Om oss – Institutt for språk og kultur

Om oss – Institutt for språk og kultur

Instituttet vert leia av ein instituttleder og ein kontorsjef. I tillegg har instituttet ei utvida ledergruppe kor studieprogramleiera og instituttets leiing inngår.

Administrasjonen består av seks studiekonsulentar som jobbar med eksamen, studiesaker og praksis for studentane.

Instituttet har to verneombod med vara. Hege Olaussen (vara: Merete Andersen) er verneombod for verneområdet A- og E-fløya i Breivika 3. Janet Handley (vara: Valentina Zhukova) er verneombod for verneområdet i Breiviklia. 
Instituttstyret ved ISK

Instituttstyret er prolongert inntil videre.

Leiar: Cathrine Theodorsen

Representantar for faste vitskapleg tilsette perioden 1.1.2020–31.12.2023:

  • Elin Haugdal
  • Laura Janda
  • Lill Tove Fredriksen
  • Henning Wærp

Vara:

  1. Roswitha Skare
  2. Randi Davenport
  3. Björn Lundquist

Representant for mellombelse tilsette i perioden 1.1.2023–31.12.2023:
Helene Jensberg, vara: Maud Westendorp

Representant for teknisk-administrativt tilsette:
Line Nilsen Sandanger, vara: Trine Lise Larsen

Studentrepresentant:Instituttleder ved Institutt for språk og kultur, studieprogramleder tysk (årsstudium og lektorutdanning) Cathrine Theodorsen Studieprogramleder allmenn litteratur (årsstudium), professor allmenn litteraturvitenskap Rolf Gaasland Sjefsingeniør / leiar for Divvun-gruppa Sjur Nørstebø Moshagen Studieprogramleder medie- og dokumentasjonsvitenskap (BA og MA medie- og dokumentasjonsvitenskap, årsstudium bibliotek- og dokumentasjonsvitenskap), førstelektor i medie- og dokumentasjonsvitenskap Tore Brattli Studieprogramleder norsk som andrespråk, universitetslektor i norsk for internasjonale studenter Odd Egil Johnsen Studieprogramleder spansk (årsstudium, BA, MA og lektorutdanning), førsteamanuensis spansk språkvitenskap Petr Pitloun Studieprogramleder engelsk språk og teoretisk lingvistikk (M-EAC og T-LIN), professor engelsk språkvitenskap Merete Brendeford Anderssen Studieprogramleder engelsk litteratur (årsstudium, BA engelsk språk og litteratur, MA engelsk litteratur, lektorutdanning), førsteamanuensis i engelsk litteraturvitenskap Justin Michael Parks Studieprogramleder nordisk (årsstudium, BA, MA og lektorutdanning), førsteamanuensis ved Nordiskseksjonen Morten Auklend Studieprogramleder samisk (årsstudium og BA nordsamisk morsmål, MA samisk, lektorutdanning, årsstudium nordsamisk på begynnernivå), universitetslektor samisk litteraturvitenskap Lisa Monica Aslaksen Studieprogramleder kvensk og finsk, førsteamanuensis finsk og kvensk kultur og litteratur Anitta Viinikka-Kallinen Studieprogramleder kunsthistorie, professor kunsthistorie Elin Kristine Haugdal Studieprogramleder russisk, professor russisk litteraturvitenskap Andrei Rogatchevski

[Loading...]

Møter og utvalg

Styringsdokumenter

Dokumenttittel Sist endret

Strategidokumenter
Strategi for ISK 2019–2023 28.02.2020