PET Imaging core facility

Korttittel:
Type infrastruktur: Kjernefasilitet
Målgruppe: Ansatte, Studenter, Gjester / eksterne
Org.enhet:
Ansvarlig: Martin-Armas, MontserratGlassvaskeri og autoklav

Korttittel:
Type infrastruktur: Kjernefasilitet
Målgruppe: Ansatte, Studenter
Org.enhet:
Ansvarlig: Gausdal, Hege Anita

KommerElixir Norway - Tromsø node

Korttittel:
Type infrastruktur: Nasjonal infrastruktur, Analyseplattform, Dataoppbevaring
Målgruppe: Ansatte, Studenter
Org.enhet:
Ansvarlig: Hjerde, ErikPoLaR Lab

Korttittel:
Type infrastruktur: Laboratorie
Målgruppe: Ansatte
Org.enhet:
Ansvarlig: Paulsen, BeatheAcqVA Aurora Lab

Korttittel:
Type infrastruktur: Laboratorie
Målgruppe: Ansatte
Org.enhet:
Ansvarlig: Paulsen, BeatheFF Beret Paulsdatter

Korttittel: FF BP
Type infrastruktur: Fartøy
Målgruppe: Ansatte, Studenter, Gjester / eksterne
Org.enhet:
Ansvarlig: Bjørvik, Simon Sagelv

FF Beret Paulsdatter er det nyeste forskningsfartøyet til UiT Norges arktiske universitet. Skipet settes i drift våren 2023 hvor det vil brukes til forskning i fjorder og kystnære områder i Tromsø regionen. Skipet driftes til daglig av Northshore AS.

FF Beret Paulsdatter er utviklet i samarbeid med Skipskompetanse AS og bygget av Vaagland Båtbyggeri AS i Måløy i 2022. Skipet er designet med høy driftsøkonomisk effektivitet, og tar i bruk NOx reduserende tiltak som et steg mot en grønnere drift av forskningsfartøy. Fartøyet er oppkalt etter kystfiskeren Beret Johanna Paulsdatter Dypvand som levde fra 1794 til 1868.

Beret Paulsdatter har normalt et mannskap på 3 personer og har undervisningsfasiliteter for grupper inntil 10 personer. Brodesignet er åpent og læringsfremmende for bruk til navigasjonsundervisning. Skipet er utstyrt for å brukes til forskning og undervisning innenfor geovitenskap, biovitenskap, fiskeri og redskapsteknologi og navigasjonsundervisning i kystnære områder. Tokt vil i hovedsak foregå som dagsturer inn og ut av Tromsø. 

Fakta om FF «Beret Paulsdatter»:

FF Beret Paulsdatter Foto: Oddleif Larsen, UiT
 • Lengde: 26,42 meter
 • Bredde: 10 meter
 • Lugarkapasitet: 14 personer inkl. mannskap
 • Undervisningsfasiliteter for grupper inntil 10 personer
 • 2 laboratorier
 • Åpent og læringsfremmende brodesign for navigasjonsundervisning i indre kystfarvann
 • Dekkskran: Foldekran 1080kg/ 13,16 meter
 • A-ramme på styrbord side. 2000 kg
 • A-ramme på hekk. 5000 kg
 • 2x trålvinsj 8t/2000 meter
 • 1x tråltrommel 8 tonn/ 5,7m3
 • 1x CTD vinsj 2 tonn/ 2000 meter
 • 1x håvevinsj 1,5 tonn/ 1000 meter
 • Skrapevinsj 3 tonn/ 2000 meter
 • Bredbånd ekkolodd 38,120 og 333 kHz
 • Avsatt plass til ADCP 150 kHz
 • Avsatt plass til høyfrekvent multistråle ekkolodd
 • Avsatt plass til bunnpenetrerende ekkolodd 


Árdna – universitetets samiske kulturhus

Korttittel: Árdna
Type infrastruktur: Kjernefasilitet, Fasilitet
Målgruppe: Ansatte, Studenter, Gjester / eksterne
Org.enhet:
Ansvarlig: Bruland, Hildegunn

Senter for samiske studier ved UiT er ansvarlig for Árdna – universitetets samiske kulturhus. Navnet betyr et sted med en skatt eller noe som er verdifullt. Árdna ligger sentralt plassert på Campus Tromsø – se kart her.


Vedlegg

Klimalaboratorium

Korttittel:
Type infrastruktur: Laboratorie
Målgruppe: Ansatte
Org.enhet:
Ansvarlig: Jaakola, LauraForvaltningsenheten for befolkningsundersøkelser

Korttittel:
Type infrastruktur: Kjernefasilitet
Målgruppe: Ansatte
Org.enhet:
Ansvarlig: Kanstad, Kristin Maren

Forvaltningsenheten for befolkningsundersøkelser er en felles enhet for forvaltningen av de fire store befolkningsundersøkelsene ved Institutt for samfunnsmedisin: 

Hovedoppgaven er forvaltning av allerede innsamlet materiale for befolkningsundersøkelsene, herunder både data og biologisk materiale. Formålet med en felles forvaltningsenhet er en samordning av oppgaver og rutiner rundt forvaltningen som på sikt vil gi stordriftsfordeler og effektivisere oppgavene. Med felles organisering, systemer og prosedyrer vil forvaltningen av befolkningsundersøkelsene bli mindre sårbar.

Vi ivaretar oppgaver knyttet til:

 • Mottak og veiledning av søknader om data og biologisk materiale
 • Saksbehandling og prosjektadministrasjon
 • Oppbevaring av data og biologisk materiale
 • Utlevering og koblinger
 • Organisasjonsutvikling
 • Formidling
 • Økonomi

Forvaltningsenheten er en nyopprettet kjernefasilitet ved det helsevitenskapelige fakultet.


Vedlegg

Laboratorium for elektronikkproduksjon

Korttittel:
Type infrastruktur: Laboratorie
Målgruppe: Ansatte, Studenter
Org.enhet:
Ansvarlig: Hansen, Ketil

Her kan man produsere flerlags mønsterkort for videre montasje av komponenter slik at man har et ferdig utviklet kretskort.
Laboratoriet brukes i forbindelse med laboratorieøvinger og prosjekter i våre utdanningsløp. Loddeutstyr er tilgjengelig for montering av både hullmonterte og overflatemonterte komponenter.

Utstyr inkluderer blant annet:

 • LPKF S104 (fresemaskin for mønsterkort)
 • LPKF ProtoPlace S (pick and place maskin)
 • LPKF ProtoFlow S (loddeovn)
 • LPKF Multipress S (pressmaskin for laminering av mønsterkort opp til 8 lag)
 • Diverse loddeutstyr for SMT og HMT montasje
 • LPKF Contac S4 (maskin for gjennomplettering av kretskort)F/F Kronprins Haakon

Korttittel:
Type infrastruktur: Fartøy
Målgruppe: Ansatte
Org.enhet:
Ansvarlig: Johansen, Johnny

Fysiske mål: 

    Lengde: 100 meter
    Bredde: 21 meter
    Dypgang: 8,5 meter 
    Bruttotonnasje: 10 900 tonn

Operasjon:

    Rekkevidde: 15 000 nautiske mil (dvs. tur-retur Tromsø–Cape Town)
    Kan gå 65 dager i marsjfart.
    Rom til 55 personer fordelt på 38 lugarer. Tar 40 passasjerer.

Brukere:
 

    50 % UiT Norges arktiske universitet
    30 % Norsk polarinstitutt 
    20 % Havforskningsinstituttet (drift)
    Erstatter NPs «Lance»

Framdriftssystem

    Diesel-elektrisk
    Motorer: 2 x 4100 ekW/720 rpm dieselgeneratorer, 2 x 2750 ekW/720 rpm, dieselgeneratorer, 1 x 1 MW LNG-drevet generatorsett
    Propeller: 2x5 MW azimuth-propeller, 2 baugthrustere (900 og 1400 kW)

Utstrålt støy til vann:

    Fartøyet er spesifisert i henhold til ICES 209 med hensyn til utstrålt støy til vann. Støykravet for frekvenser under 1 kHz er redusert ift. ICES 209 pga. støy fra gir i propellsystemene (Z-drives) som var kjent på forhånd. 

Isklasse:

    Polar Class 3 (operasjon i 2-årig is)  
    Kan gå i 3,5 knop i 1 meter tykk is med 20 cm snø på toppen (med 8 MW på propellene).

Ispåvirkningsmålesystem:

   Brukes til å måle belastninger på skroget under isbryting for å få alarm dersom det brukes så mye maskinkraft at skroget kan bli deformert.

Forskningsfasiliteter:

    15 laboratorier 
    3 containerlaboratorier
    4 kjølerom
    2 fryserom
    Auditorium med plass til 50 personer

Støttefunksjoner:

    20 stk 20 fots kontainere 
    Lasterom 1180 kubikkmeter
    5 kraner
    158 tonn tauekapasitet.
    Brannslukningsklasse 1, dvs. at fartøyet har vannkanoner som kan brukes til å slukke branner på andre fartøy

Helikopterhangar: 

    Plass til to små/middels store helikoptre. Landingsplass for Kystvaktens helikoptre og Super Puma. 

Hydroakustikk: 

Bunnkartleggingsekkolodd
    Simrad EM710 MkII (til 2800 meter)
    Simrad EM302  (til 7000 meter)
Marinbiologiske ekkolodd
    Simrad EK 80 multistråleekkolodd
    Simrad SH 90 sonar
    Simrad SU 90 fiskerletingssonar
    Simrad MS 70 
    Simrad ME 70
Annet hydroakustisk utstyr
    Kongsberg SBP300-6 dypvanns bunnprofilering
    Simrad Topas PS40 Sub-bunnprofilering
    Teledyne RDI ADCP 38 kHz og 150 kHz
    Kongsberg HiPAP 501
    Kongsberg EA 600 12 kHz enstråle ekkolodd
    Scanmar trålovervåking/-geometri

Calypso Giant piston corer

Seismikkskyting 2D/3D

Hugin AUV

Geologisk utstyr (Coring-systemer)

    Cravity corer 
    Calypso corer 
    Surface- subsurface sampling 
    MeBo mobile coring system 

Vitenskapelig dykking:

    Arbeidsbåt
    Dobbel kompressor
    Trykkammer

Underveismålinger:

    Eventlogger
    Værstasjon
    pCO2
    2x Thermoisalinograf
    ADCP
    Sound velocity probe
    Gravimeter
    Magnometer
    Cufes (fiskeeggoppsamler)
    Værsonde
    Ekkolodd


    

Text

Description automatically generated with low confidenceA picture containing text, clipart

Description automatically generated Logo, company name

Description automatically generatedElektronisk labnotatbok (ELN)

Korttittel:
Type infrastruktur: Laboratorieverktøy
Målgruppe: Ansatte
Org.enhet:
Ansvarlig: Haugstvedt, NoortjeUniversitetstannklinikken (UTK)

Korttittel: UTK
Type infrastruktur: Fasilitet
Målgruppe: Gjester / eksterne
Org.enhet:
Ansvarlig: Nilsen, Laila Berg

Nettsiden er rettet mot potensielle pasienter på Universitetstannklinikken, med informasjon om kriterier for å kunne behandles på klinikken, samt mulighet for å melde sin interesse. 

Se også Aktuelt fanen for oppdatert informasjon fra klinikken, 

Hva er studenttannklinikken

Universitetstannklinikken er en offentlig tannklinikk. Klinikken drives av Troms- og Finnmark fylkeskommune (TFFK) på oppdrag fra UiT Norges arktiske universitet, Institutt for klinisk odontologi. Tannlege- og tannpleierstudenter har sin internpraksis på klinikken, og behandler pasienter under veiledning av en autorisert tannlege/tannpleier.

Klinikken tilbyr alle typer tannbehandling. 

Pasienter på klinikken blir godt ivaretatt, og studentens arbeid blir nøye kontrollert både under- og etter behandling. Samlet behandlingstid på grunn av kontrollpunkt underveis i behandlingen, gjør at den totale tiden i stolen ofte er ca 2-3 timer per økt. Klinikken tilbyr rabatt tilsvarende halv pris av de offentlige takstene til TFFK. 

Hvordan bli pasient?

