Ansatte – Institutt for språk og kultur

Tilbake til enheten

Ansatte – Institutt for språk og kultur

Abutalebi, Jubin

Professor II
Institutt for språk og kultur

Gaski, Harald

Professor i samisk kultur og litteratur
Institutt for språk og kultur
Forskningsinteresser:

Urfolksmetodologi og samisk forskning

Samisk estetikk og verdensanskuelse med basis i samisk terminologi

Nils-Aslak Valkeapääs multikunst


Bratina, Tomas


Institutt for språk og kultur

Grimstad, Knut Andreas

Professor
Institutt for språk og kultur

Scheller, Elisabeth

Forsker
Institutt for språk og kultur
Forskningsinteresser:

Flerspråkighet, språkskifte och språkbevarande, språkrevitalisering, språkplanering, språkpolitik, sociolingvistisk urfolks- och minoritetsspråksforskning med särskilt intresse för samiska, speciellt kildinsamiska och andra samiska språk som talas i nordvästra Ryssland; lexikografi och ordböcker för språksamhällen med mycket begränsad tillgång till hjälpmedel för språkinlärningen; språkdokumentation, språkkontakt och språkhistoria; använd språkvete...


Wulff, Stefanie

Professor II lingvistikk
Institutt for språk og kultur

Aamold, Svein

Professor kunstvitenskap
Institutt for språk og kultur
Forskningsinteresser:

Europeisk og amerikansk billedkunst, kunsthistor...


Lindemann, Beate

Professor tysk språkvitenskap
Institutt for språk og kultur
Forskningsinteresser:

Andre- og Tredjespråkslæring
Andre- og Tredjespråksdidaktikk
Modalitet
Tysklærerutdanning og -etterutdanning
CLILiG (tyskspråklig fagundervisning)
Tidlig start med 2. fremmedspråk


Leonenko, Anastasia

Administrativ koordinator
Institutt for språk og kultur

Petrunina, Uliana

Stipendiat i språkteknologi og russisk språkvitenskap
Institutt for språk og kultur

1-10 av 186 | Neste 10 Siste 6