Velkommen til Fakultetsledelsen ved NT-fak

Organisering og ledelse

Fakultetsledelsen
Bakerst fra venstre: Liv Ragna Garden, Inger Johanne Lurås, Morten Hald, John Arne Opheim, Fred Godtliebsen. Foran fra venstre: Kurt Hemmingsen, Tore Guneriussen, Arvid Aanstad.

Fakultetsadministrasjonen har fire seksjoner:

Forskning og formidling
Utdanning
Personell
Økonomi

Se også Organisasjonstreet.

De hyggelige menneskene som utgjør fakultetsledelse og seksjonsledere sees på bildet til høyre.


3 sentre er organisert som enheter under fakultetetsledelsen:

 

Styrer, råd og utvalg

 

Ansatte ved Fakultetsledelsen ved NT-fak:


Siste nyheter

Kenneth Ruud.jpg
UiT med i nytt Senter for fremragende forskning – Tildelinga er en stor tillitserklæring, mener professor Kenneth Ruud, som sammen med UiO skal lede et nytt Senter for fremragende forskning (SFF).
Les nyhetssaken

photo_silje_holmen400.jpg
Vet du ha hva natthimmellys er? Om du ikke gjør det, er du i så fall ikke alene. Men dette relativt ukjente himmelfenomenet har vært viktig i Silje Eriksen Holmen sin kartlegging av temperatur i atmosfæren over Arktis.
Les nyhetssaken

Aktuelle arrangementer og prosjekter
Prosjekt: EISCAT (European Incoherent SCATter) EISCAT er en vitenskapelig organisasjon (internasjonal stiftelse) som driver radaranlegg på fire stasjoner i Tromsø (Norge), Kiruna (Sverige), Sodankylä (Finland), og utenfor Longyearbyen på Svalbard.
Prosjekt: Tromsø Geofysiske Observatorium Den viktigste oppgaven til TGO er å opprettholde de lange geofysiske måleseriene som Universitetet overtok med Nordlysobservatoriet i 1972. TGO har også ansvaret for drift av instrumentene på Ramfjordmoen forskningsstasjon.

[Loading...]

Annet

Telefon: +47 77 64 40 01
Faks:     +47 77 64 47 65
Epost:    postmottak@nt.uit.no

Postadresse
Fakultet for naturvitenskap og teknologi
UiT Norges arktiske universitet
Postboks 6050 Langnes
9037 Tromsø

Besøksadresse fak.adm:

Realfagbygget 
Hansine Hansensv veg 54

Skip to main content