Aktivitet på klinikken er tilpasset studentenes faglige nivå og deres behov for trening av ferdigheter innenfor faget. Dette betyr at det i perioder er større behov for enkelte typer behandling enn andre, og at noen typer behandlinger blir for enkle eller for kompliserte for studentene.

Alle nye pasienter må ha en forundersøkelse på klinikken før man blir tilbydd time hos student.

Praktisk info

 • Vanlig tidsbruk per besøk er 2-3 timer
 • Forundersøkelse er obligatorisk for nye pasienter. Det vil ikke utføres noen behandling ved dette besøket, kun undersøkelse og vurdering.
 • Vi har faste tidspunkter for timeoppsett. På morgenen har vi timer kl 08:30 og 08:45. På ettermiddag har vi timer kl 12:30 og 12:45.
 • Klinikken følger skoleruta, og holder stengt i jula, i påsken og på sommeren.

Se kontaktdetaljer og åpningstider i side-menyen.


Vedlegg

Elektronikk for ekstreme forhold

Korttittel:
Type infrastruktur: Laboratorie
Målgruppe: Ansatte, Studenter
Org.enhet:
Ansvarlig: Hansen, Ketil

Laboratoriet brukes først og fremst til labforsøk innenfor satellittdesign.
Vakuumkammer og temperaturkammer brukes blant annet til å simulere verdensrommets ugjestmilde miljø.
Rommet brukes også av studenter som prosjektrom.

Utstyr inkluderer blant annet:

 • Vakuumkammer m/turbopumpe, for outgassing
 • Mindre vakuumkammer for diverse forsøk
 • Temperaturkammer
 • Spektrumanalysator
 • Nettverksanalysator
 • Diverse måleutstyr ++Laboratorium E-lære

Korttittel:
Type infrastruktur: Laboratorie
Målgruppe: Ansatte, Studenter
Org.enhet:
Ansvarlig: Tokle, Johnny

Laboratoriene for E-lære brukes av våre bachelor studenter til å utføre loborasjoner i blant annet fagene elektrisitetslære og elektonikk. Vi har instrumenter og utstyr for 14 stasjoner.

Stasjonen har blant annet:

 • Analoge og digitale multimetre
 • Faste og regulerbare resistorer
 • Faste og regulerbare capasitanser
 • Faste induktorer
 • Strømforsyninger
 • Trainere for å teste elektriske og elektroniske komponenter
 • Oscilloskop
 • Signalgeneratorer


Heiahytta

Korttittel: Heiahytta
Type infrastruktur: Fasilitet
Målgruppe: Ansatte, Studenter
Org.enhet:
Ansvarlig: Grytå, Torger

Velkommen til Heiahytta!

«Heiahytta» er en velferdshytte til disposisjon for ansatte og masterstudenter ved IG og AMB. Ansatte ved Fakultetsadministrasjonen ved fakultetet for biovitenskap, fiskeri og økonomi og ved Fakultetet for Naturvitenskap og teknologi, kan også leie hytta.

Hytta ligger like ved vannet, og har lett adkomst fra hovedveien. Det er muligheter for fiske i vannet både sommer og vinter. Det er også ski- og turterreng med utgangspunkt i hytta. Det er 10 sengeplasser, fordelt på to soverom og en hems. I tillegg er det stue/spise- og kjøkkenkrok på samme flate. Hytta er utstyrsmessig godt utrustet på alle områder. Hytta har innlagt strøm og sommervann. Hytta har utedo.

Med utgangspunkt i hytta er det kort vei (om lag 30 minutter) til alpinanlegget i Målselv Fjellandsby og Polarbadet.

Formål og regler for bruk av «Heiahytta»

Hytta skal brukes til medlemmenes/ansattes/masterstudenters fritidsformål. Bruk til andre formål utelukkes ikke helt, men skal i hvert enkelt tilfelle avgjøres av styret.

Alle brukere har full adgang til gass/brensel, kjøkkenutstyr, båt og annet utstyr som til enhver tid finnes i hytta. Bygninger og utstyr skal etter bruk være rengjort og i god stand. Avfall tas med hjem eller kastes i søppel-containeren ved rasteplassen på Heia! 

Eventuelle tap og skader meldes straks til hyttestyret. Tap/skade ved brann/innbrudd dekkes av forsikringen med mindre bruker har vist grov uaktsomhet. Andre tap/skader dekkes av bruker.

Det er lov å ta med hund til hytta.

Medlemsskap og andeler i «Heia» hytta

Heiagjengen ønsker flere aktive medlemmer. Fullverdig medlem i Heiagjengen er du når du har kjøpt andelsbrev pålydende kr 100,- og lar deg trekke med kr 50,- i måneden.

Reservering av hytta

Hytta reserveres etter «først til mølla»-prinsippet ved å tegne seg i kalenderbok hos den til enhver tid kasserer i foreningen.

Helgeleie belastes for to dager (fredag kl. 16 – søndag kl. 16).

Hytta kan bestilles for ett opphold om gangen, og inntil 7 døgn sammenhengende og kan bare berøre en helg. Normalt tidspunkt for innledning/avslutning av opphold er kl. 16.00. Bestillingen er bindende, og leien betales ved bestilling eller senest en uke før oppholdet.

Leie i påsken

Påsken deles i to leieperioder med skille onsdag i påskeuken. Leie i påsken avgjøres ved loddtrekning blant de som har meldt seg interessert innen 3 uker før palmesøndag. Senere enn 3 uker før palmesøndag reserveres hytta etter «først til mølla» -prinsippet dersom ingen har meldt seg tidligere. Leietaker en påske vil måtte vike i tre år før ny leie, såfremt hytta er opptatt.

Beliggenhet

Hytta ligger ved Takvatnet, ca. 10 mil fra Tromsø. Se kart på siden.Laboratorium for PolyJet 3D Printing Technology

Korttittel:
Type infrastruktur: Laboratorie
Målgruppe: Ansatte, Studenter, Gjester / eksterne
Org.enhet:
Ansvarlig: Ludvigsen, Tony Inge

High Precision 3D Printing Using a Wide Range of MaterialsLaboratorium for 3D Printing FDM-teknologi (Fused Deposition Modeling)

Korttittel:
Type infrastruktur: Laboratorie
Målgruppe: Ansatte, Studenter, Gjester / eksterne
Org.enhet:
Ansvarlig: Ludvigsen, Tony IngeLaboratorium for 3D skanning

Korttittel:
Type infrastruktur: Laboratorie
Målgruppe: Ansatte, Studenter, Gjester / eksterne
Org.enhet:
Ansvarlig: Ludvigsen, Tony Inge3D Laboratorium

Korttittel:
Type infrastruktur: Laboratorie
Målgruppe: Ansatte, Studenter, Gjester / eksterne
Org.enhet:
Ansvarlig: Ludvigsen, Tony IngeFartøylager

Korttittel: Fartøylager
Type infrastruktur: Lager
Målgruppe: Ansatte
Org.enhet:
Ansvarlig: Johansen, Johnny

UiT disponerer ca. 2100 m² lagerlokaler for utstyr relatert til fartøybasert og maritim virksomhet. Lokalene ligger i umiddelbar tilknytning til kaiarealer for UiT sine forskningsfartøy. Havforskningsinstituttet er pr. i dag leietager i deler av lokalene.

Adresse: Stakkevollvegen 1, 9010 Tromsø

Arbeid og ærender på lageret skal i utgangspunktet forhåndsavtales og foregå innenfor normal arbeidstid. Dette meldes inn i god tid til Evald Norli pr. e-post: evald.nordli@uit.no

Alt materiell som skal oppbevares på lager skal være sikret på paller, evt. i pallegrind for å sikre at utstyr kan transporteres, flyttes og lagres uten risiko for våre medarbeidere. Materiell/utstyr merkes med navn og telefon nr. Utstyr skal være reingjort innen det leveres for lagring. Det samme gjelder arbeidsbåter o.l.

Det tillates ikke at biler hensettes på parkeringsplass tilknyttet fartøylager. Området er tydelig skiltet.

Alt avfall skal sorteres i merkede beholdere. 

Personlig verneutstyr er påbudt i fartøylager. Følg merking og skilting. Vernesko, refleksvest og hjelm finnes ved hovedinngang. Kontor/kantine området er unntatt.

 • Booking av varetransport

UiT disponerer en mindre lastebil som hovedsakelig brukes til å transportere utstyr mellom UiT og fartøylager. Dette må bookes i god tid til Evald Norli pr. e-post: evald.nordli@uit.no

 

 • Booking av Regatta dress:

UiT disponerer 30 stk. Regattadresser i forskjellige størrelser til tokt eller felt utlån.

Utlån av Regattadresser er primært til studenter

Booking av disse gjøres til:

Kunuk Lennert pr. epost: kunuk.lennert@uit.no eller Ivan Tatone pr. epost: ivan.tatone@uit.no


Vedlegg Vedlegg

Microdata.no

Korttittel:
Type infrastruktur: Analyseplattform
Målgruppe: Ansatte, Studenter
Org.enhet:
Ansvarlig: Paulsen, Steinar Martin

Microdata.no er datatjeneste som gir mulighet for forskere og studenter til å bearbeide og analysere Statistisk sentralbyrås anonymiserte data om befolkning, utdanning, inntekt, arbeidsmarked og trygd. 

Tilgjengelige registre er

 • Folkeregisteret
 • Nasjonal utdanningsdatabase (NUDB)
 • Selvangivelsesregisteret
 • Arbeidsmarkedsdata
 • Forløpsdatabasen FD-Trygd

Tilgang

UiTs forskere og studenter meldes inn av brukeradministrator på egen fakultet.

Geir Rudolfsen 

Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag

Lise Myrvang

Det juridiske fakultet

Sunniva Katharina Thode

Fakultetet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Elisabeth Eriksen

Det helsevitenskapelige fakultet

Marita Pedersen

Det helsevitenskapelige fakultet

Martin-Arne Andersen

Fakultetet for humanoria, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Rolf Håkon Rensaa

Fakultetet for ingeniørvitenskap og teknologi

Tore Guneriussen

Fakultetet for naturvitenskap og teknologi

Lotte Dahl

Universitetsbiblioteket

 Takvatnet feltstasjon

Korttittel:
Type infrastruktur: Feltstasjon
Målgruppe: Ansatte, Studenter
Org.enhet:
Ansvarlig: Johannessen, Karin Strand

Ferskvannsgruppas feltstasjon ligger idyllisk til ved Takvatn i indre Troms, og er et sentralt utgangspunkt for vår forskning på innsjølevende fiskebestander – og da primært røye.

I tillegg arrangeres det ulike feltkurs for studenter her, hvor økologisk teori kombineres med praktiske demonstrasjoner og studier. Det betyr bl.a. at studentene bokstavelig talt får «hands-on-experience» med grunnlaget for all biologisk forskning, nemlig innsamling og analyser av ulike materialer. Videre er stasjonen også blitt et naturlig og trivelig samlingspunkt for både faglige seminarer/diskusjoner og ulike sosiale markeringer innen gruppa.

I hovedbygget litt oppe i lia finnes en fin liten kjøkken- og stuekrok, spisebord og et par soverom. Med noen ekstra feltsenger og madrasser er det i et knipetak overnattingsplass til ca. 15 personer. Nede ved vannkanten ligger et romslig naust som huser et nytt laboratorium med plass til opptil seks personer, en stødig aluminiumsbåt og diverse utstyr.

Vi ønsker alle interesserte studenter og forskere hjertelig velkommen!

Takvatn feltstasjon

Studenter med ørret og røye

Ørret

Takvatnet på kartet:


Vis større kartHavbruksstasjonen i Tromsø

Korttittel:
Type infrastruktur: Feltstasjon
Målgruppe: Ansatte
Org.enhet:
Ansvarlig: Aspen, Terje M

Havbruksstasjonen i Tromsø har egen nettside: Havbruksstasjonen.no

Havbruksstasjonen er et forskningsanlegg for studier av marin fisk, ferskvannsfisk, skalldyr, skjell og andre akvatiske organismer.

