Nytt økonomisystem for Unit4 ERP og LØNN

Konsekvenser for de ansatte

Hva innebærer prosjektet for UiT-ansatte?

UiT deltar i det nasjonale samarbeidet knyttet til standardisering av lønns- og økonomitjenester sammen med UiB, UiO og NTNU (BOTT ØL). 

UiT skal innføre to nye systemer fra 1.1.2022 - Lønnssystemet SAP og økonomisystemet Unit4 ERP.

PAGA WEB og mobilappen til Paga blir erstattet med:

 • Selvbetjeningsportalen til SAP
 • SAPs mobil-app

I selvbetjeningsløsningene til SAP skal ansatte:

 • registrere reiseregning, arbeidstid, ferie og fravær, refusjon av utlegg
 • sjekke tidssaldo, lønnsslipp
 • utføre oppgaver som ansatt, kontrollør og godkjenner 

Hva betyr "nye løsninger innen økonomi- og lønnsområdet?

 • Vi får standardiserte prosesser og rutiner som skal være felles i BOTT
 • Vi får nye løsninger innen økonomi- og lønnsområdet

Oversikt over hvilke systemer vi får:

 • Økonomisystem (Unit4 ERP, (UBW)) - erstatter dagens UBW løsning
  • o Inkludert Prosjektøkonomi og ‘PreAward’
 • Lønnssystem (SAP) - erstatter dagens PAGA
 • Bestillings- og fakturaløsning (Unit4 ERP, (UBW)) - erstatter dagens UBW løsning

Datavarehus/rapporteringssystemet vil fortsatt være Tableau.

Dette betyr at de fleste av oss som har oppgaver innenfor økonomi- og lønnsområdet må endre måten vi jobber på, og verktøyene vi jobber i. Alle vil få opplæring og tid til å sette seg inn i de nye oppgavene og systemene.

Arbeidsdeling mellom BOTT og DFØ (Direktoratet for forvaltning og økonomistyring) er ikke endelig avklart, men vi forventer at dette i noen grad vil få betydning for universitetene. Som følge av mer automatiserte løsninger, vil vi kunne få endringer i arbeidsoppgaver.