Dekanat og ledelse

Dekanens ledergruppe består av dekanatet med tre prodekaner og fakultetsdirektøren. Les mer i fanen "Om ledelsen".

Fakultetets administrasjon ledes av fakultetsdirektøren og er organisert i to seksjoner, som hver ledes av en seksjonssjef. 


3 sentre er organisert som enheter under fakultetetsledelsen:

 

Styrer, råd og utvalg

 

Ansatte ved Fakultetsledelsen og stab NT-fak:


Siste nyheter

Dekan400.jpg
Kjære alle sammen og velkommen til nytt semester! En liten hilsen fra Dekanen ved NT- fakultetet
Les nyhetssaken

StudentSedimentIG.jpg
Det står skrevet i sand Ikke alt som er skrevet i sand viskes ut, geologistudentene kunne spore tusen år gamle prosesser i sandavsetningene på Breivikeidet
Les nyhetssaken

[Loading...]

[Loading...]

Telefon: +47 77 64 40 00
Epost:    postmottak@nt.uit.no

Postadresse
Fakultet for naturvitenskap og teknologi
UiT Norges arktiske universitet
Postboks 6050 Langnes
9037 Tromsø

Besøksadresse fak.adm:

Realfagbygget 
Hansine Hansensv veg 54