Fakultetsledelsen og stab NT-fak


Dekanens ledergruppe består av dekanatet med tre prodekaner og fakultetsdirektøren. Les mer i fanen "Om oss".

Fakultetets administrasjon ledes av fakultetsdirektøren og er organisert i to seksjoner, som hver ledes av en seksjonssjef. 

3 sentre er organisert som enheter under fakultetetsledelsen:

 

Styrer, råd og utvalg

 

Fakultetsstyret

Forskningsutvalget

Studieutvalget

Ansatte ved Fakultetsledelsen og stab NT-fak:

[Loading...]

Siste nyheter

Intern høring: De fleste vil fortsatt ha valgt rektor

Høringssvarene fra fakulteter, Studentparlament og fagforeninger er klare: En overvekt vil... Les nyhetssaken