Er du opptatt av bærekraft når du skal velge studium i 2020?

UiT har utdanninger der du kan lære om livet på jorda og i havet, og hvordan vi kan skape en bærekraftig framtid gjennom forvaltning og ny teknologi.

Bludd, Ellen Kathrine
Publisert: 27.03.20 14:00 Oppdatert: 07.04.20 13:58

jente som dykker
På UiT fins det studier som er opptatt av bærekraft både til lands og til vanns. Foto: Privat

Drømmer du om å gjøre noe godt for jordkloden vår? Kanskje er du en av dem som er spesielt opptatt av klimakrisen eller plast i havet? Kanskje har du lyst til redde truete dyrearter, bidra til å verne regnskogen, finne bærekraftige løsninger til samfunnsutfordringer eller miljøvennlige energikilder?

Vi har møtt to studenter ved UiT som har lyst til å være med på det grønne skiftet.

Thomas Enoksen

student Thomas Enoksen
Thomas Enoksen studerer energi, klima og miljø og håper å bidra til at bærekraftige energikilder blir tatt i bruk. Foto: Jonatan Ottesen

24 år, fra Kvænangen. Studerer energi, klima, miljø. 

Hva vil du bli når du blir stor?  

– Jeg er åpen for å jobbe innen mange bransjer. Men jeg har lyst til å jobbe med fornybare prosjekter innen vindkraft og solenergi, som er min spesialitet. 

Hvorfor søkte du på energi, klima og miljø-studiet?  

– Jeg følte at studiet var aktuelt med tanke på fremtida og i forhold til bærekraft. Også interesserer det meg!  

Hva liker du med studiet?  

– Jeg liker at man får en bred kompetanse og at man har mange muligheter innenfor arbeidslivet. Jeg liker også at det er et lite studium, med et godt studentmiljø både i klassen og på tvers av kullene. Jeg var på utveksling med studiet i Sverige. Der tok jeg mange fag innen vindkraft. De fleste på studiet mitt drar på utveksling.  

Hva håper du å bidra med i verden etter studiet? 

– Jeg har lyst til å være med på å integrere ny teknologi i samfunnet og se potensialet i det som fins. Teknologien fins allerede, så det handler om å få byttet ut det gamle med det som er mer bærekraftig.  

Les mer om energi, klima og miljø-studiet her!

Oline Eikeland

student oline eikeland
Oline Eikeland studerer biologi og håper å bidra til at folk setter pris på artsmangfoldet og naturen vi omgir oss med. Foto: Jonatan Ottesen

27 år, fra Sandnes. Studerer biologi. 

Hva vil du bli når du blir stor? 

– Jeg har ikke helt bestemt meg. Men jeg velger fag som interesserer meg og tenker at det drar meg i riktig retning. 

Hvorfor søkte du på studiet?

– Jeg har alltid vært veldig glad i dyr, og jeg bryr meg om natur og naturvern. Jeg har reist og jobbet mye etter videregående skole og fikk lyst til å studere biologi fordi natur har vært en interesse for meg hele livet. Jeg har lyst til å være ute i naturen, ta på ting, være ute i felt. Det var også derfor jeg valgte å studere i Tromsø der man er nærmere naturen. 

Hva liker du med studiet? 

– Jeg liker at studiet er variert. Man får en liten smakebit av mange ulike elementer av biologi: Planter, dyr, mennesker og evolusjon. Det er noe nytt hele tiden. Eksperter på sine områder forteller oss om ting som de syns er kule. Vi får også være mye i felt og på laboratorium. Vi får dra i fjæra og på Skibotn feltstasjon, som er en av UiTs feltstasjoner. Sist vi var i Skibotn satte vi garn og tok opp masse små røyer, som vi tok med inn på lab. Der fikk vi lære om hvordan man kan bestemme alder og kjønn på fisken, og se om de har parasitter. Vi har også sett på barkebiller og gangene de graver i barken på treet. Og vi har sett på bjørkemålere som blir direkte påvirket av klimaendring. Det er veldig spennende å sette det vi lærer inn i en større kontekst. Vi har dissekert rein, rev og rype, og studert fordøyelsessystemet til dyrene. Det er utrolig lærerikt å se det helt på ekte, mye bedre enn å bare se det i en bok. Akkurat nå jobber vi med marin biodiversitet, og det er så spennende å se at alle organismer har sin plass.  

Hva håper du å bidra med i verden etter studiet? 

– Jeg har ikke helt bestemt meg for hva jeg vil jobbe med. Men jeg håper at jeg kan være med og gjøre en forskjell og kommunisere ut hvorfor det er viktig å ta vare på naturen og artsmangfoldet. På den måten håper jeg at folk se verdien av bier, insekter og planter. Jeg interesserer meg for hvordan ting henger sammen i økosystemet, og hvor mange snåle arter vi har. Jeg blir inspirert av naturprogrammer på BBC, der de viser frem natur fra hele verden og hvor fantastisk den er. Jeg syns det hadde vært spennende å jobbe for en naturvernorganisasjon. Jeg har lyst til å være ute i naturen, telle arter, eller drive med naturoppsyn eller forvaltning.

Les mer om biologi-studiet her!

Les mer om – og søk på – våre andre bærekraftige studier her: 

studenter holder en sjøstjerne
På UiT kan du lære om livet både over og under vann, og hvordan å forvalte naturen på en god måte. Foto: Audun Rikardsen

Akvamedisin

Bli fiskens fastlege! Som fiskehelsebiolog kan du diagnostisere og behandle syk fisk på lik linje med veterinærer.

Bioteknologi

Bioteknologien bruker mikroorganismer, planter- og dyreceller til å lage produkter til medisinske eller andre tekniske formål, forbedre planter og dyr, og utvikle mikroorganismer.

Bærekraftig teknologi

Studiet gir deg kunnskap om grønn teknologi, fornybar energi, risikovurdering og -styring og livsløpsanalyse. Videre lærer du hvordan vann- og avløpsvannteknologi, ressursforvaltning, design og drift av miljøteknologi kan gjøres mer bærekraftig.

Fiskeri og havbruk

En tverrfaglig og næringsrettet utdanning som gir gode muligheter for karrierer i en spennende og innovativ næring, både nasjonalt og internasjonalt. Du lærer om fiskens biologi, fiskeriforvaltning og fiskerinæringen.

Geologi

Geologer forsøker å forstå utviklingen fra jordens fortid og fram til i dag, slik at vi kan få en trygg fremtid. Geologer finner ressurser og bidrar til en bærekraftig utvinning. Vi trenger kunnskap om jordens historie for å finne løsninger for fremtida.

Internasjonal beredskap

Dette er et studium for de som ønsker kompetanse innen samfunnssikkerhet og beredskap, i forhold til uønskede hendelser, menneskeskapte eller som følge av naturkatastrofer. Studiet fokuserer i hovedsak på samfunnssikkerhet, risikoforhold og beredskap i nordområdene, i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv. 

Samfunnsplanlegging og kulturforståelse

Studiet gir deg en mulighet til å være med å utforme framtidens by- og kommunesamfunn. Du får innsikt i hvordan samfunn endres, samt verktøy til å planlegge og styre utviklinga i en bærekraftig retning.

Vi anbefaler