Ansatte – Fakultetsledelsen og stab NT-fak

Tilbake til enheten

Ansatte – Fakultetsledelsen og stab NT-fak

Boomgaren, Marc

HMS-rådgiver, NT-fakultet (prosjektarbeid)
Fakultetsledelsen og stab NT-fak
Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Danielsen, Erlend Alexander

Avdelingsingeniør
Tromsø Geofys Observator
Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Emanuelsen, Per Ivar

Overingeniør - Tromsø geofysiske observatorium (TGO)
Tromsø Geofys Observator
Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Grande, Stian

Tekniker / EISCAT Ramfjordmoen
Fakultetsledelsen og stab NT-fak
Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Gulbrandsen, Njål

Forsker
Tromsø Geofys Observator
Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Hansen, Bjørnar

Overingeniør / TGO
Tromsø Geofys Observator
Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Heino, Erkka Petteri

Forsker
Tromsø Geofys Observator
Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Helgesen, Espen

Leder, EISCAT Svalbard Radar
Fakultetsledelsen og stab NT-fak
Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Holmeslet, Henning Edvard

Vit. assistent
Tromsø Geofys Observator
Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Husøy, Bjørn Ove

Elektronikk / TGO
Tromsø Geofys Observator
Fakultet for naturvitenskap og teknologi

1-10 av 22 | Neste 10 Siste 2