, Varemottaker, Fakturabekrefter, Fakturaflytoppfølger, Innkjøpskontroller (om ønskelig), Leverandørvedlikeholder (om ønskelig) Digitalt
ØKONOMI Bevilgningsbudsjett UiT 4 25.01.2022 09.00-15.00 1 dag Controller, Systemadministrator Digitalt
ØKONOMI Bruk av excelerator UiT 4 26.01.2022 13.00-15.00 2 timer Denne opplæringen bør være obligatorisk for alle som blir tildelt rollen RD Excelerator og som har prosessrollene Controller budsjett eller Prosesskoordinator enhet (i budsjettprosessen) Digitalt
ØKONOMI Prosjektøkonomi - kontroll, faste registre, administrasjon UiT 4 27.01.2022 09.00-15.00 1 dag Prosjektøkonomer Digitalt
ØKONOMI Videregående bruk av browserspørringer i Unit4 ERP desktop NTNU og UiT 8 23.02.2022 09.00-15.00 1 dag Finansregnskapsrapporterer, Periodeavslutter ved universitet, Systemadministrator Digitalt
ØKONOMI Fordring til innbetaling Spørretime - oppfølging etter kurs UiT 9 28.02.2022 13.00-15.00 2 timer Fakturaansvarlig, Salgsordreoppretter, Fakturautsender, Innbetalingsoppfølger, Kundereskontrooppfølger, Kundegodkjenner Digitalt
ØKONOMI Prosjektøkonomi - søknadsprosessen, budsjett og endring av søknad UiT ?? Mai/Juni 22 10.00-15.00 1 dag Prosjektøkonomer Digitalt
ØKONOMI Prosjektøkonomi - søknadsprosessen, budsjett og endring av søknad UiT ?? Mai/Juni 22 10.00-15.00 1 dag Prosjektøkonomer Digitalt

 Område Kurs og opplæring    Uke Dato Tid Varighet  For hvem Sted
LØNN Generelt rapporter UIT UIT 48 02.12.2021 12.00-14.00 2 timer Alle fagspesialister Digitalt
LØNN Godkjenne oppgaver, 1. godkjenner UIT UIT 49 08.12.2021 09.00-10.00 1 time Attestant og kontrollør Digitalt
LØNN Selvbetjeningsløsninger rettet mot fagbruker UIT
( kobling mot kjernesystemet)
UIT 49 10.12.2021 09.00-11.00 2 timer Alle fagspesialister, Attestant, Kontrollør Digitalt
LØNN Modulkurs NAV Grunnkurs UIT 49 09.12.2021 10.00-15.00 1 dag Fagspesialist lønnsrefusjoner Digitalt
LØNN Oppfriskningskurs UIT UIT og NTNU 51 20.12.2021 09.00-15.00   Alle fagspesialister og brukeradministrator i SAP Digitalt
LØNN Lesetilgang SAP UIT 51 21.12.2021 09.00-12.30 3,5 timer HR konsulenter, Controllere, Regnskap Digitalt
LØNN Oppfriskningskurs UIT UIT og NTNU 51 21.12.2021 09.00-15.00   Alle fagspesialister og brukeradministrator i SAP Digitalt
LØNN Lederopplæring godkjenning og leder innsikt, TOA
(gis til de som er leder for org enhet)
UIT 1 05.01.2022 08.15-11.45 3,5 timer Alle ledere og stedfortredere Digitalt
LØNN Modulkurs NAV Videregående kurs UIT 3 19.01.2022 09.00-15.00 1 dag Fagspesialist lønnsrefusjoner Digitalt
LØNN Superbrukerkurs ( Portal/ selvbetjeningsløsning) UIT         Superbrukere Digitalt

 Se link i innstillinger, dette kapitlet linker rett til den.Alle ansatte ved UiT benytter i dag PagaWeb. Enten for å registrere arbeidstimene sine, for å søke om permisjon eller ferie, levere reiseregning eller for å sjekke lønnslipper og annen informasjon UiT har behov for å ha for sine ansatte.

Fra 1. januar 2022 erstattes PagaWeb med SAP. Alt du i dag gjør i PagaWeb, må du fra da av gjøre i SAP. For å gjøre overgangen så enkel som mulig, har vi satt opp kurs til forskjellige tidspunkt slik at alle kan finne ett som passer. Kurset vil bli tilgjengeliggjort som opptak.

Alle kursene gjennomføres digitalt.

Viktig - du har enda muligheten til å delta på kurs i SAP (nye PagaWeb) // Important - information about the use of SAP(the new PagaWeb)

 

Hvordan melder jeg meg på / How do I sign up to learn more about SAP?

Du velger relevant kurs (Teknisk/administrativt ansatte, Vitenskapelig ansatte eller Engelskspråklig) og melder deg på via lenkene du finner nedenfor for hvert kurs. Du kan også lese mer om innholdet i kursene her: Kurs for ansatte ved UiT.

English speaking employees - please sign up for the course below. A recorded version of the course will be made available. All courses will be digital.

Påmelding / link to sign up

Dato/Date

Tid/Time

Varighet/
Duration

Målgruppe /
Employees

Ansattopplæring UIT - teknisk/administrativt ansatte

03.01.2022

09.00-11.00

2 timer

Teknisk/administrativt ansatte

Ansattopplæring UIT - vitenskapelig ansatte ENGLISH

03.01.2022

09.00-11.00

2 timer

English speaking employees

Ansattopplæring UIT - vitenskapelig ansatte

04.01.2022

09.00-11.00

2 timer

Vitenskapelig ansatte

Ansattopplæring UIT - teknisk/administrativt ansatte

06.01.2022

13.00-15.00

2 timer

Teknisk/administrativt ansatte

Ansattopplæring UIT - vitenskapelig ansatte

06.01.2022

09.00-11.00

2 timer

Vitenskapelig ansatte