Universitetsledelsen

Rektoratet har ansvaret for den faglige ledelsen, mens universitetsdirektør har det øverste administrative ansvaret.

Universitetsledelsen

Rektor Anne Husebekk

Prorektor for utdanning Wenche Jakobsen

Prorektor for forskning og utvikling Kenneth Ruud

Viserektor Sveinung Eikeland

 Viserektor Kriss Rokkan Iversen

 

Universitetsdirektør Jørgen Fossland

Assisterende universitetsdirektør Gøril Heitmann

Universitetsstyret

Universitetsstyret er UiTs øverste organ

Møteinnkallinger og referat finner du her


Forskningsstrategisk utvalg

Strategisk utdanningsutvalg

Strategisk utvalg for forskningskommunikasjon

Strategi og styringsdokumenter

Administrative avdelinger

Universitetsdirektøren leder administrasjonen ved UiT, som består av sju avdelinger, i tillegg til stab hos rektor og direktør:

Forbedringsprosessen

Ansatte ved Universitetsledelsen:


Siste nyheter

Narvik.jpg
SINTEF etablerer seg i Narvik

SINTEF tar over aksjemajoriteten i forskningsinstituttet Norut Narvik. De kjøper Forte Narviks eierandel på 66,6 prosent. UiT eier resterende 33,4 prosent.


Les nyhetssaken

KennethRuud_sq.jpg
Kuttene i statlig sektor fortsetter

Mandag 7. oktober la regjeringen fram sitt forslag til statsbudsjett for 2020.
– Forslaget innebærer ytterligere kutt for UiT, men det finnes lyspunkter, sier prorektor Kenneth Ruud.


Les nyhetssaken

[Loading...]

[Loading...]

Kontakt

Telefon:
77 64 40 00

Epost:

Postadresse:
UiT Norges arktiske universitet
Postboks 6050 Langnes
9037 Tromsø

Fakturaadresse:
UiT Norges arktiske universitet
Fakturamottak
Postboks 6050 Langnes
9037 Tromsø

Besøks- og leveringsadresse:
UiT Norges arktiske universitet
Hansine Hansens veg 18
9019 Tromsø


Organisasjonsnummer
970 422 528