Havbruksstasjonen eies og brukes av UiT Norges arktiske universitet og Nofima. Havbruksstasjonen brukes også av næringslivet og andre forsknings- og utviklingsmiljøer.Tromsøundersøkelsen

Korttittel: tromsoundersokelse
Type infrastruktur: Helsevitenskap
Målgruppe: Ansatte, Studenter, Gjester / eksterne
Org.enhet:
Ansvarlig: Krogstad, Johanne BertlingPreclinical PET/SPECT/CT

Korttittel: preclinical
Type infrastruktur: Kjernefasilitet, Helsevitenskap
Målgruppe: Ansatte, Studenter, Gjester / eksterne
Org.enhet:
Ansvarlig: Krogstad, Johanne BertlingForskningsposten

Korttittel: Forskningsposten
Type infrastruktur: Kjernefasilitet, Helsevitenskap
Målgruppe: Ansatte
Org.enhet:
Ansvarlig: Krogstad, Johanne BertlingGenomics Support Center Tromsø

Korttittel: gsc
Type infrastruktur: Kjernefasilitet, Helsevitenskap
Målgruppe: Ansatte
Org.enhet:
Ansvarlig: Krogstad, Johanne BertlingKjernefasilitet for biobank - UiT

Korttittel: biobank
Type infrastruktur: Kjernefasilitet, Biobank, Helsevitenskap
Målgruppe: Ansatte
Org.enhet:
Ansvarlig: Barnung, Runa Borgund

Kjernefasilitet for biobank - UiT ble etablert i 2017. Vi driver med lagring, forvaltning og distribusjon av humant biologisk materiale som blod, vev, urin og spytt, samlet inn gjennom befolkningsundersøkelser og forskningsprosjekter hvor UiT er forskningsansvarlig institusjon. Vi har også mulighet til å tilby tjenester til eksterne brukere.

Vedlegg Vedlegg Vedlegg Vedlegg Vedlegg Vedlegg Vedlegg Vedlegg Vedlegg Vedlegg Vedlegg Vedlegg Vedlegg Vedlegg

EUTRO - Forskningsdata i system

Korttittel: eutro
Type infrastruktur: Kjernefasilitet, Helsevitenskap
Målgruppe: Ansatte
Org.enhet:
Ansvarlig: Krogstad, Johanne BertlingKjernefasilitet for avansert mikroskopi (KAM)

Korttittel: KAM
Type infrastruktur: Kjernefasilitet, Helsevitenskap
Målgruppe: Ansatte
Org.enhet:
Ansvarlig: Larsen, Kenneth Bowitz

Kjernefasilitet for avansert mikroskopi (KAM) tilbyr instrumenter og tjenester innen tre hovedområder: Lysmikroskopi, elektronmikroskopi og flowcytometri. Kjernefasiliteten er en av fem nasjonale noder i Norwegian Advanced Light Microscopy Imaging Network (NALMIN).

Informasjon om kjernefasiliteten og hvordan du blir bruker finner du i avsnittene nedenfor. Sjekk også ut ofte spurte spørsmål (FAQ).


Vedlegg Vedlegg Vedlegg Vedlegg Vedlegg Vedlegg Vedlegg Vedlegg Vedlegg Vedlegg Vedlegg Vedlegg Vedlegg Vedlegg Vedlegg Vedlegg Vedlegg Vedlegg Vedlegg Vedlegg Vedlegg Vedlegg

FF Helmer Hanssen

Korttittel:
Type infrastruktur: Fartøy
Målgruppe: Ansatte
Org.enhet:
Ansvarlig: Johansen, Johnny

F/F Helmer Hanssen er bygget som hekktråler med isklasse ICE-1C, senere ombygget til multifunksjonelt forsknings, og undervisningsfartøy. Fartøyet er eid av UiT Norges arktiske universitet med UiT, Havforskningsinstituttet og UNIS som største brukere. Andre nasjonale og internasjonale organisasjoner/grupper kan søke om brukstid på fartøyet.

F/F Helmer Hanssen (ex. Jan Mayen) ble designet av Skipsteknisk AS og ble bygget ved Danyard i 1988. I 1992 ble hun redesignet av Skipsteknisk as og ombygd til forskningsfartøy ved Båtbygg AS. Siden 17 juni 2011 har hun vært eid av UiT Norges arktiske universitet.

Forskningsfasiliteter:

F/F Helmer Hanssen er et multifunksjonelt fartøy designet for forskning og undervisning innen fiskeri, biologi, geologi og oseanografi i åpne og islagte farvann. Skipet er bl.a. utrustet for ressurskartlegging innen fiskeri, redskapsforsøk, ulike geologiske bunnprøvetagninger, og akustiske kartlegginger av havbunn/sedimenter under havbunnen. Utstyr og fasiliteter gjennomgår kontinuerlig utvikling.

Forsknings- og undervisningsaktiviteter:

 1. Biologiske bestandskartlegginger
 2. Geologiske undersøkelser vha. bunnprøver, seismikk og øvrig akustisk utstyr.
 3. Planktonundersøkelser
 4. Redskapsforsøk og redskapsutvikling.
 5. Undersøkelser innen havpattedyr.
 6. Internasjonalt samarbeid
 7. Navigasjonsopplæring.

 

Akustiske transdusere:

 1. Simrad split beam ES38-B, s.b. ES120-7
 2. Kongsberg EM-302 Multistråle ekkolodd
 3. INNOMAR deep-36 Bunnpenetrerende ekkolodd
 4. ADCP RD-VM 75
 5. Fiskerisonar Furuno CSH 70. 180kHz
 6. Trålsonar: Furuno TS-337A

Instrumentering:

 1. Sonar (fiskeri) Furuno colour scanning CSH 70
 2. Ekkolodd (fiskeri) Simrad ER-60 (18/38/120 kHz)
 3. INNOMAR deep-36 Bunnpenetrerende ekkolodd
 4. Strømnings profiler RDI ADCP-75 (Acoustic Doppler Cur. Pro.)
 5. Scanmar CGM redskapssensorer (høyde, skvær, temp,..)
 6. Hydrografi Seabird 911 Plus med kompakt rosett (12 fl.), fluorescence-meter
 7. Satelittkommunikasjon Thrane & Thrane Inmarsat-C, Mini-M satellittelefon
 8. Kongsberg Seapath 330+ Navigation
 9. Kongsberg MRU 5+ Motion Reference Unit
 10. Kongsberg Seatrack 320 3D Seismic GPS transponder
 11. RTS HotShot Seismic Source Synchronizer

Laboratorier og øvrige fasiliteter:

 1. Instrumentrom på ca 55m². Dette er operasjons- og og analysesenteret for alle instrumenter, servere og arbeidsstasjoner. Rommet er også tilrettelagt for undervisning og møter.
 2. Fasiliteter for dykkeroperasjoner med kompressor for 200 og 300 bars flasker.
 3. Rom for reparasjon og vedlikehold av trål- og fiskeriredskaper. Ca. 43m²
 4. Isotoprom, 5,5m². Rom utstyrt for arbeid med radioaktive prøver.
 5. Våtlab, ca 30m², for første håndtering av innkommende prøver innen sedimenter, kjerneprøver,vannprøver og plankton. Utstyrt med elevator til øvrige laboratorier.
 6. Hydrografilaboratorie, ca 13m², Herfra opereres CTD og hydrografisk prøveutstyr via en hydraulisk luke i skutesiden.
 7. Auditorium med pauserom/tv-rom: 40m². Auditorium med sitteplasser for maks antall toktdeltagere. AV-utstyr koblet opp tilsvarende instrumentrom. Auditoriet er forbundet med et pauserom/tv-rom som kombinert gir toktdeltagere et tilrettelagt område for selvstudier, fordypning og fritid.
 8. Klasserom: ca 23m². Med arbeidsstasjoner for toktpersonell og studenter.
 9. Lab1: 30m². Utstyrt for analyser og preparering av prøver innen geologi, plankton og vann.
 10. Lab2: 19m² For analyser og preparering av prøver fra fisk, reker etc.
 11. Lab3 «fiskelab»: 24m². For lengdemåling og veiing av fisk, reker etc.
 12. Fryserom. 4 m². For mindre prøver.
 13. Kjølerom 13 + 3,5m²
 14. Diverse frysebokser for -30° og -80°

Spesialutstyr:

 1. Senkekjøl for akustikkutstyr. Kan senkes 3,5 meter under kjøl.
 2. Kjerneprøvetaker, lengde 6 meter, inntil 4000 meters dyp. Gjennomgående i dekk.
 3. Boxcorer, 50x50cm.
 4. KC Denmark Multicorer, 6x80cm tubes
 5. CTD winch. Kapasitet 4000 meter.
 6. Hydrografiwinch. Kapasitet 3000 meter.
 7. Tauewinch/”skrapewinch”. 1x3 tonn. 3500 meter 12mm wire.
 8. Winch for tråløye. Kapasitet for 2000 meter 11,4 meter wire.
 9. Dobbel trålbane 50m. 4 sweepwincher.
 10. Nettrommel: 1x25 tonn (12,5m³) for pelagisk trål.
 11. Rigget for fisk- og reketråler av kommersiell størrelse, bunn- og pelagiske prøvetragningstråler samt planktontrål.
 12. Lukket utkikkspunkt. Oppvarmet og 360° utsikt 15 meter over havflaten.
 13. BOGE/Reavell, Seismic Compressor, 205 Bar
 14. Luftkanoner, Sercel GI Guns (105) og Sercel Mini-GI Guns (45)
 15. 2D Seismikk (normalt 10 Streamere á 25m)
 16. 3D seismikk (normalt 14 Streamere á 25m)
 17. Streamer winch med separate winch for tauekabel
 18. ION Geophysical DigiBIRD 5010 (dybdekontroll for seismikk)  (2stk.)

Tekniske opplysninger samt utstyr:

 1. Brodekk: 100m² med 360° utsyn
 2. Båtdekk: Instrumentrom, 4 lugarer, vaskeri.
 3. Bakkdekk: 7 lugarer, bysse, messe, dagrom, proviant, vaskeri, ventilasjon, lager for beredskapsutstyr (Polarkode), livbåt, flåtestasjoner og arbeidsbåt/m.o.b-båt.
 4. Shelterdekk: 4 lugarer, hospital, vaskeri, garderobe, tørkerom, trålverksted, trålslipp, verksteder, 3 laboratorier.
 5. Hoveddekk: 6 lugarer, auditorium, undervisningsrom, dagrom/tv-rom, våtlab, kjøl og frys, anlegg for mottak, prosessering og innfrysing av fisk/reker.
 6. Under dekk: Maskinrom, 500m³ fryserom, 200m³ kjølerom samt 150m³ tørrlasterom.

Technical specifications and equipment

General arrangements:

 • Brodekk:
  • 100 m² bro/styrhus
  • 360° utsyn
  • Moderne instrumentering
  • Vinsjkontroll for alle vinsjene med utsyn over dekk
  • Radio rom
  • Oppholdsområde for toktdeltakere

 • Båtdekk:
  • Instrumentrom, dataprosesseringsrom (55 m²)
  • 4 lugarer (Offiserer og toktleder)
  • Vaskerom for personlig utstyr
  • Instrument Room, Data processing area (55 m²)

 • Forecastle deck:
  • 7 cabins (Crew and cruise engineers) 
  • Galley, mess/lounge area
  • Diving room
  • Food storage/coolers-freezers
  • Laundry facility Ventilation room
  • Lifeboat and life rafts, mob-boat.

 • Shelterdekk:
  • 4 lugarer
  • Sykelugar (Hospital),
  • Vaskerom for personlig utstyr
  • Garderobe og tørkerom
  • Dekksverksted
  • Notrom/verksted
  • Dobbel trålslipp (50m x 4,5m)
  • Heis for frakting av prøver til hoveddekk
  • 2 Tørr-laboratorier (50m²)
  • 1 Våt-labratorie (24m²)

 • Hoveddekk:
  • 6 lugarer
  • Auditorium (40 m²)
  • Undervisningsrom (23 m²)
  • Dagrom/tv-rom
  • Våtlab
  • 3 x kjøl og fryserom (10 m²)
  • Prosesseringsanlegg for mottak og innfrysing av fisk/reker

 • Under dekk:
  • Maskinrom
  • Fryserom (500m³)
  • Kjølerom (200m³)
  • Tørrlasterom (150m³)
  • Treningsrom

FF Helmer Hansen GA-plan

GA Helmer Hanssen fra 2016FF Hyas

Korttittel:
Type infrastruktur: Fartøy
Målgruppe: Ansatte, Studenter
Org.enhet:
Ansvarlig: Johansen, Johnny

F/F Hyas eies av UiT Norges arktiske universitet. Daglig drift besørges av Seksjon for fartøy og tekniske tjenester ved Fakultet for biologi, fiskeri og økonomi.

