EISCAT (European Incoherent SCATter)

EISCAT er en vitenskapelig organisasjon (internasjonal stiftelse) som driver radaranlegg på fire stasjoner i Tromsø (Norge), Kiruna (Sverige), Sodankylä (Finland), og utenfor Longyearbyen på Svalbard.

Forholdet mellom Universitetet i Tromsø (UiT) og EISCAT

Universitetet driver anleggene på Ramfjordmoen og Svalbard på oppdrag fra EISCAT  Dette betyr at EISCAT-aktiviteten er et prosjekt underlagt Fakultet for naturvitenskap og teknologi. Personalet er følgelig også ansatt ved Fakultetet.

Anlegget på Ramfjordmoen er lokalisert på området til Ramfjordmoen forskningsstasjon som Universitetet leier i Ramfjorden utenfor Tromsø.

Universitetet er ansvarlig for helse, miljø og sikkerhet. Ferdsel i området er trygt.

Organisasjonen er basert på en internasjonal avtale mellom medlemslandene Finland, Japan, Kina, Norge, Storbritannia, Tyskland og Sverige. Organisasjonen er registrert i Kiruna. Hovedkvarteret ligger også der. Avtalen ble sist fornyet fra 1.1.2007 og varer så lenge medlemslandene er enige om å fortsette samarbeidet. Norges forskningsråd har undertegnet avtalen på vegne av Norge.

Styring og ledelse

EISCATs øverste styringsorgan er Rådet (Council) med representanter fra alle medlemlandene. Universitetedirektør Lasse Lønnum og professor Asgeir Brekke er 2 av 3 medlemmer fra Norge. Det vises forøvrig til EISCATs organisasjonskart (in English).

Utstyrsoversikt

EISCAT har plassert følgende utstyr på Ramfjordmoen forskningsstasjon

  • UHF inkoherent spredningsradar,
  • VHF inkoherent spedningsradar
  • Ionosonde(Dynasonde), kortbølgeradar (1-16 MHz)
  • ”Heating”, kortbølge-sender, 2-8 MHz

Oversikt over alle instrumentene og en kort beskrvelse av hva de måler finnes her. Se også instrumentkartet.

Svalbardradarene

Svalbard er det lokalisert 2 høyfrekvente (500 MHz) antenneanlegg. Senderen kan velge hvilke antenne som skal brukes:

  • Styrbar antenne diameter på 32 m (Facts in English)
  • Fast antenne diameter på 22 m

Kjøreplan

Bruk av anleggene planlegges nøye. Kjøreplanen publiseres for publikum på EISCATs lokale sider. Planen er primørt beregnet på forskere, men det arbeides med å få laget en mer publikumsorientert utgave. Følgnede kan være til hjelp ved lesing av planen.

Utviklingsplaner

E3DN (Eiscat 3D Norge) er en norsk oppfølging av et 4-åring prosjekt finansiert av EU's 6.RP (EISCAT 3D). Prosjektet ble gjennomført av EISCAT i samarbeid med Universitetet i Tromsø, Luleå tekniske universitet og The Rutherford Appleton Laboratory".


Ansvarlig for prosjektet:

Hjem NT-fakultetet
 
EISCAT driver 4 forskningsstasjoner:
Kiruna (hovedkvarter)
Tromsø
Sodankylä

Longyearbyen
Kontaktinfo Norske stasjoner:
EISCAT Tromsø
Leder:
Roger Jacobsen

Ramfjordmoen
9027 Ramfjordbotn
Norge


Ramfjordmoen forskningsstasjon

Veibeskrivelse fra TromsøEISCAT Svalbard
Leder:
Assar Westman (acting site leader)
assar.westman@eiscat.se

PB 432
9170 Longyearbyen
Svalbard


Tlf: 776 25270
epost: staff@esr.eiscat.no


Presentasjon EISCAT (ved Cesar La Hoz, 2012)

Skip to main content