Avdeling for organisasjon og økonomi


English flag   

Fra 1.1.2019 er ORGØK er en av fire avdelinger i universitetsadministrasjonen ved UiT Norges arktiske universitet. ORGØK organisert i fire seksjoner, pluss en stabsenhet.

ORGØK har en overordnet rolle innenfor personal- og organisasjonsfeltet, og yter støtte til universitetsledelsen, fakulteter og enheter innenfor de forvaltnings- og ansvarsområder som avdelingen ivaretar.

ORGØK utøver økonomiforvaltning og økonomistyring på alle nivåer i virksomheten, følger opp økonomiske mål og tiltak, og leverer lederstøtte og administrativ støtte til fagmiljøene.

ORGØK har ansvar for at UiT til enhver tid har en robust og fleksibel organisasjon tilpasset gjeldende strategiske mål.
Se Strategi og styringsdokumenter for UiT Norges arktiske universitet

Ansatt ved UiT?

Se våre ressurser på intranett

Arbeidsstøtte for økonomi og lønn

Ansatte ved Avdeling for organisasjon og økonomi:

[Loading...]


Arrangementer