Velkommen til Fakultetsledelsen ved NT-fak

Organisering og ledelse

Fakultetsledelsen
Bakerst fra venstre: Liv Ragna Garden, Inger Johanne Lurås, Morten Hald, John Arne Opheim, Fred Godtliebsen. Foran fra venstre: Kurt Hemmingsen, Tore Guneriussen, Arvid Aanstad.

Fakultetsadministrasjonen har fire seksjoner:

Forskning og formidling
Utdanning
Personell
Økonomi

Se også Organisasjonstreet.

De hyggelige menneskene som utgjør fakultetsledelse og seksjonsledere sees på bildet til høyre.


3 sentre er organisert som enheter under fakultetetsledelsen:

 

Styrer, råd og utvalg

 

Ansatte ved Fakultetsledelsen ved NT-fak:


Siste nyheter

StudentSedimentIG.jpg
Det står skrevet i sand Ikke alt som er skrevet i sand viskes ut, geologistudentene kunne spore tusen år gamle prosesser i sandavsetningene på Breivikeidet
Les nyhetssaken

Kenneth Ruud.jpg
UiT med i nytt Senter for fremragende forskning – Tildelinga er en stor tillitserklæring, mener professor Kenneth Ruud, som sammen med UiO skal lede et nytt Senter for fremragende forskning (SFF).
Les nyhetssaken

[Loading...]

[Loading...]

[Loading...]

Annet

Telefon: +47 77 64 40 01
Faks:     +47 77 64 47 65
Epost:    postmottak@nt.uit.no

Postadresse
Fakultet for naturvitenskap og teknologi
UiT Norges arktiske universitet
Postboks 6050 Langnes
9037 Tromsø

Besøksadresse fak.adm:

Realfagbygget 
Hansine Hansensv veg 54

Skip to main content