Internasjonal beredskap (samlingsbasert) - bachelor

Varighet: 3 År

Foto: Jon Terje Hellgren Hansen
Foto: Jon Terje Hellgren Hansen

Internasjonal beredskap (samlingsbasert) - bachelor

Varighet: 3 År

Studiested
Harstad, Fjelldal
Søknadsfrist
15. april
Søking og opptak
Slik søker du

Ønsker du kompetanse innen krisehåndtering, beredskap og samfunnssikkerhet? Vil du være med å forebygge uønskede hendelser, både nasjonalt og internasjonalt?

Dette studiet fokuserer på samfunnssikkerhet, risikoforhold og beredskap. Du får kompetanse til å styre og lede akutte krisesituasjoner, hvor liv, ytre miljø og verdier kan stå på spill.

Spørsmål om studiet

profilbilde_n.jpg
Hass, May Grete Jørgensen

Studiekonsulent BIB


Studiet passer for deg som ønsker kompetanse innen krisehåndtering og beredskap på et internasjonalt nivå. Studiet er tilrettelagt for deg som er i relevant arbeid, men passer også for deg uten arbeidserfaring som ønsker å jobbe innenfor fagfeltet.

Studiet gir et bredt faglig fundament i beredskap både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Du lærer om risikovurdering, politisk situasjon i nordområdene, miljø- og klimaendringer og natur- og menneskeskapte katastrofer. Du får kunnskap om hvordan menneskelige handlinger påvirker samfunnet, og om hvordan man skal planlegge og gjennomføre øvelser.

Du lærer også om krisehåndtering og hvordan man ser kriser i et psykososialt perspektiv. Du får kunnskap om prosjektledelse, risiko og sårbarhetsanalyse.

Dette er et samlingsbasert fulltidsstudium og har normalt 3 samlinger per semester. Samlingene varer i en uke og foregår på campus i Harstad eller ved Norges Brannskole på Fjelldal.

Ved gjennomført studium vil du ha kunnskap om hvordan Norges beredskap er organisert, i forbindelse med uønskede hendelser. Du får en forståelse for hvordan samfunnene i nordområdene er organisert og politisk styrt. Du får innsikt og forståelse for spesielle forhold i et arktisk klima, og får kunnskap om hvordan mennesker oppfører seg og reagerer i et ekstremt klima.

Du får kunnskap om geografiske og atmosfæriske forhold, og hvordan dette får følger for beredskapen. Du lærer å vurdere og analysere risikofaktorer og bedømme situasjoner med uønskede hendelser hvor liv, ytre miljø og verdier kan stå på spill. Du vil lære om klimaendringer og hvordan dette påvirker oss, videre hvordan vi skal tilpasse og redusere uheldige konsekvenser.

Du får kunnskap kriseledelse, kommunikasjon og hva det vil si og ha et lederansvar.

Studiet gir kunnskap om samarbeid mellom ulike nødetater og andre beredskapsorganisasjoner. Du lærer om evaluering og forebygging, og om utarbeiding av egnet beredskap for ulike situasjoner.

Studiet gjør deg kvalifisert til å utarbeide og ivareta beredskapsplaner, utredninger - og rådgivningsoppgaver. Tidligere studenter jobber med blant annet reisesikkerhet, industrivern og helse i ulike bransjer. Dette kan være i sikkerhetsbransjen, veldedige organisasjoner både nasjonalt og internasjonalt eller i Sivilforsvaret. Sammen med egnet yrkespraksis kvalifiserer studiet også til ledelses- og spesialistoppgaver i fagfeltet.

Eksempler på bedrifter/organisasjoner tidligere studenter jobber i er: Avinor, Equinor, Norges Bank, Utenriksdepartementet, Forsvaret, Kystverket, Oslo Brann og redning, Regjeringskvartalet, Næringslivets sikkerhetsorganisasjon og Forsvarsbygg.