F/F Hyas er en Viksund Proffsjark 1200 bygget i glassfiber ved Akselsens Mekaniske Verksted i 1987. Fartøyet er bygget for forsknings- og undervisningsoppgaver innen fiskeri, biologi, oseanografi og geologi i kystnære farvann og fjorder i Troms og Finnmark. Fartøyet er utstyrt for å ivareta oppgaver innen dykking, hydrografiske undersøkelser, prøvetagning med trål, prøvetagning med mindre skraper og grabber samt bruk av konvensjonelle fiskeredskaper som garn, juksa og line.

Aktiviteten forsøkes i hovedsak lagt til de nære fjordområdene rundt Tromsø og innenfor normal arbeidstid.

Båten FF Hyas tilhavs
Bilde av FF Hyas.

Tekniske spesifikasjoner og utstyr:

 • Lengde (l.o.a.): 12,24 meter
 • Bredde: 4,25 meter
 • Dypgående: 2,5 meter
 • Fart: 8 knop.
 • Bruttotonnasje: 15
 • Kapasitet: 8 personer totalt.
 • Hovedmotor:  SABB Iveco aifo 8361 SRM32, 250 Bhp ved 2200 o/min.
 • Hjelpemotor: Cummins Onan MDKBP 13,5 kVA
 • Ekkolodd Koden CVS-8808 EK60
 • Trålwincher 2x2 tonn
 • Skrapewinch: 800 m. 2 tonn.
 • Dekkskran: 300 kilo.
 • Kraftblokk: Rapp.
 • Kompressor for 200 og 300 bars dykkerflasker.
 • Bemanning: 2 personer (båtfører + 1).


Ramfjordmoen forskningsstasjon

Korttittel:
Type infrastruktur: Feltstasjon
Målgruppe: Ansatte, Gjester / eksterne
Org.enhet:
Ansvarlig: Johnsen, Magnar Gullikstad

Instrumentene på UiTs stasjon på Ramfjordmoen undersøker og overvåker jordas atmosfære.

Det er en samling avanserte instrumenter med EISCAT-radarene som det mest iøynefallende. Tilsammen gjør de Ramfjordmoen til en av verdens viktige baser for atmosfæreforskning. Med Ramfjordmoen forskningsstasjon viderefører Universitetet den hundreårige tradisjonen som Tromsø har med utforskning av nordlyset og de høyeste lagene i jordas atmosfære.

Med unntak av EISCATs anlegg og MORRO driftes instrumenten Ramfjordmoen Forskningsstasjon av Tromsø Geofysiske Observatorium (TGO). I tillegg til å ha egne instrumenter på Ramfjordmoen er TGO vertsskap for andre institusjoner som ønsker å gjøre atmosfæriske målinger hefra. TGOs ionosonde (kortbølgeradar) bidrar til forlengelsen av en måleserie som er snart 100 år gammel og målingene brukes blant annet i forbindelse med klimaforskning. 

Bygninger og eiendom forvaltes av Avdeling for bygg og eiendom (BEA). Avdeling er også ansvarlig for kontakt med utleier av grunn og med offentlige myndigheter ang. reguleringsplaner etc.

Oversikt over instrumenter på Ramfjordmoen forskningsstasjon
Navn på instrumentet Eies av Måler Annet
UHF inkoherent spredningsradar, 933 MHz (In English)  EISCAT Elektrontetthet, temperatur og vind i høyder  fra 80 til 1000 km

Parabol-antenne, 32m i diameter

VHF inkoherent spedningsradar, 224 MHz (In English)  EISCAT Elektrontetthet, temperatur og vind i høyder  fra 80 til 1000 km

Sylinder-antenne, 120 x 40 m

VHF-antenne

MF-radar (2.78 MHz) Norge, Japan og Canada Vind og turbulens  fra 60 til 120 km høyde

Første instrumentet på Ramfjordmoen, bygget i 1972

Meteorradar (31 Mz) Japan og Norge Temperatur og vind mellom 80 og 100 km høyde

Benytter meteorspor i målingene

Ionosonde (Digisonde), kortbølgeradar,1-16 MHz (In English) Norge og Storbritannia

Refleksjonshøyde for radiobølger, elektrontetthet

60 m høy antennemast.
Fortsettelse av ionosonde-målingene som startet i Tromsø i 1932

Ionosonde(Dynasonde), kortbølgeradar (1-16 MHz) (In English)

EISCAT

Refleksjonshøyde for radiobølger, elektrontetthet

20 m høy sendeantenne

 

MORRO”, MST-radar, 56 MHZ Norge Turbulens og vind fra 10  til 100 km. MST: mesosfære- stratosfære-troposfære

”Heating”, kortbølge-sender, 4-8 MHz (In English)

EISCAT Andre instrumenter måler virkningene Lager små lokale endringer i ionosfære
Lysradar (LIDAR) Japan Tetthet av natrium og temperatur i området fra 80 til 100 km Fem stråler med gult lys i ulike retninger

Spektrometere, fotomerere og kameraer for måling av nordlys

Japan, Storbitannia og Finland Bevegelser former, farger i nordlyset Skifter fra år til år

 Laboratorium for mikrokontrollere

Korttittel:
Type infrastruktur: Laboratorie
Målgruppe: Ansatte, Studenter
Org.enhet:
Ansvarlig: Edvardsen, Geir

Laboratoriet er brukt til undervisning og programmering av mikrokontrollere.

Utstyr inkluderer blant annet:

 • LabView
 • TI Launch Pad kit, MSP 430 microcontroller
 • TI Code Composer Studio


Laboratorium for programmerbare logiske styringer

Korttittel:
Type infrastruktur: Laboratorie
Målgruppe: Ansatte, Studenter
Org.enhet:
Ansvarlig: Edvardsen, Geir

PLS laboratoriet brukes av alle bachelor studenter i obligatoriske fag på studieretningene elektronikk, elkraftteknikk og valgfag på satellitteknologi. Laboratoriet er godt utstyrt med flere modeller til bruk i ved laborasjoner i faget programmerbare logiske styringer og hovedoppgaver.

Utstyr inkluderer blant annet:

 • PLS Simens S7-1200
 • Diverse modeller
  • Heis
  • Trafikklys
  • Sorteringsanlegg
  • Minirobot
  • Samlebånd


Laboratorium for droner

Korttittel:
Type infrastruktur: Laboratorie
Målgruppe: Ansatte, Studenter
Org.enhet:
Ansvarlig: Johansen, Tor-Aleksander

I dette laboratoriet er det tilrettelagt for uttesting av droner. Rommet har blant annet et innendørs posisjoneringssystem.Laboratorium for høgspent

Korttittel:
Type infrastruktur: Laboratorie
Målgruppe: Ansatte, Studenter
Org.enhet:
Ansvarlig: Tokle, Johnny

I høyspentlaboratoriet blir det utført eksperiment på hva som skjer med isolatorer i kraftnettet når spenningen blir høy. Vi har utstyr som kan generere opp til 100 kV, alt styrt fra et eget kontrollrom.

Utstyr inkluderer blant annet:

 • Modulert utstyr som kan settes sammen til forskjellige type standard tester, 50 Hz spenning, likespenning, og støtspenning


Laboratorium for digitalteknikk

Korttittel:
Type infrastruktur: Laboratorie
Målgruppe: Ansatte, Studenter
Org.enhet:
Ansvarlig: Edvardsen, Geir

Laboratoriet er utstyrt for å kjøre oppgaver relatert til digitale kretser, både grunnleggende logikk og programmerbar elektronikk.

Det er undervisning i konstruksjon, utvikling og produksjon av elektronikk kretskort.

Utstyr inkluderer blant annet:

 • LabVIEW
 • Digital trainer
 • Digilent Zybo Z7 development boards
 • Digilent Nexys4, FPGA development boards
 • Xilinx, ISE Design Suite
 • Cadence OrCAD, skjemategning, PCB design m/PSPICE simulering


Laboratorium for energistyring (Sulkowskilaboratoriet)

Korttittel:
Type infrastruktur: Laboratorie
Målgruppe: Ansatte, Studenter
Org.enhet:
Ansvarlig: Tokle, Johnny

Laboratoriet er utstyrt for å understøtte forskning innen energiomforming ved bruk av kraftelektronikk, mikronett, elektrisk transport, fornybar energi og måling av spenningskvalitet. Det var blant annet er energistyringssystemet til den helelektriske oppdrettsbåten GMV Zero ble utviklet. Rommet er forbeholdt forskning og prosjektarbeid i samband med masteroppgaver.

Utstyr inkluderer blant annet:

 • Keysight PA2203A IntegraVision Power Analyzer
 • dSpace 1103 rapid prototyping
 • dSpace 1104 rapid prototyping (to oppsett)
 • Trefase kraftelektronikkomformere med L og LCL filter
 • Trefase programmerbar AC kilde
 • Programmerbar DC kilde
 • Variac
 • Likestrømsmaskiner
 • Asynkronmaskiner
 • Synkronmaksiner
 • ABB regenerator motordrift
 • Oscilloskop


Laboratorium for elektriske maskiner

Korttittel:
Type infrastruktur: Laboratorie
Målgruppe: Ansatte, Studenter
Org.enhet:
Ansvarlig: Tokle, Johnny

Laboratoriet for elektriske maskiner brukes av våre master og bachelor studenter til å utføre laborasjoner og semesterprosjekter i elektromotorer og generatorer i fagene Roterende elektriske maskiner, Strømrettere og transformatorer, og Power systems.

Utstyr inkluderer blant annet:

 • Likestrømsmaskiner
 • Asynkronmaskiner
 • Synkronmaskiner
 • Momentvekter
 • Måleinstrument
 • Trefase justerbar resistans, kapasitans og induktans


Laboratorium for kraftelektronikk

Korttittel:
Type infrastruktur: Laboratorie
Målgruppe: Ansatte, Studenter
Org.enhet:
Ansvarlig: Tokle, Johnny

Kraftelektronikk er en viktig komponent i alle moderne elektriske apparater, fra strømforsyninger til elektriske bilder og fornybar energi. I dette laboratoriet kan energiomformere basert på kraftelektronikk testes, samt utvikling av kontrollalgoritmer.

Utstyr inkluderer blant annet:

 • dSpace 1104 rapid prototyping (4 oppsett)
 • Trefase omformerer
 • DC-DC omformere
 • Programmerbare logiske styringer (PLS)
 • Oscilloskop


Visualiseringssenteret i Arktis

Korttittel:
Type infrastruktur: Laboratorie, Testsenter
Målgruppe: Ansatte, Studenter, Gjester / eksterne
Org.enhet:
Ansvarlig: Gebreyesus, Fanuel

Visualiseringssenteret har egne eksterne nettsider.Laboratorium for vindtunneler med PIV system

Korttittel:
Type infrastruktur: Laboratorie
Målgruppe: Ansatte, Studenter
Org.enhet:
Ansvarlig: Andreassen, Nils

Laboratoriet har tre stk. vindtunneler. Fra målekammer på 45x45x83cm til 115x89x150cm Vindhastigheter mellom 0 til 40m/s. Målesystemer som måler statisk trykk, vindhastigheter og partikkelbevegelse i luften.  

Laboratoriet brukes til praktiske øvelser og demonstrasjoner av utstyr til bachelor, master og PhD-studenter.  Laboratoriet kan også leies ut til bruk for næringslivet.  

Laboratorieutstyr, kan nevnes: 

 • Anemometer 
 • Måling av statisk trykk 
 • PIV- system, (Particle Image Velocimetry) Laboratorium for ventilasjonssystemer, varmegjenvinning og oppvarmingskilder

Korttittel:
Type infrastruktur: Laboratorie
Målgruppe: Ansatte, Studenter
Org.enhet:
Ansvarlig: Andreassen, Nils

Laboratoriet består av et testrom med et areal på 20m2, og volum på 55m3. Rommet er bestykket med et eget ventilasjonsanlegg og med ulike typer av varmevekslere. Rommet har også eget vannbasert kjølesystem- og eget vannbasert varmesystem. Systemene er bestykket med en mengde ulike sensorer for styring og kontroll av anleggene. Det hele styres av et PC basert SD-system.   

