Velkommen til Institutt for språk og kultur

Institutt for språk og kultur

Institutt for språk og kultur (ISK) har 74 faste tilsette, ni professor II og omlag 25 stipendiatar. I tillegg kjem rundt 25 mellombelse tilsette i forskings- og undervisingsstillingar. Kjerneverksemda til instituttet er forsking, utdanning og formidling innan språkvitskap, litteraturvitskap, kunsthistorie og dessutan medie- og dokumentasjonsvitskap.

Instituttet har eit svært aktivt forskingsmiljø med stor tematisk breidde. Det husar eit av dei fremste språkvitskapelege miljøa i verda, med forskargrupper innan kognitiv lingvistikk (CLEAR), samisk språkteknologi (Giellatekno og Divvun), sosiolingvistikk (LAIDUA), språktileigning (LAVA) og teoretisk lingvistikk (CASTL-FISH). Instituttet sine miljø innan litteraturvitskap, kunsthistorie og medie- og dokumentasjonsvitskap hevdar seg sterkt nasjonalt og er mellom anna organisert i forskargruppene Health Art Society (HAS), Russian Space, WARGAME og ALMPUB.

ISK tilbyr undervising i allmenn språkvitskap, litteraturvitskap, kunsthistorie, medie- og dokumentasjonsvitskap, engelsk, fransk, kvensk og finsk, latin, nordisk, russisk, samisk, spansk og tysk, som årsstudium, bachelor- eller mastergradsstudium. På instituttet vert det òg gjeve doktorgradsutdanning i kultur/litteraturvitskap, kunsthistorie, medie- og dokumentasjonsvitskap og språkvitskap.

Ansatte ved Institutt for språk og kultur:


Siste nyheter

GAMME KVADRAT IMG_7064 copy.jpg
UiT får ny gamme i Tromsø Til høsten kommer det en ny gamme på plass ved UiT Norges arktiske universitet.
Les nyhetssaken

BLU K98A1141 KVADRAT copy.jpg
Knutekunst ble til «Gledesplassen» Studentene fikk øve på knuter og resultatet ble en naturlekeplass som barnehageungene døpte «Gledesplassen».
Les nyhetssaken

[Loading...]

Våre studier

[Loading...]

[Loading...]

Leveringsadresse:

UiT Norges arktiske universitet
HSL-fakultetet/ISK
A-fløy 2. etasje
Breivika 3
9019 Tromsø


Postadresse:

Institutt for språk og kultur
UiT Norges arktiske universitet
Postboks 6050 Langnes
9037 Tromsø

 

 

Skip to main content