Stab hos rektor og direktør

Rektoratet har ansvaret for den faglige ledelsen ved universitetet, mens universitetsdirektøren har det øverste administrative ansvaret.

Stab hos rektor og direktør bistår universitetsledelsen innen følgende hovedområder: 

  • Virksomhetsstyring
  • Samfunnskontakt
  • Administrativ lederstøtte 

Stabens medarbeidere er i tillegg tilgjengelige rådgivere for universitetsledelsen på daglig basis.

Arbeidsoppgavene i staben er initiert av rektoratet og universitetsdirektøren, og består gjerne av utviklings- og koordineringsfunksjoner og ledelse av prosjekter på tvers av enheter og avdelinger. Staben jobber derfor i nært samarbeid med både den faglige og den administrative virksomheten. 

Stab hos rektor og direktør ledes av assisterende universitetsdirektør.

Ansatte ved Stab hos rektor og direktør:


Siste nyheter

AnneHusebekk.jpg
Arktisk budskap på Norges største politiske møteplass

Mandag 12. august reiser rektor Husebekk og flere fra UiT Norges arktiske universitet til Sørlandet og Arendalsuka, med tydelig budskap om bærekraftig utvikling i nord.


Les nyhetssaken

Loso og Fossland kv.jpg
– UiT skal bli en foregangsinstitusjon i å redusere klimautslipp

Det sier universitetsdirektør Jørgen Fossland. Her kan du lese universitetsdirektørens tanker for å ta UiT inn i framtida som et grønt universitet.


Les nyhetssaken

[Loading...]

[Loading...]