Illustrasjonsbilde

For fagbrukere

BOTT-ØL: Side for ansatte, studenter og eksterne

På denne siden finner du som er ansatt, student eller eksternt tilknyttet UiT informasjon om innføringen av nytt lønns- og økonomisystem ved universitetet.Frister:


Alle frister

Kunngjøringer:


Henvendelser om lønnssystemet SAP
Du har enda muligheten til å delta på kurs i SAP (nye PagaWeb) // Information about using SAP / Information about using SAP
Ny løsning for refusjon av utlegg for studenter i praksis fra 1. januar 2022 / New solution for reimbursement of expenses for students in practice from 1 January 2022
Fra PagaWeb til SAP / From PagaWeb to SAP
Skjema for refusjon av utlegg fases ut etter mandag 20. desember 2021 kl. 16.00 / Form for reimbursement of expenses will be phased out after Monday 20 December 2021 at 16.00

Lenker:


Appene vil ikke kunne brukes før de ansatte har fått tilgang til nye løsninger, dvs fra 1. januar 2022.