Illustrasjonsbilde

For ansatte

BOTT-ØL: Side for ledere og fagbrukere

På denne siden finner du som er leder eller fagbruker ved UiT informasjon om innføringen av nytt lønns- og økonomisystem ved universitetet.Frister:


Alle frister

Kunngjøringer:


Du har enda muligheten til å delta på kurs i SAP (nye PagaWeb) // Information about using SAP / Information about using SAP
Lokal tilpasning av prosjektmodellen, vedtatt av styringsgruppen 25. november 2021 / Local adaptation of the project model, adopted by the steering group on 25 November 2021
Justering av relasjonsverdier i økonomimodellen, vedtatt i styringsgruppen 25. november 2021. / Adjustment of relational values in the financial model, adopted by the steering group on 25 November 2021.
Skjema for refusjon av utlegg fases ut etter mandag 20. desember 2021 kl. 16.00 / Form for reimbursement of expenses will be phased out after Monday 20 December 2021 at 16.00
Ansattopplæring ny Selvbetjeningsportal og DFØ-app / Employee training new Self-service portal and DFØ-app
Lokal rutine 1
Lokal rutine 2

Lokal rutine 1
Lokal rutine 2