Nytt økonomisystem for Unit4 ERP og LØNN

Mottaksprosjektet for økonomi og lønn skal sørge for et godt mottak av DFØ sine løsninger og tjenester ved UiT, og videre sikre at organisasjonen får informasjon om og opplæring i nye standardiserte prosesser og rutiner.

Målet for mottaksprosjekt økonomi og lønn er å forberede organisasjonen på nye løsninger og prosessene som kommer fra BOTT økonomi og lønn nasjonalt.

Dette innebærer forberedelse og innføring av felles rutiner og løsninger innenfor følgende hovedprosesser:

  • Økonomimodell
  • Regnskap
  • Prosjektøkonomi
  • Budsjett
  • Behov til betaling
  • Fordring til innbetaling
  • Lønn og lønnsnær HR, inkludert tilsetting og arbeidskontrakt
 
Innføringsdato er planlagt til 01.01.2022. Her kan du se mer om tidsplanen.
 
 

Lurer du på noe om mottaksprosjektet for BOTT økonomi og lønn?

Send oss en epost