Forskning – Institutt for språk og kultur

Forskning – Institutt for språk og kultur

Institutt for språk og kultur (ISK) har et svært aktivt forskningsmiljø med stor tematisk bredde. Instituttet er vertskap for noen av de fremste språkvitenskapelige miljøene i verden, blant annet representert ved AcqVA Aurora Center, etablert 2020.

ISK har til sammen 12 forskningsgrupper. Fire av disse er toppforskningsgrupper innen teoretisk lingvistikk (CASTL-FISH), kognitiv lingvistikk (CLEAR), samisk språkteknologi (GIELLATEKNO og Divvun) og språktilegnelse (AcqVA). De øvrige forskningsgruppene befinner seg på et solid nasjonalt nivå, blant annet innen sosiolingvistikk (Multilingual North: Diversity, Education and Revitalisation). Instituttets forskningsmiljøer innen litteraturvitenskap, kunsthistorie og medie- og dokumentasjonsvitenskap markerer seg nasjonalt og er blant annet organisert i forskningsgruppene Health, Art and Society (HAS), Russian Space (RSCPR), Interdisciplinary Phenomenology (IP), arktisk kunst og kultur (WONA og Arctic Voices) samt Libraries, Archives, Museums in the community (LAMCOM).

Vi har 6 forskningsprosjekter ved enheten: