Forskning – Institutt for språk og kultur

Forskning – Institutt for språk og kultur

Institutt for språk og kultur (ISK) har et svært aktivt forskningsmiljø med stor tematisk bredde. Instituttet er vertskap for noen av de fremste språkvitenskapelige miljøene i verden, blant annet representert ved AcqVA Aurora Center, etablert 2020.

ISK har til sammen 12 forskningsgrupper. Fire av disse er toppforskningsgrupper innen teoretisk lingvistikk (CASTL-FISH), kognitiv lingvistikk (CLEAR), samisk språkteknologi (GIELLATEKNO og Divvun) og språktilegnelse (AcqVA). De øvrige forskningsgruppene befinner seg på et solid nasjonalt nivå, blant annet innen sosiolingvistikk (Multilingual North: Diversity, Education and Revitalisation). Instituttets forskningsmiljøer innen litteraturvitenskap, kunsthistorie og medie- og dokumentasjonsvitenskap markerer seg nasjonalt og er blant annet organisert i forskningsgruppene Health, Art and Society (HAS), Russian Space (RSCPR), Interdisciplinary Phenomenology (IP), arktisk kunst og kultur (WONA og Arctic Humanities) samt Libraries, Archives, Museums in the community (LAMCOM).

Vi har 14 prosjekter ved enheten: