Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Generell info om ph.d.-utdanning ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Opptakskrav, ph.d. emner og innlevering av avhandling:          

Søke på stipendiatstilling                                                         

Hvordan søke opptak til ph.d. i realfag                                              

8000-emner ved fakultetet

Nyttige skjema

Søknad om innpass av eksterne forskerkurs

Årlig framdriftsrapportering 

Midtveisevaluering

Innlevering av doktorgradsavhandling

Informasjon for veiledere

Permisjonssøknad og søknad om forlenget studierett

Reglement og retningslinjer:
Ph.d.-reglement
Forskningsetikk 
Etiske retningslinjer for veiledning ved UiT
Bedømmelse av norske doktorgrader
Kvalitet i utdanninga ved NT-fak
Studieplan for ph.d.-program i realfag
Retningslinjer for stipendiaters oppgaver ved UiT

Annonsering av midler:
Overgangsstipend - Søknadsfrist 15. mai 2019
Utenlandsstipend - Søknadsfrist 1. oktober 2019
Utlysning av midler til forskerkurs og forskeropplæring (Tre frister per år)

Diverse:
Disputaser ved NT-fak  1974-20122013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
Forskerutdanningsutvalget
Forskerskoler

 

Lenke til denne siden
https://uit.no/nt/phd

English

Kontaktperson:

Tine Hågensen

Ph.d.-rådgiver

tine.m.hagensen@uit.no

Tel: 776 44009

Nasjonal forskerskole i kjemi:


 

Courses transferable skills:

Doctoral students assosiation at UiT: