Om oss – Institutt for språk og kultur

Om oss – Institutt for språk og kultur

Instituttet vert leia av ein instituttleiar, ein nestleiar og ein kontorsjef. I tillegg har instituttet ei utvida ledergruppe kor faggruppeledere og instituttets ledelse inngår.

Administrasjonen består av seks studiekonsulentar som jobbar med eksamen, studiesaker og praksis for studentane.

Instituttet har to verneombod med vara. Hege Olaussen (vara: Merete Andersen) er verneombod for verneområdet A- og E-fløya i Breivika 3. Elmira Zhamaletdinova (vara: Janet Handley) er verneombod for verneområdet i Breiviklia. 

Strategi for ISK 2019–2023 (PDF)
Instituttstyret ved ISK

Leiar: Cathrine Theodorsen

Representantar for faste vitskapleg tilsette perioden 1.1.2020-31.12.2023:

  • Elin Haugdal
  • Laura Janda
  • Lill Tove Fredriksen
  • Henning Wærp

Vara:

  1. Roswitha Skare
  2. Randi Davenport

Representant for mellombelse tilsette i perioden 1.12022-31.12.2022:
Tor Håvard Solheim, vara: Charlotte Sant

Representant for teknisk-administrativt tilsette:
Line Nilsen Sandanger

Studentrepresentant:
[Loading...]

Møter og utvalg

Styringsdokumenter

Dokumenttittel Sist endret

Strategidokumenter
Strategi for HSL-fakultetet 2018–2022 26.02.2020
Strategi for ISK 2019–2023 28.02.2020