Illustrasjonsbilde

Digitale forsknings- og formidlingstjenester

Avdeling for IT skal være en aktiv partner for forskningsmiljøene ved UiT og bidra til at forskere når sine mål hurtigere, med større presisjon og bedre kvalitet i data- og metadatagrunnlaget. IT skal oppfattes som et konkurransefortrinn for forskingsmiljøene og i næringsliv som ønsker å samarbeide med UiT.

Vi ønsker å bringe frem verktøy som understøtter metoder og prosesser i forskningsarbeidet og legger til rette for kontrollert autonomi i egne valg og bruk av metoder, verktøy og løsninger i forskning og samhandling, i tett samarbeid med forskere, for å sikre fleksibilitet og samtidig etterlevelse av sentrale føringer og krav (f.eks. personvernlovgivning og informasjonssikkerhet). For å oppnå dette deltar vi gjerne som samarbeidspartner i forskningsprosjekter med spesielle behov. På denne siden har vi samlet noen av de tjenestene og verktøyene vi kan tilby, om det er noe du savner så kan du ta kontakt med faggruppa for en prat.

Kontakt: Faggruppa for forsknings og formidlingstjenester ved ITA (krever innlogging)

Digitale verktøy til bruk i forskning

Tjeneste for elektronisk notatbok


RSpace

RSpace Enterprise er en fleksibel og generisk elektronisk labnotatbok som kan tilpasses mange typer eksperimentelt arbeid og datahåndtering. Systemet legger til rette for nye arbeidsmåter som effektiviserer arbeidsflyten, stimulerer til gjenbruk, og gir økt transparens og reproduserbarhet.

Tjenester for innsamling av forskningsdata. Brukerundersøkelser, instrumentdata, sensordata, etc.


Nettskjema

Nettskjema er et web-basert verktøy for spørreundersøkelser, flervalgsoppgaver, påmeldinger og datafangst i forskningprosjekter.

Tjenester for lagring av forskningsdata


CLARC

Lagringsløsning for langtidslagring av forskningsdata gjennom prosjektperiode.


DataverseNO

Arkiveringstjeneste for forskningsdata


NIRD – nasjonal infrastruktur for forskningsdata

Scientific computing and research data. Two new systems will be opened for general availability for the Norwegian research communities, FRAM and NIRD. The services are free of charge and available for all academic researchers in Norway and for research projects financed by the Norwegian Research Council.


NREC

Norwegian Research and Education Cloud (NREC) er en "Infrastructure as a service" (IaaS) løsning hvor forskere kan opprette egne virtuelle maskiner med tilknyttet lagring. Dette er en tjeneste levert av UiO og UiB, hvor UiT har avtale om bruk for våre ansatte. Dette er en selvbetjent løsning for avanserte brukere.


ResearchData

Lagringsplass for dine forskningsdata.


Tjenester for sensitive data (TSD)

Tjenester for sensitive data (TSD) er et fullt sett med tjenester, fra innsamling av data, til analyse, behandling og lagring, i sikre omgivelser.

Brukerstøtte

En samlepakke av verktøy for ansatte og studenter. Blant annet kan du installere Word og PowerPoint på alle dine enheter, samt lagre og dele dokumenter i skyen.


Microsoft Excel

Regnearkprogram. Tilgjengelig via Microsoft 365 for installasjon på datamaskin, nettbrett og mobil. Del filer med kolleger og medstudenter, og skriv i dokumentene samtidig.


Microsoft Forms

Med Microsoft Forms kan du opprette et skjema, for eksempel en undersøkelse eller spørrekonkurranse, invitere andre til å svare på det ved hjelp av nesten alle nettlesere eller mobile enheter, se resultater i sanntid når de sendes inn, bruke innebygde analyser til å evaluere svar og eksportere resultater til Excel for ytterligere analyse eller karakterer.


Microsoft OneDrive

OneDrive er ditt private lagringsområde hvor du har 5 TB tilgjengelig lagringsplass. Dokumenter du lagrer i her kan du også dele med andre studenter og forelesere. Når du er koblet til internett har du tilgang til dokumentene dine uansett hvor i verden du befinner deg.


Microsoft OneNote

Notatprogram. Tilgjengelig via Microsoft 365 for installasjon på datamaskin, nettbrett og mobil. Del filer med kolleger og medstudenter, og skriv i dokumentene samtidig.


Microsoft PowerPoint

Presentasjonsprogram. Tilgjengelig via Microsoft 365 for installasjon på datamaskin, nettbrett og mobil. Del filer med kolleger og medstudenter, og skriv i dokumentene samtidig.


