Illustrasjonsbilde

Digitale forsknings- og formidlingstjenester

Avdeling for IT skal være en aktiv partner for forskningsmiljøene ved UiT og bidra til at forskere når sine mål hurtigere, med større presisjon og bedre kvalitet i data- og metadatagrunnlaget. IT skal oppfattes som et konkurransefortrinn for forskingsmiljøene og i næringsliv som ønsker å samarbeide med UiT.

Vi ønsker å bringe frem verktøy som understøtter metoder og prosesser i forskningsarbeidet og legger til rette for kontrollert autonomi i egne valg og bruk av metoder, verktøy og løsninger i forskning og samhandling, i tett samarbeid med forskere, for å sikre fleksibilitet og samtidig etterlevelse av sentrale føringer og krav (f.eks. personvernlovgivning og informasjonssikkerhet). For å oppnå dette deltar vi gjerne som samarbeidspartner i forskningsprosjekter med spesielle behov. På denne siden har vi samlet noen av de tjenestene og verktøyene vi kan tilby, om det er noe du savner så kan du ta kontakt med faggruppa for en prat.

Kontakt: Faggruppa for forsknings og formidlingstjenester ved ITA (krever innlogging)

Digitale verktøy til bruk i forskning

Tjeneste for elektronisk notatbok


RSpace

RSpace Enterprise er en fleksibel og generisk elektronisk labnotatbok som kan tilpasses mange typer eksperimentelt arbeid og datahåndtering. Systemet legger til rette for nye arbeidsmåter som effektiviserer arbeidsflyten, stimulerer til gjenbruk, og gir økt transparens og reproduserbarhet.

Tjenester for innsamling av forskningsdata. Brukerundersøkelser, instrumentdata, sensordata, etc.


Nettskjema

Nettskjema er et web-basert verktøy for spørreundersøkelser, flervalgsoppgaver, påmeldinger og datafangst i forskningprosjekter.

Tjenester for lagring av forskningsdata


CLARC

CLARC er en fillagringstjeneste for lagring av forskningsdata i UiTs virtuelle datasenter i Microsoft Azure. Tjenesten kan benyttes for å sikre forskningsdata gjennom prosjektperioden. Data sikres mot tap ved at det finnes kopier i flere datasentre som er spredt geografisk. Soft delete sørger for at filer som slettes er mulig å hente tilbake i løpet av 90 dager. Versjonskontroll sikrer at det er mulig å rulle tilbake endringer de siste 90 dagene.


DataverseNO

Et nasjonalt, generisk arkiv for åpne forskningsdata som støtter FAIR-prinsippene for datahåndtering. DataverseNO er CoreTrustSeal-sertifisert, noe som er et hovedkriterium for EU-anbefalte dataarkiv.

 

Lisenstype: Gratis

Godkjent inntil: Åpen


NIRD – nasjonal lagringsinfrastruktur for forskningsdata

Forskere ved UiT som har behov for å lagre store datamengder i påvente av prosessering og/eller publisering har mulighet for å søke om tilgang til nasjonale lagringsressurser for forskningsdata.  

For mer info, se https://hpc.uit.no/


NREC

Norwegian Research and Education Cloud (NREC) er en "Infrastructure as a service" (IaaS) løsning hvor forskere kan opprette egne virtuelle maskiner med tilknyttet lagring. Dette er en tjeneste levert av UiO og UiB, hvor UiT har avtale om bruk for våre ansatte. Dette er en selvbetjent løsning for avanserte brukere.


Tjenester for Sensitive Data (TSD)

Tjenester for sensitive data (TSD) er et fullt sett med tjenester, fra innsamling av data, til analyse, behandling og lagring, i sikre omgivelser. 

Brukerstøtte

En samlepakke av verktøy for ansatte og studenter. Blant annet kan du installere Word og PowerPoint på alle dine enheter, samt lagre og dele dokumenter i skyen.

Tjenester for prosessering og analyse av forskningsdata.


