Internasjonal beredskap (samlingsbasert) - bachelor

Varighet: 3 År

Foto: Jon Terje Hellgren Hansen
Foto: Jon Terje Hellgren Hansen

Internasjonal beredskap (samlingsbasert) - bachelor

Varighet: 3 År

Studiested
Harstad, Fjelldal
Søknadsfrist
15. april
Søking og opptak
Slik søker du

Ønsker du kompetanse innen krisehåndtering, beredskap og samfunnssikkerhet? Vil du være med å forhindre uønskede hendelser, både nasjonalt og internasjonalt?

Studiet fokuserer på samfunnssikkerhet, risikoforhold og beredskap. Du lærer deg å styre og lede akutte krisesituasjoner, hvor liv, omgivelser og verdier kan stå på spill.

Spørsmål om studiet

May Grethe Jørgensen Hass
Hass, May Grete Jørgensen

Studiekonsulent BIB


Stakkeland, Linda Marie

Universitetslektor


Studiet passer for deg som ønsker kompetanse innen krisehåndtering og beredskap på et internasjonalt nivå. Studieprogrammet er et fulltidsstudium, tilrettelagt for deg som er i relevant arbeid ved at det er samlingsbasert, eller for deg som ønsker fagkunnskap innenfor samfunnssikkerhet og beredskap.

Studiet lærer deg om lokal, nasjonal og internasjonal beredskap. Du lærer om risikovurdering, den politiske situasjonen i nordområdene, miljø- og klimaendringer og natur- og menneskeskapte katastrofer. Du får kunnskap om hvordan menneskelige handlinger påvirker samfunnet, og om hvordan man skal planlegge og gjennomføre øvelser.

Du lærer om krisehåndtering og hvordan man ser kriser i et psykososialt perspektiv. Studiet har fag i prosjektledelse, risiko og sårbarhetsanalyse.

Dette er et samlingsbasert fulltidsstudium og har normalt 3 samlinger per halvår. Samlingene varer i en uke og foregår i Harstad eller ved Norges Brannskole på Fjelldal.

Etter studiet vet du hvordan Norges beredskap mot uønskede hendelser er organisert. Du har lært hvordan samfunnene i nordområdene er organisert og politisk styrt. Du forstår de spesielle forholdene i et arktisk klima og hvordan mennesker oppfører seg og reagerer i et ekstremt klima

Du vet hvordan geografi og klima påvirker beredskap, og hvordan du skal tenke igjennom en situasjon med uønskede hendelser hvor liv, omgivelser og verdier står på spill.

Du vil lære om hvordan klimaendringene påvirker oss, og hvordan vi skal tilpasse oss for å redusere uheldige konsekvenser

Studiet lærer deg om ansvaret hos en leder og viktige sider som kriseledelse, kommunikasjon og praktiske øvelser. Du kan også velge fag innen terror, geofarer, oljevern, sikkerhet/logistikk i kaldt klima og klimatilpasninger.

Studiet viser deg hvordan de ulike nødetatene og beredskapsorganisasjoner samarbeider, og hvordan du skal planlegge et beredskap for ulike situasjoner.

Studiet gjør deg kvalifisert til å utarbeide og ivareta beredskapsplaner, utredninger - og rådgivningsoppgaver. Tidligere studenter jobber med blant annet reisesikkerhet, industrivern, kommunal og fylkesberedskap, turisme, helse og sikkerhet. Dette kan være i sikkerhetsbransjen, veldedige organisasjoner både nasjonalt og internasjonalt eller i Sivilforsvaret. Sammen med egnet yrkespraksis kvalifiserer studiet også til ledelses- og spesialistoppgaver i fagfeltet.

Eksempler på bedrifter/organisasjoner tidligere studenter jobber i er: Avinor, Equinor, Norges Bank, Utenriksdepartementet, Forsvaret, Kystverket, Brann og redning, Regjeringskvartalet, Næringslivets sikkerhetsorganisasjon, ulike kommuner og Forsvarsbygg.