Microsoft Teams

Microsoft Teams er et samlingspunkt for teamarbeid. Teams er et av de viktigste verktøyene til samarbeid både internt ved UiT og med eksterne brukere. Du kan samtale, sende epost, dele filer, opprette lyd- eller videomøte med mer på en og samme plass. Fordi det er i skyen, kan medlemmene arbeide sammen uansett hvor de befinner seg.


Microsoft Word

Tekstredigeringsprogram. Tilgjengelig via Microsoft 365 for installasjon på datamaskin, nettbrett og mobil. Del filer med kolleger og medstudenter, og skriv i dokumentene samtidig.

Tjenester for prosessering og analyse av forskningsdata.


HPC - high performance computing

Kjør analyser på store datasett.


Tjenester for sensitive data (TSD)

Tjenester for sensitive data (TSD) er et fullt sett med tjenester, fra innsamling av data, til analyse, behandling og lagring, i sikre omgivelser.

Innsamling av forskningsdata fra instrumenter og labutstyr

Ved UiT er det mange instrumenter i bruk til innsamling av data, både på laboratorier og ute på tokt / i felt. Mange av disse er, eller kan bli, koblet direkte til datautstyr på ulike vis. 
Det være seg instrumentering på forskningslaboratorier, målinger i felt, automatiserte sensorer og IoT enheter, større målestasjoner og instrumenter på forskningsskip.

I forbindelse med innsamling av forskningsdata kan IT-avdelingen gi støtte til blant annet:
- Bestilling og oppsett av maskinvare tilpasset instrument / spesialutstyr
- Installasjon og oppdatering av spesialprogramvare på instrument og labutstyr benyttet til forskning
- Tilknytning til sikkert lab-nett med bl.a. mulighet for fjernhjelp av leverandør
- Oppsett av automatisert datainnsamling fra fjernstående målestasjoner, sensorer og IoT enheter
- Nettskjema for brukere som ønsker å gjøre spørreundersøkelser

Avdeling for IT er behjelpelig med å skaffe tilgange til ulike lagringsløsninger for vitenskapelige data. Merk at før man tar stilling til hvilken lagringstjeneste man har behov for, bør man ha tatt stilling til en del aspekter knyttet til lagring, håndtering og tilgjengeliggjøring av forskningsdata. Les mer i Forskningsdataportalen UiT og nettsidene om Informasjonssikkerhet og personvern ved UiT. 


Aktive data


Aktive data er data som skal prosesseres og analyseres og må være lett tilgjengelig mens de vurderes f.eks i forhold til en publikasjon. Ved UiT tilbyr vi ulike løsninger med steduavhengig tilgjengelighet. Til de aller fleste formål vil lagringstjenestene i Microsoft365 være tilstrekkelig. For forskningsdata anbefales det å benytte Sharepoint, gjerne i sammenheng med Teams.

For lagringsbehov som går utover det Sharepoint kan dekke, f.eks. om det er store datamengder eller data som skal benyttes i analyse/prosessering på kraftige servere, så kan vi tilby mer tradisjonelle lagringsløsninger som ASP og LOIS. Disse løsningene er tilknyttet analyseverktøy for enkel tilgang ifbm. prosessering.


Sharepoint er en tjeneste for lagring og samhandling spesielt egnet for dokumenter. Tjenesten kan også brukes for å lagre og dele forskningsdata i et prosjekt.

[Work in Progress] Lagringsløsning tilknyttet analyseverktøy i Microsofts skyplatform Azure. Tjenesten egner seg for prosjekter med behov for prosessering utover eget klientutstyr, deling og samarbeid på felles plattform og/eller behandling av røde data.

[Work in Progress] Lagringsløsning tilknyttet analyseverktøy lokalt ved UiT, typisk servere eid av forskningsgruppen selv.

Norwegian Research and Education Cloud (NREC) er en "Infrastructure as a service" (IaaS) løsning hvor forskere kan opprette egne virtuelle maskiner med tilknyttet lagring. Dette er en tjeneste levert av UiO og UiB, hvor UiT har avtale om bruk for våre ansatte. Dette er en selvbetjent løsning for avanserte brukere.


Langtidslagring av data


I forbindelse med forskningsprosjekter vil det kunne være behov for å lagre forskningsdata gjennom prosjektperioden. Dette er gjerne rådata som samles inn fra instrumenter, forskningsskip, mikroskopibilder, dronebilder etc. Disse skal gjerne være tilknyttet datamaskiner for analyse og prosessering, men trenger også en sikker (kald) oppbevaring gjennom prosjektperioden. Det er i mange sammenhenger også ønskelig med en lagringslpatform for å dele store datasett med samarbeidspartnere som deltar i prosjektet. IT avdelingen ved faggruppe for forskning og formidling har to tjenester i denne kategorien, CLARC og Sharepoint, som er tilgjengelig for UiT ansatte. Les mer om tjenestene nedenfor.


