Universitetsledelsen

Rektoratet har ansvaret for den faglige ledelsen, mens universitetsdirektør har det øverste administrative ansvaret.

Universitetsledelsen

Rektor Anne Husebekk

Prorektor for utdanning Wenche Jakobsen

Prorektor for forskning og utvikling Kenneth Ruud

Viserektor Sveinung Eikeland

 Viserektor Kriss Rokkan Iversen

 

Universitetsdirektør Jørgen Fossland

Assisterende universitetsdirektør Gøril Heitmann

Universitetsstyret

Universitetsstyret er UiTs øverste organ

Møteinnkallinger og referat finner du her


Forskningsstrategisk utvalg

Strategisk utdanningsutvalg

Strategisk utvalg for forskningskommunikasjon

Strategi og styringsdokumenter

Administrative avdelinger

Universitetsdirektøren leder administrasjonen ved UiT, som består av fire avdelinger, i tillegg til stab hos rektor og direktør:

Forbedringsprosessen

Ansatte ved Universitetsledelsen:


Siste nyheter

JGS_ingress
– UiT er en motor i nord

Ap-leder Jonas Gahr Støre fortalte for tredje gang om sine visjoner for nordområdene fra en talerstol ved UiT, og understreket sin nære tilknytning til universitetet. UiTs samfunnsgeograf Berit Kristoffersen liker at Støre vil satse på "grønn industri" i nord.


Les nyhetssaken

LÆRER KVADRAT 073A9753.jpg
To millioner kroner ekstra til rekruttering av flere lærere i Nord-Norge

Ferske tall viser at andelen kvalifiserte lærere øker, men fortsatt er det tilsatt 590 personer i undervisningsstillinger i Nordland, Troms og Finnmark uten godkjent utdanning. For å støtte opp om arbeidet som Nord universitet og UiT Norges arktiske universitet gjør for å rekruttere flere til læreryrket, får de en million kroner hver.


Les nyhetssaken

[Loading...]

[Loading...]

Kontakt

Telefon:
77 64 40 00

Epost:

Postadresse:
UiT Norges arktiske universitet
Postboks 6050 Langnes
9037 Tromsø

Fakturaadresse:
UiT Norges arktiske universitet
Fakturamottak
Postboks 6050 Langnes
9037 Tromsø

Besøks- og leveringsadresse:
UiT Norges arktiske universitet
Hansine Hansens veg 18
9019 Tromsø


Organisasjonsnummer
970 422 528