Om oss – Institutt for språk og kultur

Om oss – Institutt for språk og kultur

Instituttet vert leia av ein instituttleiar og lokal leiarstøtte. I tillegg har instituttet ei utvida leiargruppe der studieprogramleiarar og instituttleiinga inngår.

Administrative tenester blir levert av Eining for instituttadministrasjon. Denne eininga tar seg av studiesaker som studentkontakt, utdanning og eksamen. I tillegg ytes det leiarstøtte både til instituttleiarar og studieprogramleiara.

Instituttets verneombod med vara er Hege Olaussen (vara: Merete Andersen).
Instituttstyret ved ISK

Leiar: Cathrine Theodorsen

Representantar for faste vitskapleg tilsette perioden 20. april 2024 til 31. desember 2027

  • Lisbeth Wærp
  • Hege Olaussen
  • Emelie Jonsson
  • Björn Lundquist

Vara:

  1. Minna Niemi

Representant for mellombelse tilsette i perioden 20. april 2024 til 31. desember 2024

Representant for teknisk-administrativt tilsette 20. april 2024 til 31. desember 2027

  • Trine Lise Larsen
  • vara: Line Nilsen Sandanger

Studentrepresentant ut juni 2025:

  • Karoline Holen Sveen
  • Helene Nordmo Mikkelsen


Instituttleder ved Institutt for språk og kultur, studieprogramleder tysk (årsstudium og lektorutdanning) Cathrine Theodorsen Studieprogramleder allmenn litteratur (årsstudium), professor allmenn litteraturvitenskap Rolf Gaasland Sjefsingeniør / leiar for Divvun-gruppa Sjur Nørstebø Moshagen Studieprogramleder medie- og dokumentasjonsvitenskap (BA og MA medie- og dokumentasjonsvitenskap, årsstudium bibliotek- og dokumentasjonsvitenskap), førstelektor i medie- og dokumentasjonsvitenskap Tore Brattli Studieprogramleder norsk som andrespråk, universitetslektor i norsk for internasjonale studenter Odd Egil Johnsen Studieprogramleder spansk (årsstudium, BA, MA og lektorutdanning), førsteamanuensis spansk språkvitenskap Petr Pitloun Studieprogramleder engelsk språk og teoretisk lingvistikk (M-EAC og T-LIN), professor engelsk språkvitenskap Merete Brendeford Anderssen Studieprogramleder engelsk litteratur (årsstudium, BA engelsk språk og litteratur, MA engelsk litteratur, lektorutdanning), førsteamanuensis i engelsk litteraturvitenskap Justin Michael Parks Studieprogramleder nordisk (årsstudium, BA, MA og lektorutdanning), førsteamanuensis ved Nordiskseksjonen Morten Auklend Studieprogramleder kvensk og finsk, førsteamanuensis finsk og kvensk kultur og litteratur Anitta Viinikka-Kallinen Studieprogramleder kunsthistorie, professor kunsthistorie Elin Kristine Haugdal Studieprogramleder russisk årsstudieum, BA, MA og lektorutdanning, førsteamanuensis i russisk språkvitenskap Svetlana Sokolova Studieprogramleder samisk (årsstudium og BA nordsamisk morsmål, MA samisk, lektorutdanning, årsstudium nordsamisk fra begynnernivå), førstelektor i samisk språkvitenskap Berit Anne Johansdatter Bals Baal

[Loading...]

Møter og utvalg

Styringsdokumenter

Dokumenttittel Sist endret

Strategidokumenter
Strategi for ISK 2019–2023 28.02.2020