CLARC er en tjeneste for langtidslagring av data gjennom prosjektperioden. Tjenesten leveres i Microsofts Skyplatform Azure og er satt opp med diverse sikringstiltak for trygg lagring av store datasett. For mer informasjon om tjenesten klikk deg inn på TopDesk.

Sharepoint er en tjeneste for lagring og samhandling spesielt egnet for dokumenter. Tjenesten kan også brukes for å lagre og dele forskningsdata i et prosjekt.


Strengt fortrolige data


Inneholder dine data sensitiv informasjon (særlige kategorier personopplysninger) så må det tas ekstra hensyn til valg av lagringsløsning. F.eks. kan Tjenester for sensitive data (TSD) benyttes. TSD er et fullt sett med tjenester, fra innsamling av data, til analyse, behandling og lagring utført i sikrede omgivelser.


TSD er en tjeneste for lagring og analysering av strengt frotrolige data. UiT har avtale med UiO om tiglang til tjeensten for forskere ved UiT.

[Work in Progress] HUNT cloud er en tjeneste for lagring og analysering av strengt fortrolige data. UiT har avtale med HUNT om tilgang til tjenesten for forskere ved UiT.


Dataarkivering


Arkivdata er data som ikke lenger forventes å endre seg, f.eks resultater som har vært publisert. Dataene organiseres, lagres og gjøres tilgjengelig for publikum. Forskingsfinansiører stiller som regel krav om at data som er et resultat av forskingsprosjektet de har (del)finansiert, blir arkiverte på en forsvarlig måte. Det finnes flere arkivtjenester for forskningsdata som kan tilfredsstille slike krav. Les mer i Forskningsdataportalen UiT


DataverseNO er en arkivtjeneste for forskningsdata levert av UiT.


Storskala lagringsløsning (HPC)


 UiT har et nasjonalt samarbeid gjennom Sigma2 sammen med de andre universitetene i Norge om å levere storskala lagring og prosessering.


NIRD – nasjonal infrastruktur for forskningsdata

Avdeling for IT er behjelpelig med å skaffe tilgang til regnekraft for å prosessere vitenskapelige data. Dette kan være i form av å digitalt hente ut informasjon fra ulike observasjoner, digitalt analysere store datasett eller bruke spesielt regnekrevende metoder. UiT er en partner i det nasjonale samarbeidet om e-infrastruktur Sigma2 og kan være behjelpelig med å gi tilgang til HPC ressurser. Vi kan også hjelpe med å sette opp regneressurser lokalt. Ta kontakt med Faggruppe for forskning og formidling ved UiT gjennom IT-avdelingens help-desk-tjeneste orakelet.


Analyseplatform Sky


[Work in Progress] Ved behov for analyser og prosessering av data utover vanlig klientutsyr så kan vi tilby en analyseplatform i Sky med tilknyttet lagring. Dette kan være virtuelle maskiner (Windows eller Linux) eller Platformtjenester (PaaS) som maskinlæring, Batch, etc.Tungregning (HPC)


Tungregning (lokalt på ulike platformer, nasjonalt via Sigma2)


Trenger du råd om tilgjengelige ressurser, valg av løsninger eller tyngre verktøy enn de du har tilgjengelig? Det kan synes som om det ofte er spesielt viktig å komme inn tidlig i en planleggingsfase for store forskningsprosjekter slik at fokus på og muligheter for optimal tilgang og bruk av digitale virkemidler er ivaretatt nå prosjekter kommer i gang. Dersom du/dere har planer om å søke på prosjektfinansiering, ta gjerne kontakt for en prat!

ITA kan tilby hjelp innen:

 • Kartlegging, utprøving og rådgiving i valg og behov for digitale tjenester for forskningsdata.
  • Kartlegging av behov for digitale metoder.
  • Hjelp til å prøve ut alternative platformer.
  • Rådgi på alternativer, metoder og pris.
 • Bruk av lagrings- og beregningsløsninger.
  • Kurs og workshops og kan skreddersy innholdet til å møte behovene til ditt fagmiljø og gruppe. 
  • Dokumentasjon i bruk av beregnings og lagringstjenester (Documentation for National HPC-services)
 • Vitenskapelig programvareutvikling.
 • Bruk av støtteverktøy for uthenting og analyse av data (bl. a kurs i vitenskapelig scripting).
 • Avansert brukerstøtte (AUS via Sigma2)

Kontakt: Faggruppa for forsknings og formidlingstjenester ved ITA

(krever innlogging)