Laboratoriet brukes til praktiske øvelser og demonstrasjoner av utstyr til bachelor, master og PhD-studenter. 

Laboratorieutstyr, kan nevnes: 

 • Sporgass-systemer, Lumasense Innova 1512, Lumasense Innova 1403 
 • Gasskonsentrasjon, Lumasense Innova 1512 
 • Sensorer for temperatur, fuktighet og CO2Laboratorium for meteorologi og værstasjoner

Korttittel:
Type infrastruktur: Laboratorie
Målgruppe: Ansatte, Studenter
Org.enhet:
Ansvarlig: Andreassen, Nils

Laboratoriet inneholder målesystemer og sensorer for utendørs måling og logging av meteorologiske parametere som temperatur, fukt, vindhastighet, vindkast, vindretning, lufttrykk, bølgehøyde og is-tykkelsesmåling.                      

Laboratoriet brukes til målinger i ulike FoU-prosjekter og av PhD studenter 

Laboratorieutstyr, kan nevnes: 

 • Datalogger Aanderaa Smartguard 5120 
 • Vindhastighet/kast Aanderaa 2740 
 • Ismåling Holo optics  Laboratorium for materialtesting i kaldt klima

Korttittel:
Type infrastruktur: Laboratorie
Målgruppe: Ansatte, Studenter
Org.enhet:
Ansvarlig: Andreassen, Nils

Laboratoriet er utstyrt med tre stk. kjølerom som har et volum på henholdsvis 42,7m3 , 34,5m3 og 31,1m3. Temperaturområdet for rommene ligger mellom +10 og -30°C. Rommene har fasiliteter som gjør at materialprøver eller lignende kan plasseres i veggene mellom rommene slik at temperaturen på hver side av materialet kan kontrolleres. Laboratoriet har instrumentering slik at ulike parametere kan måles og logges.  

Laboratoriet brukes til praktiske øvelser og demonstrasjoner av utstyr til bachelor, master og PhD-studenter. Laboratoriet kan leies ut til næringsliv etter behov. 

Laboratorieutstyr, kan nevnes: 

 • Tre ulike kjølerom
 • Datalogging, Hioki LR8402Laboratorium for integrert bygningsteknologi

Korttittel:
Type infrastruktur: Laboratorie
Målgruppe: Ansatte, Studenter
Org.enhet:
Ansvarlig: Andreassen, Nils

Laboratoriet inneholder en rekke målesystemer og instrumenter for måling av bygnings-tekniske parametere, innendørs og utendørs. Utstyr for måling av inneklima og foreta inspeksjoner av ulike konstruksjoner og anlegg. 

Laboratoriet brukes til praktiske øvelser og demonstrasjoner av utstyr til bachelor, master og PhD-studenter.  Laboratoriet utfører også måletekniske oppdrag for næringslivet 

Laboratorieutstyr, kan nevnes: 

 • Måling av: temperatur, trykk, luft- og materialfukt, lyd- og støynivåer, gasskonsentrasjoner, sporgass-systemer, luftmengder og lufthastighet, partikkel-mengder, energi- og væskestrømmer, lysmålinger (lux og lumen), termografi,  korrosjonsgrad, overdekning, med flere. 
 • Termisk komfortmeter, Testo 400 og B&K 1212 
 • Klimalogger, VelociCalc TSI 9565 
 • Fuktmåling i faste materialer & Betong, Protimeter MMS2 
 • Støvmengdemåler for luft, TSI 8533 
 • Universallysmåler Hagner S2 
 • Termisk konduktivitetsmeter TK04 
 • +++ Laboratorium for energiøkonomisering, varmepumpeteknologi

Korttittel:
Type infrastruktur: Laboratorie
Målgruppe: Ansatte, Studenter
Org.enhet:
Ansvarlig: Andreassen, Nils

Laboratoriet inneholder flere moduler for opplæring og trening i bruken av teknologi for oppvarming ved hjelp av fornybar energi. Muliggjør opplæring i bruken av soloppvarmings teknologi og varmepumper. Simulering av ulike reelle praktiske situasjoner ved hjelp av ulike kombinasjoner og konfigurasjoner. Praktisk bruk av originale industrikomponenter. 

Laboratoriet brukes til praktiske øvelser og demonstrasjoner av utstyr til bachelor, master og PhD-studenter. 

Laboratorieutstyr, kan nevnes: 

 • Modul for varmepumpe 
 • Modul for simulering av solvarme og soloppvarming 


Laboratorium for bygningsakustikk

Korttittel:
Type infrastruktur: Laboratorie
Målgruppe: Ansatte, Studenter
Org.enhet:
Ansvarlig: Andreassen, Nils

Laboratoriet er utstyrt med instrumentering for å teste bygningers akustiske egenskaper. Deriblant luftlydisolasjon, trinnlydisolasjon og etterklangstid i bygninger. Utfører også målinger av lydtrykknivå fra tekniske installasjoner og andre støykilder. Laboratoriet brukes til praktiske øvelser og demonstrasjoner av utstyr til bachelor, master og PhD-studenter.  Laboratoriet utfører også måletekniske oppdrag for næringslivet 

Laboratorieutstyr, kan nevnes: 

 • Lydanalysator B&K 2270 
 • Rundstrålehøytaler B&K Omnipower 4296 
 • Hammerverk B&K 3207


Laboratorium for bygningers klimaskjerm og termografi

Korttittel:
Type infrastruktur: Laboratorie
Målgruppe: Ansatte, Studenter
Org.enhet:
Ansvarlig: Andreassen, Nils

Laboratoriet er utstyrt med instrumentering for å teste bygningers termiske egenskaper, bygningers luftlekkasje. Laboratoriet har også flere termiske kamerasystemer for å teste bygningers termiske egenskaper.  

Laboratoriet brukes til praktiske øvelser og demonstrasjoner av utstyr til bachelor, master og PhD-studenter. Laboratoriet utfører også måletekniske oppdrag for næringslivet  

Laboratorieutstyr, kan nevnes: 

 • IR-termovisjonskamera, FLIR T1020, Termacam SC640, E60BX 
 • Lekkasjemålesystemer Minneapolis Blowerdoor opp til 14400m3 /timen Laboratorium for bygg og anlegg, betonglaboratoriet

Korttittel: Betonglaboratoriet
Type infrastruktur: Laboratorie
Målgruppe: Ansatte, Studenter
Org.enhet:
Ansvarlig: Buyle, Boy-Arne

Betong- og tilslagslaboratoriet har utstyr for testing av alt fra leire til fjell, både for å bygge på og for å teste om massene kan brukes som tilslag i betong, asfalt, vei og jernbane bygging. Vi utfører også alle typer tester på fersk og herdet betong samt gysemasse og sprøytebetong.

Våre studenter har labøvinger hvor de gjennomfører de fleste av testene våre og vi bistår i forbindelse med oppgaver og forskning.

 

 

For testing av løsmasser og bergmasser

 • Sikteutstyr for kornfordeling og slemmeanalyse
 • Utstyr for testing av densitet, vanninnhold, absorpsjon, humusinnhold og komprimering
 • Knuser for fjell
 • Los Angeles maskin for mekanisk testing av knust fjell. Både normal og jernbaneballast
 • Kulemøllemaskin for pigdekkslitasjetest knust fjell
 • Micro Deval maskin for slitasje, nedbrytning knust fjell. Både normal og jernbaneballast
 • Utstyr for bestemmelse av flisighet og kornformsindeks. Både normal og jernbaneballast
 • Vi er også behjelpelig med arbeid rund CE merking av produkter
 • Petrografisk

 For testing betong fersk og herdet

 • Trykkpresse for testing trykkfasthet og spalte strekkfasthet
 • Trykkpresse for sprøytebetong fiberarmert
 • Slipemaskin for plansliping av kjerner
 • Carbonatiseringstest
 • Vannabsorpsjon
 • Permabilitet
 • 2 stk blandemaskiner
 • Utstyr for test av fersk betong mht. Luftinnhold, utbredelse, synk, temp osv.
 • Diverse mikroskop, vekter osv. alt kalibrert og sertifisert
 • Gode fasiliteter for testing og adskilte prøvestasjoner mellom forskning, eksterne oppdrag og student øvinger

Vi har også sertifisert utstyr og operatør for termografering, tetthetsprøving, landmåling, lyd testing, Vannprøving med hensyn på ioner, klorider med mer.

Laboratoriet er sertifisert gjennom Kontrollrådet sertifikat nr: 273 for å gjennomføre alle våre tester og som uhildet tredjepart.

Prøvingsområde AI, AII, B1, FI, FIII og PI

 

Laboratorieleder Boy-Arne Buyle sin personlige sertifiserte kompetanse gjennom Betongopplæringsrådet er en del av laboratoriets dokumenterte kompetanse i henhold til krav i gjeldende NS-EN standarder.

Leder er godkjent av Betongopplæringsrådet på bakgrunn av dokumentert forkunnskap, praksis og tilleggskurs med bestått eksamen i klassene:

UMKL montasje- og kontrolleder- utvidet kontroll
UPKU produksjons- og kontrolleder- utvidet kontroll og
TKL Tilslagskontrollør- laborant.
SLBU Sprøytebetong-og -kontrolleder, utf.kl 3

Bengt Øverås har UPK3 og TKL 

Vi har god kontakt med næringsliv og offentlige myndigheter og våre dyktige studenter får direkte utbytte av arbeidet vi gjør på labben gjennom undervisning, befaringer og lignende.

 Vi fungerer som bindeledd mellom bransjen, akademia og forskning og deltar aktivt som leder i kompetansegruppa til Arenaklyngen N3C(Betongklyngen)

Gjennomfører kurs i samarbeide med NESO og EBA.

Vårt hovedfokus innen forskning er gjennbruk av betong til ny betong og andre produkter, sanering betong med nye metoder og utvikling og testing av nye betongresepter som benytter gjennbruksbetong, touf og komposittarmering.

Vi deltar også igjennom PIANC (den internasjonale havneforeningen) se pianc.org i  MarCom WG 162 – Recommendations for increased durability and service life of marine concrete infrastructure og skal I år være med å starte en ny arbeidsgruppe som skal utvikle ett bilde basert sjekklistesystem for byggherrer.Laboratorium for mineralressurser

Korttittel:
Type infrastruktur: Laboratorie
Målgruppe: Ansatte, Studenter
Org.enhet:
Ansvarlig: Kjølle, Idunn

Laboratoriet inneholder en steinsamling som benyttes til å lære studenter å identifisere mineraler, bergarter og norske mineralressurser. Praktiske øvelser i å gjenkjenne vanlige mineraler og viktige typer mineralske råstoff i Norge utgjør en grunnleggende del av Bergverksstudiet i Narvik.

Laboratorieutstyr: 

 • Steinsamling av mineraler, bergarter, industrimineraler, metalliske malmer og naturstein 
 • Enkle hjelpemidler til bruk i identifikasjon på lab. og i felt 
 • Punktlasttester for måling av bergarts strekkfasthet  


Laboratorium for mineral-mikroskopi

Korttittel:
Type infrastruktur: Laboratorie
Målgruppe: Ansatte, Studenter
Org.enhet:
Ansvarlig: Gjerløw, Eirik

Laboratoriet er utstyrt med mikroskoper og her kan studentene lære å identifisere mineraler og teksturer i bergarter på mikroskopisk skala.  

Laboratorieutstyr: 

 • Polarisasjonsmikroskop, gjennomlys med punktteller
 • Binokulærmikroskop


Laboratorium for miljø

Korttittel:
Type infrastruktur: Laboratorie
Målgruppe: Ansatte, Studenter
Org.enhet:
Ansvarlig: Gjerløw, Eirik

Rom ID: B3140

Instituttet har et kjemisk-mikrobiologisk laboratorium som er i utviklingsprosess med å analysere ulike arbeidsmål: analyse av drikkevann, avløpsvann og basiske mikrobiologiske analyser (sikkerhetsnivå 1).

Utstyret kan benyttes til øvelse av studenter og til ulike prosjekter.

