Ansatte – Institutt for språk og kultur

Tilbake til enheten

Ansatte – Institutt for språk og kultur

Abutalebi, Jubin

Professor II lingvistikk
Institutt for språk og kultur

Gaski, Harald

Professor II i samisk kultur og litteratur
Institutt for språk og kultur
Forskningsinteresser:

Urfolksmetodologi og samisk forskning

Samisk estetikk og verdensanskuelse med basis i samisk terminologi

Nils-Aslak Valkeapääs multikunst


Grimstad, Knut Andreas

Professor II Russisk kultur/litteratur
Institutt for språk og kultur

Scheller, Elisabeth

Forsker
Institutt for språk og kultur
Forskningsinteresser:

Flerspråkighet, språkskifte och språkbevarande, språkrevitalisering, språkplanering, språkpolitik, sociolingvistisk urfolks- och minoritetsspråksforskning med särskilt intresse för samiska, speciellt kildinsamiska och andra samiska språk som talas i nordvästra Ryssland; lexikografi och ordböcker för språksamhällen med mycket begränsad tillgång till hjälpmedel för språkinlärningen; språkdokumentation, språkkontakt och språkhistoria; använd språkvete...


Wulff, Stefanie

Professor II lingvistikk
Institutt for språk og kultur

Aamold, Svein

Professor kunstvitenskap
Institutt for språk og kultur
Forskningsinteresser:

Billedkunst, kunsthistorie, kunstteori og esteti...


Lindemann, Beate

Professor tysk språkvitenskap
Institutt for språk og kultur
Forskningsinteresser:

Andre- og Tredjespråkslæring
Andre- og Tredjespråksdidaktikk
Modalitet
Tysklærerutdanning og -etterutdanning
CLILiG (tyskspråklig fagundervisning)
Tidlig start med 2. fremmedspråk


Leonenko, Anastasia

Doktorgradsstipendiat i russisk kulturvitenskap
Institutt for språk og kultur
Breiviklia
+4777623107

Petrunina, Uliana

Stipendiat i språkteknologi og russisk språkvitenskap
Institutt for språk og kultur

1-10 av 186 | Neste 10 Siste 6