Om oss – Institutt for språk og kultur

Om oss – Institutt for språk og kultur

Instituttet vert leia av ein instituttleiar, to nestleiarar og ein kontorsjef.

Administrasjonen består av seks studiekonsulentar som jobbar med eksamen, studiesaker og praksis for studentane.

Instituttet har tre verneombod med vara. Line Nilsen Sandanger (vara: Hege Olaussen) er verneombod for verneområdet A- og E-fløya i Breivika 3. Maud Westendorp (vara: Björn Lundquist) er verneombod for verneområdet i Teorifagsbygget hus 4, 3., og 5. etasje (språklab'en). Juliane Bockwoldt  (vara: Andreas Vårheim) er verneombod for verneområdet i Breiviklia.

Strategi for ISK 2019–2023 (PDF)
Instituttstyret ved ISK

Leiar:
Gustav Jørgen Pedersen

Representantar for faste vitskapleg tilsette perioden 1.1.2020-31.12.2023:
Elin Haugdal
Laura Janda
Lill Tove Fredriksen
Henning Wærp

Vara:
1. Leena Niiranen
2. Roswitha Skare
3. Randi Davenport
4. Cathinka Hambro Dahl

Representant for mellombelse vitskaplege tilsette perioden 1.1.2020-31.12.2020:
Maud Westendorp
Vara: Daria Kosheleva

Representant for teknisk-administrativt tilsette:
Line Nilsen Sandanger
Vara: Kristian Osnes Aambø

Studentrepresentantar:
Harriet Hanssen
student nr 2.
vara: Karolina Galynia
vara nr. 2:
[Loading...]

Møter og møtereferater

Styringsdokumenter

Dokumenttittel Sist endret

Strategidokumenter
Strategi for HSL-fakultetet 2018–2022 26.02.2020
Strategi for ISK 2019–2023 28.02.2020