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
1. sem (høst)
2. sem (vår)
3. sem (høst)
SIK-2513 Internasjonal humanitær bistad og migrasjon
4. sem (vår)
SIK-25XX Beredskapslogistikk
5. sem (høst)
Valgemne / utveksling
Valgemne / utveksling
Velgemne / utveksling
6. sem (vår)
SIK-25XX Øvelses-planlegging og gjennomføring

Opptakskravet er generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Studiet er adgangsregulert.

Antall studieplasser i 2021: 55.

Tidligere poenggrenser:

  • Hovedopptak 2020: Ordinær kvote: 55,5. Førstegangsvitnemål: Alle
  • Hovedopptak 2019: Ordinær kvote: 50,0. Førstegangsvitnemål: Alle
  • Hovedopptak 2018: Ordinær kvote: 51,7. Førstegangsvitnemål: Alle

Det er normalt 3 ukessamlinger per semester. I samlingsukene vil undervisningen bestå av forelesninger og gruppearbeid. Det er også praktiske øvelser, demoer og ekskursjoner. I periodene mellom samlingene er det hjemmearbeid og obligatoriske arbeidskrav.

Studiet gjennomføres i samarbeid med Norges Brannskole på Fjelldal, i Tjeldsund kommune. Mange av samlingene foregår ved NBSK.

Eksamensform er skriftlig skoleeksamen eller hjemmeeksamen. Studiet avsluttes med en bacheloroppgave. Bacheloroppgaven kan etter avtale også gjennomføres i, eller i samarbeid med, en bedrift.  

Studiet er et norskspråklig studieprogram. Det innebærer at både undervisning og eksamensoppgaver gis på norsk.  
 
Enkelte fag vil være engelskspråklige. Undervisning, pensumlitteratur og eksamensoppgaver vil her bli gitt på engelsk, men studenten kan velge å besvare eksamen på enten engelsk eller norsk/skandinavisk.

Pensumlitteraturen er på norsk og engelsk.  

Med Bachelor i Internasjonal beredskap er du kvalifisert til Master i Samfunnssikkerhet.

Det finnes også flere alternativer på andre universitet og høyskoler i Norge.

Det er tilrettelagt for utvekslingsopphold i femte semester. De som ønsker å dra på utveksling bør starte planleggingen så tidlig som mulig. Emnene en planlegger å ta under utvekslingsoppholdet må forhåndsgodkjennes av studieleder.

Studiet har anbefalte utvekslingsavtaler med blant annet: Laurea University of Applied Sciences, University of Tasmania, Northern (Arctic) Federal University og University of California, Berkeley.

Dina Abdel-Fattah
Førsteamanuensis
Klemetsen.png
Øystein Klemetsen
Førsteamanuensis
Aud Solveig Nilsen

 

Jeg er ansatt som 1.Amanuensis ved UiT Harstad på Bachelor for internasjonal beredskap. Her underviser jeg i faget SIK- 1507 Samfunnssikkerhet og beredskap. Jeg er veileder for bacheloroppgaver. Tidligere har jeg undervist i faget Naturkatastorfer. I Tromsø i bachelorfaget SVF- 1205 og har masterfaget SVF-3201. I tillegg veileder jeg masterstudenter med deres masteroppgaver.

1. Amanuensis innen risikostyring og samf.sikk
Erik Henriksen.jpg
Erik Henriksen
Amanuensis II

Andre studier du kanskje vil like

...
Samfunnssikkerhet og miljø - bachelor

Lær hvordan samfunnet kan forebygge ulykker og håndtere kriser. Studer samfunnsikkerhet og miljø ved...

...
Samfunnssikkerhet - master

Hvordan møter samfunnet sikkerhet- og beredskapsutfordringer? Lær mer om krisehåndtering, HMS, risik...

Studiested
Harstad, Fjelldal
Søknadsfrist
15. april
Søking og opptak
Slik søker du