Nytt økonomisystem for Unit4 ERP og LØNN

Nasjonale sider for prosjektet BOTT ØL

Om prosjekt BOTT Økonomi og lønn

BOTT Økonomi og lønn er et prosjekt i BOTT-samarbeidet, der fokus er å få løst tjenester knyttet til økonomi- og lønnsområdet gjennom en felles anskaffelse. Gjennom dette arbeidet har BOTT inngått samarbeid med Direktoratet for økonomistyring (DFØ). Det er videre vedtatt at de to første universitetene som skal ta i bruk tjenestene fra DFØ, er UiO og UiB, med planlagt oppstart 01.01.2021 og 01.05.2022.

Prosjekt BOTT Økonomi og lønn startet gjennomføringsfasen i januar 2019, der det arbeides med standardisering av prosesser og rutiner, samt utvikling og testing av de løsninger og tjenester som skal leveres av DFØ.

Strategi for prosjektet:

  • BOTT skal forenkle, fornye og forbedre det administrative støtteapparatet.​
  • Med digitalisering som pådriver skal BOTT oppnå effektive tjenester og frigjøring av ressurser​
  • Vi skal realisere strategien gjennom samarbeid om felles anskaffelse av nye løsninger innen økonomi og HR, samt arbeid med felles praksis, organisering og styrking av vår omstillingsevne.​

Bilde av felles mål

Link til nettsidene til BOTT Samarbeidet