Avdeling for bygg og eiendom


English flag   

Avdeling for bygg og eiendom (BEA) har det overordnede ansvaret for utvikling og forvaltning av universitetets bygg og eiendommer.
I tillegg utfører vi en rekke tjenester ovenfor studenter, ansatte og besøkende.

Trykk her for informasjon om BRANNVERN

Trykk her for BYGNINGSOVERSIKT

Trykk her for informasjon om POST/INTERNPOST

Parkering

Adgangskort/Nøkler

Vakthold/vekter

Utleie av lokaler

 
Boligutleie UiT
UiT har et begrenset antall utleieboliger, som i første rekke er ment for nytilsatte som flytter til Tromsø. Vi har i tillegg korttidsleie for gjesteforskere og andre besøkende ved UiT.

 

Se mer på denne siden: Boligutleie UiT

Ansatte ved Avdeling for bygg og eiendom:

[Loading...]