Ansatte – Institutt for språk og kultur

Tilbake til enheten

Ansatte – Institutt for språk og kultur

Aamold, Svein

Professor kunstvitenskap
Institutt for språk og kultur
Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Aboutalebi, Jubin

Professor II lingvistikk
Institutt for språk og kultur
Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Alhaug, Gulbrand

Professor emeritus nordisk språkvitenskap
Institutt for språk og kultur
Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Anderssen, Merete Brendeford

Studieprogramleder engelsk språk og teoretisk lingvistikk (M-EAC og T-LIN), professor engelsk språkvitenskap
Institutt for språk og kultur
Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Antonsen, Lene

Professor i samisk språkvitenskap
Institutt for språk og kultur
Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Arntzen, Even

Professor allmenn litteraturvitenskap
Institutt for språk og kultur
Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Aslaksen, Lisa Monica

Studieprogramleder samisk (årsstudium og BA nordsamisk morsmål, MA samisk, lektorutdanning, årsstudium nordsamisk på begynnernivå), universitetslektor samisk litteraturvitenskap
Institutt for språk og kultur
Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Auklend, Morten

Studieprogramleder nordisk (årsstudium, BA, MA og lektorutdanning), førsteamanuensis ved Nordiskseksjonen
Institutt for språk og kultur
Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Baal, Berit Anne Johansdatter Bals

Førstelektor i samisk språkvitenskap
Institutt for språk og kultur
Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Bakken, Trine Sand

Universitetslektor i norsk for internasjonale studenter (permisjon til 31.07.24)
Institutt for språk og kultur
Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

1-10 av 143 | Neste 10 Siste 3