Universitetsledelsen

Rektoratet har ansvaret for den faglige ledelsen, mens universitetsdirektør har det øverste administrative ansvaret.

Universitetsledelsen

Rektor Anne Husebekk

Prorektor for utdanning Wenche Jakobsen

Prorektor for forskning og utvikling Kenneth Ruud

Viserektor Sveinung Eikeland

 Viserektor Kriss Rokkan Iversen

 

Universitetsdirektør Jørgen Fossland

Assisterende universitetsdirektør Gøril Heitmann

Universitetsstyret

Universitetsstyret er UiTs øverste organ

Møteinnkallinger og referat finner du her


Forskningsstrategisk utvalg

Strategisk utdanningsutvalg

Strategisk utvalg for forskningskommunikasjon

Strategi og styringsdokumenter

Administrative avdelinger

Universitetsdirektøren leder administrasjonen ved UiT, som består av fire avdelinger, i tillegg til stab hos rektor og direktør:

Forbedringsprosessen

Ansatte ved Universitetsledelsen:


Siste nyheter

Kenneth Ruud.jpg
Kenneth Ruud får høythengende utmerkelse

Prorektor Kenneth Ruud får den høythengende utmerkelsen AAAS Fellow for sine vitenskapelige bidrag innen kjemi.


Les nyhetssaken

FNs bærekraftsmål
Redd verden (litt) – bli bærekraftpilot!

FNs bærekraftsmål skal samle alle land i kampen for en bærekraftig verden for alle. Som bærekraftpilot har du muligheten til å være med på å sette FNs bærekraftsmål på dagsorden ved UiT.


Les nyhetssaken

[Loading...]

[Loading...]

Kontakt

Telefon:
77 64 40 00

Epost:

Postadresse:
UiT Norges arktiske universitet
Postboks 6050 Langnes
9037 Tromsø

Fakturaadresse:
UiT Norges arktiske universitet
Fakturamottak
Postboks 6050 Langnes
9037 Tromsø

Besøks- og leveringsadresse:
UiT Norges arktiske universitet
Hansine Hansens veg 18
9019 Tromsø


Organisasjonsnummer
970 422 528