Laboratorieutstyr:

 • Deoinisator
 • Avtrekkskap
 • Inkubator
 • Fryser/kjøleskap (-20°C / 5°C)
 • AAS; Atomic absortion spectrometer
 • Spektrofotometer for vannanalyse
 • pH – meter
 • Konduktivitet – elektrode
 • Klorid – elektrode
 • Oksygen – elektrode
 • Turbidimeter
 • Mikroskop (Leica, Zeiss)
 • Autoklav
 • UV lampe
 • Termostat LT200
 • BOD; biologisk oksygenforbruk


Laboratorium for geoteknikk

Korttittel:
Type infrastruktur: Laboratorie
Målgruppe: Ansatte, Studenter
Org.enhet:
Ansvarlig: Gjerløw, Eirik

Laboratoriet inneholder ulike typer utstyr som benyttes til å lære studenter klassifisering av leirprøver.  

Laboratorieutstyr for å utføre følgende forsøk: 

 • Måling av vanninnhold 
 • Måling av densitet 
 • Måling av uforstyrret skjærfasthet (enaksial prøve og konusforsøk) 
 • Måling av omrørt skjærfasthet (konusforsøk) 
 • Måling av flytegrense 
 • Måling av plastisitetsgrense 


Laboratorium for additiv tilvirkning, 3D printing

Korttittel: AM
Type infrastruktur: Laboratorie
Målgruppe: Ansatte, Studenter, Gjester / eksterne
Org.enhet:
Ansvarlig: Søraas, Øyvind

Laboratoriet er utstyrt med to 3D printere som benyttes til å lære studenter prinsippene med plast 3D printing. Fakultetet har også en rekke andre 3D printere i Narvik (lenke).  Laboratorium for energiteknikk

Korttittel:
Type infrastruktur: Laboratorie
Målgruppe: Ansatte, Studenter
Org.enhet:
Ansvarlig: Herving, Ståle

Laboratoriet har utstyr for å simulere ulike turbiner som benyttes til vannkraft. Instituttet har også en dieselgenerator der studenter kan øve på måling av effekt og avgasser.

Laboratorieutstyr:

 • Vann Turbin simulator (kan også brukes via nett)
 • Dieselgenerator 10 HP
 • Avgassmåling CO, NO, NO2, SO2Laboratorium for hydraulikk og pneumatikk

Korttittel:
Type infrastruktur: Laboratorie
Målgruppe: Ansatte, Studenter, Gjester / eksterne
Org.enhet:
Ansvarlig: Søraas, Øyvind

Laboratoriet er oppsatt for at studenter skal få en praktisk opplæring i hydrauliske og pneumatiske komponenter og systemer.

Laboratorieutstyr:

 • Hydraulikk treningsbenk
 • Pneumatikk treningsbenk
 • PLSLaboratorium for metallografi

Korttittel:
Type infrastruktur: Laboratorie
Målgruppe: Ansatte, Studenter, Gjester / eksterne
Org.enhet:
Ansvarlig: Pedersen, Dag Ravn

Laboratoriet har utstyr for å kutte, bearbeide og undersøke prøvestykker av ulike materialer.

Laboratoriet kan bl. annet benyttes ved analyse av kjemisk sammensetning og kornstruktur i metaller.

Laboratorieutstyr:

 • Struers poleringsmaskin
 • Struers slipemaskin
 • Struers kuttemaskin
 • Utstyr for Innstøping og etsing
 • Div. mikroskop m/kamera
 • Div. inverterte mikroskop m/kamera
 • Oxford Instrument XRF SpektrometerLaboratorium for korrosjon

Korttittel:
Type infrastruktur: Laboratorie
Målgruppe: Ansatte, Studenter, Gjester / eksterne
Org.enhet:
Ansvarlig: Aanstad, Magnus Kristian

Laboratoriet benyttes for ulike praktiske studentoppgaver innen korrosjon. 

Laboratorieutstyr:

 • Referanse-elektrode
 • Ulike korrosive løsninger
 • Voltmeter / SpenningsmålerLaboratorium for måling og kontroll

Korttittel:
Type infrastruktur: Laboratorie
Målgruppe: Ansatte, Studenter, Gjester / eksterne
Org.enhet:
Ansvarlig: Søraas, Øyvind

Laboratoriet er utstyrt med de fleste måleinstrument som benyttes innen mekanisk tilvirkning.

Laboratorieutstyr:

 • Div Mikrometer/ manuelle måleutrustinger
 • Optisk Måleutstyr
 • Belegg tykkelsesmåler
 • Metall tykkelsesmåler (3-250mm)
 • Fluke Termokamera
 • Hexagon måle arm m. skanner
 • RuhetsmålerLaboratorium for spektroskopi

Korttittel:
Type infrastruktur: Laboratorie
Målgruppe: Ansatte, Studenter, Gjester / eksterne
Org.enhet:
Ansvarlig: Nilsen, Svein Møller

Laboratoriet kan utføre avanserte analyser av ulike stoffer som identifisering av molekyler og måling av konsentrasjon. Laboratoriet har utstyr for å måle Raman-stråling fra væske, pulver, eller faststoff samt programvare for kvantmekaniske beregninger på molekyler og krystaller.

Laboratorieutstyr:

 • Raman spektrometer (STE-Raman-System-785nm-SL)
 • Spektrofotometer (Hitachi U1100)
 • Svepelektronmikroskop (Oxford SEM/EDS)Laboratorium for reguleringsteknikk

Korttittel:
Type infrastruktur: Laboratorie
Målgruppe: Ansatte, Studenter, Gjester / eksterne
Org.enhet:
Ansvarlig: Pettersen, Jan-Arne

Laboratoriet er utstyrt slik at studenter kan øve på instrumentering og regulering av ulike prosesser.

Laboratorieutstyr:

Prosessimulering
 • Hastighet
 • Volumregulering
 • Temperaturregulering
 • Resirkulering/sløyfestyring

Styring og kontroll av:

 • Varmepumper
 • KjølemaskinerLaboratorium for strømningsanalyse

Korttittel:
Type infrastruktur: Laboratorie
Målgruppe: Ansatte, Studenter, Gjester / eksterne
Org.enhet:
Ansvarlig: Polanco Pinerez, Geanette Cleotilde

Laboratoriet har utstyr for å vise friksjon og trykkfall i rør og ventiler i en-fase strømninger.

Det kan også gjøres enkle tester med tre-fase strømninger og studenter kan øve på systemer med pumper, ventiler og instrumentering.

Laboratorieutstyr:

 • En-fase strømningssløyfe
 • 2 fase strømnings testbenk
 • Simulering av væske separering
 • Div. PumperLaboratorium for mekanisk prøving av materialer

Korttittel:
Type infrastruktur: Laboratorie
Målgruppe: Ansatte, Studenter, Gjester / eksterne
Org.enhet:
Ansvarlig: Søraas, Øyvind

Laboratoriet har utstyr for å kunne gjøre mekaniske prøver av ulike materialer. Utstyret benyttes til opplæring av studenter og til å bistå mekanisk industri i ulike prosjekt. 

Laboratorieutstyr: 

 • Wolpert 300 J Charpy V skårslagsmaskin
 • MTS 100 tonn Strekkprøvemaskin (datastyrt)
 • Losenhaosenverk 20 tonn strekkprøvemaskin
 • Wolpert HV Hardhetsmåler
 • Reicherter HV-HB-HR hardhetsmåler
 • Erichsen Sheet Metal TesterLaboratorium for robotteknikk og robotisert sveising

Korttittel:
Type infrastruktur: Laboratorie
Målgruppe: Ansatte, Studenter
Org.enhet:
Ansvarlig: Søraas, Øyvind

Laboratoriet har flere roboter som benyttes til undervisning, studentprosjekt og forskning. Det har også vært gjennomført flere prosjekt for industrien.

Laboratorieutstyr: 

 • Nachi MZ07 high speed robot
 • ABB  IRB 1400 robot
 • KUKA KR30 Industri robot
 • ABB FlexPicker 140 Delta robot
 • KUKA robot m. Fronius TIG SveisemaskinLaboratorium for maskinering

Korttittel:
Type infrastruktur: Laboratorie
Målgruppe: Ansatte, Studenter, Gjester / eksterne
Org.enhet:
Ansvarlig: Søraas, Øyvind

Instituttet har et eget verksted for tilvirkning med alt fra 5-akse fresemaskiner til manuelt utsyr. Maskinene benyttes både til trening av studenter og til ulike oppdrag for industrien.

Laboratorieutstyr:

 • 5-akse fresemaskin DMG Mori
 • MicroPanther 446 dreiebenk
 • Manuell fresemaskin
 • Manuell dreiebenk
 • Metallsag
 • Slipemaskin 


Boligutleie for ansatte

Korttittel: boligutleie
Type infrastruktur: Fasilitet
Målgruppe: Ansatte, Studenter, Gjester / eksterne
Org.enhet:
Ansvarlig: Nilssen, Grete

UiT Norges arktiske universitet har inngått samarbeid med Norges arktiske studensamskipnad som administrerer boligutleie på vegne av UiT.

UiT har et begrenset antall utleieboliger og antall boligsøkere er større enn tilgangen til boliger. Vi anbefaler derfor alle våre søkere å lete etter bolig utenfor UiTs tilbud samtidig som de har søknad inne hos oss.

Under forutsetning av at det er boliger ledig vil tildeling skje etter vedtatte kriterier for tildeling av bolig for ansatte ved UiT.

Vi har i tillegg hybler og leiligheter for korttidsleie for gjesteforskere og andre besøkende ved UiT.

Søknad om bolig

Søknader om bolig behandles fortløpende. Per tiden er det venteliste. Det er ikke mulig å søke på en bestemt leilighet eller beliggenhet, da tildeling må skje ut ifra hva som er tilgjengelig.

Ved tildeling av bolig vil det likevel bli tatt hensyn til ønsker/behov som søkeren oppgir i søknaden, om mulig.

Hvordan søke: 

- Søk via nettsiden Norges arktiske studentsamskipnad (samskipnaden.no) 
- Legg med UiT søknadskjema: (– bruk dette PDF-skjemaet)
- Husk innkjøpsordre (der UIT skal betale leie) 

Det er den som søker bolig som må legge inn søknad, slik at vi har rette kontaktopplysninger registrert. 

Nøkler kan hentes på boligkontoret til Norges arktiske studentsamskipnad etter avtale.

Boligtyper og priser

Korttidsleie: inntil 2 måneder
 • Det finnes 20 hybler i dublett (2 rom deler bad og kjøkkenfasiliteter), samt 1 leilighet tilpasset bevegelseshemmet/rullestolbruker.
 • Hyblene leies ut for inntil 2 måneder.
 • Sengeklær, håndklær og kjøkkenutstyr finnes i leilighetene. Det er også vaskerom i hver etasje.
 • Det er WIFI tilgjengelig i alle rom via uit.guest.
 • Pris leie for hybel i dublett i vårt hybelhus er kr 370 pr døgn.
 • Pris leie for liten 2-roms leilighet i vårt hybelhus er kr 420 pr døgn.
 • Leie av rom i vårt hybelhus (Breiviklia 13) er tilgjengelig for alle gjester på UiT (studenter, gjesteforelesere, ansatte, UiT`s samarbeidspartnere etc.).
 • For å søke på leie av rom/korttidsbolig i vårt hybelhus, vennligst send online søknad via Norges arktiske studentsamskipnad`s hjemmeside: Norges arktiske studentsamskipnad (samskipnaden.no). Merk søknaden: korttidsleie.
 • Det er ikke parkering utenfor hybelhuset.
Gjesteforsker: 2–6 måneders leie
 • Alle leiligheter er fullt møblerte inkludert hvitevarer og nødvendig kjøkkenutstyr.
 • For å søke på leie av gjesteforskerbolig, vennligst send online søknad via Norges arktiske studentsamskipnad`s hjemmeside: Norges arktiske studentsamskipnad (samskipnaden.no) og legg med UiT søknadskjema: (– bruk dette PDF-skjemaet inntil online skjema er på plass). Merk søknaden: Gjesteforsker.
Langtidsleie: 1 år
 • Det vil ikke bli tildelt bolig til ansatte som bor i Tromsø ved ansettelse.
 • Antall søkere er større enn tilgangen til boliger, og vi anbefaler derfor alle våre søkere å lete etter bolig utenfor UiTs tilbud samtidig som de har søknad inne hos oss.
 • Alle leiligheter er fullt møblerte inkludert hvitevarer og nødvendig kjøkkenutstyr.
 • Ansatte og doktorgradsstudenter får leiekontrakt på maksimalt 1 år, ingen mulighet for forlengelse av leietid.
 • Standard leiekontrakter kan sies opp med 2 måneders varsel, gjeldende fra den 1. i påfølgende måned etter mottatt oppsigelse.
 • For å søke på leie av langtidsbolig, vennligst send online søknad via Norges arktiske studentsamskipnad`s hjemmeside: Norges arktiske studentsamskipnad (samskipnaden.no) og legg med UiT søknadskjema: (– bruk dette PDF-skjemaet inntil online skjema er på plass). Merk søknaden: langtidsleie.

