Studier ved UiT


31 studieprogrammer:

Engelsk - bachelor, 3 år

Engelsk - årsstudium, 1 år

English Literature - master, 2 years

Kunsthistorie - bachelor, 3 år

Kunsthistorie - master, 2 år

Kunsthistorie - nettbasert førstesemesterstudium, 1 semester

Kunsthistorie - årsstudium, 1 år

Kvensk og finsk - bachelor, 3 år

Kvensk og finsk - master, 3 år

Likestilling og kjønn - årsstudium, 1 år

Nordisk - årsstudium, 1 år

Nordsamisk som morsmål - årsstudium, 1 år

Russisk - bachelor, 3 år

Russisk - master, 2 år

Russisk - årsstudium, 1 år

Russlandsstudier - bachelor, 3 år

Russlandsstudier - master, 2 år

Spansk - årsstudium, 1 år

Tysk - årsstudium, 1 år