Opptakskravet er generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Studiet er adgangsregulert.

Antall studieplasser i 2023: 55

Tidligere poenggrenser:

  • Hovedopptak 2022: Ordinær kvote: 60,0. Førstegangsvitnemål: 36,0
  • Hovedopptak 2021: Ordinær kvote: 57,4. Førstegangsvitnemål: 36,0
  • Hovedopptak 2020: Ordinær kvote: 55,5. Førstegangsvitnemål: Alle

Det er nomalt tre ukessamlinger per halvår hvor to av tre samlinger er obligatoriske. I samlingsukene vil undervisningen bestå av forelesninger og gruppearbeid. Det er også praktiske øvelser, demoer og ekskursjoner. I periodene mellom samlingene er det hjemmearbeid og obligatoriske arbeidskrav.

Studiet gjennomføres i samarbeid med Norges Brannskole på Fjelldal, i Tjeldsund kommune. Mange av samlingene foregår ved NBSK.

Eksamensform er skriftlig skoleeksamen eller hjemmeeksamen. Studiet avsluttes med en bacheloroppgave. Bacheloroppgaven kan etter avtale også gjennomføres i, eller i samarbeid med, en bedrift.

Studiet er et norskspråklig studieprogram. Det innebærer at både undervisning og eksamensoppgaver gis på norsk.

Enkelte fag vil være engelskspråklige. Undervisning, pensumlitteratur og eksamensoppgaver vil her bli gitt på engelsk, men studenten kan velge å besvare eksamen på enten engelsk eller norsk/skandinavisk, med unntak av valgemner i engelsk.

Pensumlitteraturen er på norsk og engelsk.

Med Bachelor i Internasjonal beredskap er du kvalifisert til Master i Samfunnssikkerhet.

Det finnes også flere alternativer på andre universitet og høyskoler i Norge.

Det er tilrettelagt for utvekslingsopphold på høsten i tredjeåret. De som ønsker å dra på utveksling bør starte planleggingen så tidlig som mulig. Fagene som planlegges å ta under utvekslingsoppholdet må forhåndsgodkjennes av studieprogramleder

Erik Henriksen.jpg
Erik Henriksen
Professor
Bilde av Nilsen, Aud Solveig
Aud Solveig Nilsen

 

Jeg er ansatt som 1.Amanuensis ved UiT Harstad på Bachelor for internasjonal beredskap. Her underviser jeg i faget SIK- 1507 Samfunnssikkerhet og beredskap. Jeg er veileder for bacheloroppgaver. Tidligere har jeg undervist i faget Naturkatastorfer. I Tromsø i bachelorfaget SVF- 1205 og har masterfaget SVF-3201. I tillegg veileder jeg masterstudenter med deres masteroppgaver.

1. Amanuensis innen risikostyring og samf.sikk
Bilde av Abdel-Fattah, Dina Tarek
Dina Abdel-Fattah
Førsteamanuensis
Bilde av Oramah, Chinwe Philomina
Chinwe Philomina Oramah
Universitetslektor
Klemetsen.png
Øystein Klemetsen
Førsteamanuensis

Andre studier du kanskje vil like

Samfunnssikkerhet og miljø - bachelor
Samfunnssikkerhet og miljø - bachelor ( Tromsø )

Lær om beredskap og hvordan samfunnet kan forebygge ulykker og håndtere kriser. Studer samfunnsikker...

Samfunnssikkerhet - master
Samfunnssikkerhet - master ( Tromsø )

Hvordan møter samfunnet sikkerhet- og beredskapsutfordringer? Lær mer om krisehåndtering, HMS, risik...

Contemporary Issues in Risk and Crisis Management - master
Contemporary Issues in Risk and Crisis Management - master ( Nettbasert )

Contemporary Issues in Risk and Crisis Management program provides students with a multi-disciplinar...