UiT har kontraktfestet generelt dyreforbud i alle våre utleieboliger. Se for øvrig vedlegget "House rules UiT".

Spørsmål om bolig kan rettes til Norges arktiske studentsamskipnad: uit.housing@samskipnaden.no 

Vedlegg

Geologi lab - Tromsø

Korttittel:
Type infrastruktur: Laboratorie
Målgruppe: Ansatte, Studenter, Gjester / eksterne
Org.enhet:
Ansvarlig: Mortensen, Kai

The main laboratories at the Department of Geosciences have four employees for the time being.
Together we have knowledge and practice from both research and technical support within geology, environment, biology, physics and electronics.


We perform analyses, help students and researchers with the use of instruments, do data processing and mapping, equipment maintenance and develop new methods and equipment. 
We also do commercial assignments, and some of the equipment is available for rent.

Main lab - facilities and instruments (links will open as PDFs):


Other labs - facilities and instruments (links will open as PDFs):


Vedlegg Vedlegg Vedlegg Vedlegg Vedlegg Vedlegg Vedlegg Vedlegg Vedlegg Vedlegg Vedlegg Vedlegg Vedlegg Vedlegg Vedlegg Vedlegg Vedlegg Vedlegg Vedlegg

Skibotn feltstasjon

Korttittel:
Type infrastruktur: Feltstasjon
Målgruppe: Ansatte
Org.enhet:
Ansvarlig: Johansen, Merete

Universitetet i Tromsø bygde i årene 1980–82 en feltstasjon for bruk til en rekke av naturfagene som biologi, geologi, botanikk, fysikk og astrofysikk. Stasjonen ligger ca. 6 km fra Skibotn, 130 km fra Tromsø i naturskjønne omgivelser (se kart), med kort vei til fjell og fjord, og midt inne i et område vernet mot tekniske inngrep.

Stasjonen brukes primært til kurs og seminarer for enheter ved universitetet. Det er også adgang for videregående skoler å ha feltkurs ved stasjonen. Ansatte ved UiT kan i ledige perioder leie hyttene ved stasjonen til privat bruk. Kurs og seminarer for enheter ved UiT Norges arktiske universitet har imidlertid prioritet.

Fasiliteter

Stasjonen har 38 sengeplasser i 2-, 3- og 4- sengsrom, fordelt på 3 hytter (A,B,C) med i alt 14 soverom. Hytte A og B har totalt 17 soveplasser hver, men ikke kokemuligheter. Hytte C har 4 soveplasser, samt enkle kokemuligheter. Alle hyttene har vaskerom med dusj og tørkeskap. Hovedbygningen består av kjøkken, spisesal, oppholdsrom, undervisningsrom, laboratorier og badstue. Ingen deler av hovedbygningen leies ut uten våre ansatte ved Avdeling for bygg og eiendom til stede.

Vi serverer mat til folk med mange forskjellige behov (glutenallergi, vegetarianer osv.), vi har blant annet egen kokk med fagbrev og mange års erfaring. Vi har ingen fast meny, men den settes opp fra uke til uke avhengig av antall gjester og råvaretilgang, samt gjestenes behov. Vi har ikke skjenkebevilling.

Av undervisningsutstyr finnes overhead/projektør, lysbildeapparat, kopieringsmaskin og tavler. Forbruksvarer som kritt, tusj og papir må tas med av gjestene. Stasjonen har trådløst internett i hovedbygg og alle hytter, men gjestene må selv ta med datamaskiner.

Priser og bestilling

Vi har åpent mandag - fredag. Unntaksvis kan vi på forespørsel ha utleie enkelte helger. Bestillingsskjema ligger i høyremenyen. 

Bestilling er ikke å anse som gyldig og bindende før bestiller har fått bekreftelse fra Skibotn feltstasjon. Merk også at det vil påløpe et avbestillingsgebyr ved avbestilling senere enn én måned før ankomst.

Prisliste vil kunne bli endret med jevne mellom.

Finn ledige tidsrom i 2023

Uke 48: Ledig

Uke 49: Fullbooked 

Uke 50-51-52 :  stengt

Finn ledige tidsrom i 2024 

Uke 1 -2 - 3 : til 16.01.2024 Fullbooked

Uke 3: Ledig etter 17.01.2024

Uke 4: Fullbooked 24-28.01.2024

Uke 5: Fullbooked hytte C 29.1-0102.2024

Uke 6:

Uke 7:

Uke 8: Fullbooked 20-23.02.2024

Uke 9:

Uke 10: Fullbooked fra 6-10..2024

Uke 11: Fullbooked til 13.03.2024

Uke 12: Fullbooked 21-22.3.2024

Uke 13: Påskeferie til 1.4.2024

Uke 14:

Uke 15:

Uke 16:

Uke 17: Fullbooked

Uke 18:

Uke 19:

Uke 20: Fullbooked 15-16.05.2024 

Uke 21: Fullbooked

Uke 22: Fullbooked 27-29.05.2024

Uke 23: Ledig

Uke 24: Fulbooked 10-13.06 2024

Uke 25: Fullbooked

Uke 26: Fullbooked

Uke 27-30 Ferie 

Uke 31 : Fulbooked

Uke 32-33 Ferie

Uke 34: Fullbooked

Uke 35: Fullbooked

Ukene 36-39 Fullbooked

Uke 40 : Fullbooked

Uke 41... etter ledig Mandag til Fredag 

Skibotn feltstasjon

Forelesningssal Skibotn feltstasjon

Spisesal Skibotn feltstasjon


Vedlegg Vedlegg

Ramfjordmoen feltstasjon

Korttittel: PRE
Type infrastruktur: Feltstasjon
Målgruppe: Ansatte, Gjester / eksterne
Org.enhet: Fakultetsledelsen og stab NT-fak
Ansvarlig: Hall, Chris

Fasiliteter for Tromsø Geofysiske Observatoriums (TGO) kjerneoperasjoner. Disse omfatter bl.a. kontinuerlig monitorering av ionosfæren (tidsserie som startet i 1935), og vind og turbulens i den øvre atmosfæren, vha. 3 lav-effekt radarer:

 • En digital ionosonde (ionosfære parametere)
 • En medium frekvens radar (øvre atmosfære vind og turbulens)
 • En meteor deteksjon radar (øvre atmosfære vind og temperatur)
Ionosonde antenne Foto: Chris Hall / TGO archive

I tillegg er fasiliteten vert for:

 • et utvalg av optiske instrumenter som inkluderer en  laser radar ("LIDAR") (hovedsakelig gjest-instrumenter)
 • GPS tomografi (ionosfære-strukturer) (gjest-instrumenter)
 • testbed fasiliteter for utvikling av TGOs instrumentasjon
 • kontor-plass og opphold for besøkende utenlands forskerer

Tromsø Geofysiske Observatorium forvalter feltstasjonen som stipulert i TGOs regelverk.

Ramfordmoen feltstasjon - grått bygg med rødt tak - sett fra ionosonde-antennen. Meteor-radar antenner foran stasjonen og medium-frekvens radar antenner i bakgrunn til høyre Foto: Bjørnar Hansen


Avdeling for komparativ medisin (AKM)

Korttittel: AKM
Type infrastruktur: Kjernefasilitet, Helsevitenskap
Målgruppe: Ansatte, Studenter, Gjester / eksterne
Org.enhet:
Ansvarlig: Andersen, Amalie Hofmeyer

Avdeling for komparativ medisin (AKM) er en kjernefasilitet og en fellesressurs for eksperimentell forskning ved Det helsevitenskapelige fakultet.

 

Dyrevelferd

AKM kontrollerer og gir veiledning knyttet til god dyrevelferd og etisk forsvarlig bruk av dyr i medisinsk forskning. Vi bidrar til at det oppnås reproduserbare og pålitelige forskningsresultater og legger forholdene til rette for god forskning i et trygt arbeidsmiljø.


Vedlegg Vedlegg Vedlegg Vedlegg Vedlegg Vedlegg Vedlegg Vedlegg Vedlegg Vedlegg Vedlegg Vedlegg Vedlegg Vedlegg Vedlegg Vedlegg Vedlegg Vedlegg Vedlegg Vedlegg Vedlegg Vedlegg Vedlegg Vedlegg Vedlegg Vedlegg Vedlegg Vedlegg Vedlegg Vedlegg Vedlegg Vedlegg Vedlegg Vedlegg Vedlegg Vedlegg Vedlegg Vedlegg

Proteomics and Metabolomics Core Facility (PRiME)

Korttittel: PRiME
Type infrastruktur: Analyseplattform
Målgruppe: Ansatte, Studenter, Gjester / eksterne
Org.enhet:
Ansvarlig: Bruun, Jack-Ansgar

Proteomics and Metabolomics Core Facility (PRiME) is a technology platform offering liquid chromatography - mass spectrometry (LC-MS)-based proteomic and metabolomic services. Formerly known as Tromsø University Proteomics Platform (TUPP), in 2020 we got the opportunity to purchase two new instruments and have now also started with metabolomics services.
For proteomics we have two Thermo Scientific Orbitrap instruments: the Fusion Lumos and the Exploris 480. Both are couple to a nano liquid chromatography (LC) instrument. 

For targeted metabolomics we have Waters XEVO TQ-XS Triple Quadrupole mass spectrometer coupled to a Waters Acquity UPLC and and for untargeted metabolomics a Thermo Scientific Vanquish Horizon UHPLC coupled to a Thermo Scientific Orbitrap ID-X Tribrid Mass Spectrometer.

Additionally we have a Tecan pippetting robot. 

Proteomics

Services:

 • In-gel and in-solution protein digestion with sample cleanup
 • Peptide labelling (TMT)
 • Phosphopeptide enrichment
 • Liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC-MS/MS) analysis of digested proteins
 • Protein identification and quantitation
 • Characterization of post translational modifications (PTM) in proteins
 • Large-scale protein quantitation (SILAC, TMT, label-free)

Techniques:

In-gel and in-solution protein digestion:

To be able to analyse proteins, they need to digested into smaller peptides. This is typically done using trypsin, but also other proteases can be used for the digestion if needed. For in-gel digestion, proteins are digested with a protease in bands cut out from SDS-PAGE gels. Protein digestion can also be done in solution. To avoid problems with the LC-MS/MS analysis, the samples delivered in solution cannot contain certain chemicals like detergents Therefore, you should always contact us before delivering the samples in solution to our facility. We do sample cleanup with C18 pipet tips before the samples are injected into the LC-MS system.

Phosphopeptide enrichment:

With our LC-MS systems, it is possible to identify and quantify phosphorylations of proteins. To be able to detect as many phosphorylation sites as possible, we perform phosphopeptide enrichment by the use of TiO2 beads.

LC-MS/MS run: 

Peptides from protein digestion are analysed by UHPLC-ESI-MS to be able to identify and quantify proteins. Peptides are first separated in a nanoLC, before sequential injection into an Orbitrap instrument (Q-Exactive) with high mass accuracy. Peptides are further fragmented in the MS by higher energy collisional dissociation (HCD) to facilitate protein identification. The mass spectra of the peptides and fragmented peptides are used for protein and PTM identification and their quantitation. 

Qex tupp

Data analysis: 

Mass spectra are searched with Proteome Discoverer for protein and PTM identification and quantitation. For large scale protein quantitation, we use the MaxQuant software coupled with Perseus. We perform protein quantitation based on SILAC, stable isotope peptide labelling or label-free quantitation technologies. In SILAC experiments, proteins are labelled in vivo in cell culture by stable isotopes, typically by C13. For stable isotope peptide labelling, the peptides are labelled after protease digestion with the TMT isobaric mass tag. For label-free protein quantitation, no labelling is required. The quantitation is typically performed as either relative quantitation of proteins between different samples or absolute quantitation within a sample.

We offer services to users from both academia and private industry. We offer advices for the most appropriate design of proteomics experiments. It is therefore advisable to make contact with the platform BEFORE the start of the proteomic experiments to be able to find the best possible approach.

The users are requested to fill in a requisition form and deliver it together with the samples

PRICES (internal/external users):

Sample preparation    
Type of service Unit Price 
In gel protein digestion Per sample 301
In solution protein digestion Per sample 301
TMT Labelling   On request
     
Other analysis   On request
     
Mass Spec analysis     
Type of service Unit Price 
Orbitrap Fusion Lumos LC-MS/MS  and Protein identification Startup + Hour 500 + 355
Orbitrap Exploris 480  and Protein identification Startup + Hour 300 + 282
     
DeNovo Sequencing   On request
SILAC analysis   On request
Other analysis   On request

 

For metabolomics services please contact us
FOSS – Ferdighets- og simuleringssenteret i Tromsø

Korttittel: FOSS
Type infrastruktur: Testsenter
Målgruppe: Ansatte, Studenter, Gjester / eksterne
Org.enhet:
Ansvarlig: Holmegård, Marianne

Om FOSS

FOSS (Ferdighets- og simuleringssenter) er en felles faglig ressurs innen medisinsk simulering for UIT og UNN og er lokalisert på B3, 8 etasje på UNN Tromsø.

FOSS har i en årrekke bidratt til utvikling av simuleringsaktiviteten ved UIT og UNN gjennom bl.a arrangere felles årlige fasilitatorkurs for for ansatte ved UIT og UNN samt oppfølging av fasilitatorkorpset i etterkant. FOSS tilbyr også viderekomne kurs/verksted for fasilitatorene innen ulike aktuelle tema flere ganger i året, samt inviterer til praktisering under grunnutdanningens årlige tverrprofesjonelle simuleringsøvelse for avgangsstudentene (InterSim).

FOSS har gjennom flere år gjennomført nettverkssamling for alle med engasjement innen helsefaglig simulering i vår region her i nord, samt spredt informasjon om spennende arrangement innen simulering i inn- og utland.  Alle arrangement i regi av FOSS er gratis å delta på for ansatte i UIT og UNN. Se link nedenfor (og vedlegg) for oppdatert liste over faglige arrangement.

Ved FOSS kan både UIT og UNN booke lokaler og utstyr for ferdighets- og simuleringstrening. Senteret har 7 rom i varierende størrelse samt ulike dukker/simulatorer, anatomiske modeller og annet utstyr til å øve på ulike prosedyrer og simuleringer.

Det skal ikke være pasienter ved FOSS, arealene/utstyr er ikke godkjent for dette.

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål.

Oversikt over faglige arrangement/kurs/workshops samt påmeldingsfrister i regi av FOSS 2023.   

WORKSHOP: Debrief - som mulighetsrom

Tid og sted: 10 NOVEMBER 2023 i Tromsø. 

For nærmere informasjon om program og påmelding se her.

WORKSHOP: Teamkompetanse (NY DATO)

Tid og sted: 5 DESEMBER 2023 i Tromsø. For nærmere informasjon om program og påmelding se her.

FOSS ÅPNER FOR EGENØVING 

FOSS gjenåpner som normalt fom uke 44. Fra uke 44 kan alle studenter som ønsker å øve på ulike praktiske ferdigheter komme til FOSS, på tvers av utdanningsløp. Åpningstiden vil som vanlig være mandag - tom torsdag kl 1600 - 1930. 

MedSimNorge:

MedSimNorges nasjonale nettverkssamling 2023 arrangeres i Trondheim. Se link for informasjon/program og påmelding: MedSimNorge 

INTERSIM:

Neste gjennomføring av InterSim planlegges for avgangsstudentene HØSTEN 2023, hver virkedag fra og med onsdag 22/11 tom torsdag 30/11.                                                               

Viktig informasjon vedr. samordnet booking ved FOSS for VÅRsemesteret 2024

Fristen for å sende rom- og utstyrsforespørsler til FOSS for VÅRsemesteret 2024 er 15. SEPTEMBER

Øving på venekanylering

Av sikkerhetsmessige grunner kreves det at all øving på venekanylering bare skjer etter forutgående instruksjon og under veiledning av lege/sykepleier/studentvakt ved FOSS.

Åpningstider

Dagtid: Mandag–fredag: 08:00–15:45 (15. mai–15. sept. åpent til 15:00).

Ettermiddag: Mandag–torsdag: 16:00–19:30 er senteret betjent av studentvakter. Stengt i skoleferier.UTLÅN AV ROM OG UTSTYR

Orientering om VÅRENS (2024) fellesbooking ved FOSS.

Fristen for vårens samordnede booking ved FOSS for UiT er  15. september. FOSS sitt bookingforespørselsskjema for rom og utstyr, som dere finner nedenfor, er revidert. Det er nå mulig å kunne lagre skjemaene som en mal og anvende disse om igjen siden. For å kunne lagre skjemaene som en mal og hente frem tidligere skjemaer, må en være logget på. UiT-ansatte logger seg direkte på via valget «logg inn – ansatte UiT» til høyre i skjemaet. Når en er logget på får en mulighet til å krysse av øverst i skjemaet for at en ønsker å lagre i «mine skjema». Skjemaet vil da lagres, og kommer opp i rullemenyen til høyre etter at det er sendt til FOSS. Du kan siden klikke på de ulike lagrede skjemaene fra rullemenyen og anvende disse som en mal siden. Det er fortsatt mulig å fylle ut et enkelt skjema uten å være pålogget, men en får da ikke tilgang til sine utfylte skjema fra tidligere. For at vi skal klare å gi raskest mulig tilbakemelding på bookingforespørslene, må skjemaene være fylt ut fullstendig. Ved evt. mangler vil du få mail fra FOSS hvor vi ber om utfyllende informasjon, denne mailen må besvares innen fem virkedager, ellers faller forespørselen bakerst i køen.

                                                       OVERSIKT OVER ROM/UTSTYR VED FOSS

                                          BOOKINGFORESPØRSEL AV ROM OG UTSTYR VED FOSS

                                                             UTLÅN AV UTSTYR FRA FOSS

 For nærmere informasjon kan FOSS kontaktes.


Vedlegg Vedlegg

Uthenting, analyse og modellering av forskningsdata

Korttittel:
Type infrastruktur: Analyseplattform, Dataoppbevaring
Målgruppe: Ansatte
Org.enhet:
Ansvarlig: Andersen, Rolf

https://uit.no/enhet/ita/digitaleforskningsogformidlingstjenester#kapittel_732877Tjenester for Sensitive Data (TSD)

Korttittel: sensitive data
Type infrastruktur: Analyseplattform, Dataoppbevaring
Målgruppe: Ansatte, Studenter
Org.enhet:
Ansvarlig: Trædal-Henden, Steinar

TSD er et fullt sett med tjenester, fra innsamling av data til analyse, behandling og lagring i sikrede omgivelser. UIT har nå samarbeidsavtale med USIT/UIO og ITAs faggruppe for forskning of formidling kan bistå med informasjon og være kontaktpunkt for tilgang til brukernavn og passord. 

Seksjon for Virksomhetsnæretjenester ved UiT administrerer UiT-ansattes tilgang til TSD-prosjektet (ved Universitetet i Oslo) for lagring av sensitive data. Her kan forskningsprosjekter få tilgang (etter avtale) til sikre lagringssteder for sine forskningsdata. Systemet oppfyller alle forskrifter knyttet til sikker datalagring.

TSD gir deg også mulighet for å lage sikre spørreundersøkelser på nett (Nettskjema).
Trenger du mer informasjon ta kontakt ITAs faggruppe for Forkning og Formidling via lenken til høyre.

Info om TSD i TopDesk (krever innlogging) : Lagring: Tjeneste for Sensitive Data


Vedlegg

Lagring og publisering av forskningsdata

Korttittel: lagring
Type infrastruktur: Dataoppbevaring
Målgruppe: Ansatte, Studenter
Org.enhet:
Ansvarlig: Trædal-Henden, Steinar

https://uit.no/enhet/ita/digitaleforskningsogformidlingstjenesterForskningslaboratorium, trening og helse – Tromsø

Korttittel:
Type infrastruktur: Laboratorie, Testsenter
Målgruppe: Ansatte, Studenter
Org.enhet:
Ansvarlig: Pettersen, Svein Arne

Fagmiljøet ved idrettshøgskolen har bred forskningsaktivitet innenfor hele spekteret av idrettsvitenskapen. Test- og treningslaben på Alfheim stadion vektlegger også sterkt samarbeidet med teknologimiljøet ved UiT gjennom Corpore Sano samarbeidet https://site.uit.no/corporesano/

Alfheim forsknings- og treningslab består av en test og treningsdel og selve fotballbanen der avansert måleutstyr gir rom for forskning på både individuelt og lagsnivå. Definerte utøvere får og mulighet til testing av utholdenhet, styrke og «power» samt trening. Testingen utføres i samarbeid med Olympiatoppen.

Eksempler på forskningsprosjekt:

 • Football Training Spescificity. Training indviualization within the collective periodization (PhD project).
 • Training and Influence of Maximal Strength in Female Football Players (PhD project)
 • Female Endurance Athlete (3 Phd and 2 Post doc projects)
 • Female Football Centre (3 PhD, 2 Post doc and 1 receacher projects)
 • Tromso Exercise Enjoyment Study.
 • Flywheel Squats versus Free Weight High Load Squats for Improving High Velocity Movements in Football.
 • Pain Processing in Elite and High-Level Athletes Compared to Non-athletes
 • Real-time Analysis of Physical Performance Parameters in Elite Soccer. 
 • Accelerations and high intensity running in field and assistant football referees during match play

 Forskningslaboratorium, trening og helse – Alta

Korttittel:
Type infrastruktur: Laboratorie, Testsenter
Målgruppe: Ansatte, Studenter, Gjester / eksterne
Org.enhet:
Ansvarlig: Olaussen, Gro Anett

Fagmiljøet ved idrettshøgskolen har bred forskningsaktivitet innenfor hele spekteret av idrettsvitenskapen. I det tverrfaglige utviklingsarbeidet som pågår skal også nye forskningsområder identifiseres med fokus på spesielle problemstillinger for Nord-Norge.

Vi har egne forskningslaboratorier der vi gir studenter, mosjonister og idrettsutøvere mulighet for testing av fysisk kapasitet. Våre ansatte har høy kompetanse og følger krav til utstyr og prosedyrer fra Olympiatoppen.

Ved forskningslaboratoriet kan vi:

 • utføre testing av idrettsutøvere, mosjonister og andre
 • tilby testpakker til bedrifter med tanke på bedre helse, redusert sykefravær og økt livskvalitet
 • samarbeide med institusjoner for testing av pasientgrupper
 • være en aktiv medspiller for idrettslivet i regionen

Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål om hvilke typer tester vi kan tilby, samt for timebestilling og prisAdventdalen feltstasjon

Korttittel: AFS
Type infrastruktur: Feltstasjon
Målgruppe: Ansatte, Studenter, Gjester / eksterne
Org.enhet:
Ansvarlig: Johnsen, Magnar Gullikstad

Observasjonsplattform i Adventdalen. 

Består av bl.a. kontainere like ved stigning til Gruve 7 utenfor Longyearbyen.

 • Foretar regelmessige målinger av vind og temperaturer rundt 90 km høyde.
 • Foretar monitorering av atmosfæren i høydeområde 60–100 km.
 • Det er begrenset plass på stasjonen til gjesteinstrumenter, som per 2020 består av bl.a. en gps-mottaker (tomografi av ionosfæren), lav-frekvens radio mottaker og pulsasjons-magnetometer.

 

antennefelt vinter
Antennefelt, sett fra felt-stasjon mot Longyearbyen Foto: Chris Hall