Azure Lab

Skal du gjennomføre kurs eller workshop med behov for programvare, eksperimentelt oppsett, et programmeringsmiljø el. Et tilpasset oppsett som er upraktisk å kjøre på en tradisjonell fysisk PC-lab? Azure Lab er et virtuelt sett med maskiner som du kan bestille og konfigurere selv. Du inviterer inn deltakere (interne eller eksterne) gjennom selvbetjeningsportalen. Oppsettet stenges ned og slettes etter at kurset/workshopen er ferdig.

Både Windows og Linux er tilgjengelige operativsystem. Serverne kan kobles til fra hele verden uten bruk av VPN eller UiT brukerkonto.


HPC - high performance computing

Forskere ved UiT som har stort behov for mye regnekraft, mye minne, eller har programmer som må kjøre uforstyrret over lengre tid har mulighet til å søke om tilgang til nasjonale regneressurser.  

For mer info, se https://hpc.uit.no/


Scientific Server

Ved behov for analyse og prosessering av data utover vanlig klientutsyr så kan vi tilby en analyseplatform med tilknyttet lagring. Dette kan være virtuelle maskiner, containere eller platformtjenester (PaaS). Scientific Server gir deg tilgang til en server som lar deg kjøre oppgaver som krever ekstra ressurser eller et spesielt oppsett uavhengig av din egen PC/Mac. IT konfigurerer applikasjon og gir tilgang. Nært knyttet til lagringstjenestene CLARC og CENT, kan også tilknyttes databaser ol. Persistent oppsett som er tilgjengelig fra hele verden. Både Windows og Linux er tilgjengelig.


Tjenester for Sensitive Data (TSD)

Tjenester for sensitive data (TSD) er et fullt sett med tjenester, fra innsamling av data, til analyse, behandling og lagring, i sikre omgivelser. 

Innsamling av forskningsdata fra instrumenter og labutstyr

Ved UiT er det mange instrumenter i bruk til innsamling av data, både på laboratorier og ute på tokt / i felt. Mange av disse er, eller kan bli, koblet direkte til datautstyr på ulike vis. 
Det være seg instrumentering på forskningslaboratorier, målinger i felt, automatiserte sensorer og IoT enheter, større målestasjoner og instrumenter på forskningsskip.

I forbindelse med innsamling av forskningsdata kan IT-avdelingen gi støtte til blant annet:
- Bestilling og oppsett av maskinvare tilpasset instrument / spesialutstyr
- Installasjon og oppdatering av spesialprogramvare på instrument og labutstyr benyttet til forskning
- Tilknytning til sikkert lab-nett med bl.a. mulighet for fjernhjelp av leverandør
- Oppsett av automatisert datainnsamling fra fjernstående målestasjoner, sensorer og IoT enheter
- Nettskjema for brukere som ønsker å gjøre spørreundersøkelser

Avdeling for IT er behjelpelig med å skaffe tilgange til ulike lagringsløsninger for vitenskapelige data. Merk at før man tar stilling til hvilken lagringstjeneste man har behov for, bør man ha tatt stilling til en del aspekter knyttet til lagring, håndtering og tilgjengeliggjøring av forskningsdata. Les mer i Forskningsdataportalen UiT og nettsidene om Informasjonssikkerhet og personvern ved UiT. 


Aktive data


Aktive data er data som skal prosesseres og analyseres og må være lett tilgjengelig mens de vurderes f.eks i forhold til en publikasjon. Ved UiT tilbyr vi ulike løsninger med steduavhengig tilgjengelighet. Til de aller fleste formål vil lagringstjenestene i Microsoft365 være tilstrekkelig. For forskningsdata anbefales det å benytte Sharepoint, gjerne i sammenheng med Teams.

For lagringsbehov som går utover det Sharepoint kan dekke, f.eks. om det er store datamengder eller data som skal benyttes i analyse/prosessering på kraftige servere, så kan vi tilby mer tradisjonelle lagringsløsninger som CENT og LOIS. Disse løsningene er tilknyttet analyseverktøy for enkel tilgang ifbm. prosessering.


Sharepoint er en tjeneste for lagring og samhandling spesielt egnet for dokumenter. Tjenesten kan også brukes for å lagre og dele forskningsdata i et prosjekt.

Lagringsløsning tilknyttet analyseverktøy som f.eks. tjenesten Scientific Server i Microsofts skyplatform Azure. CENT egner seg for prosjekter med behov for lagring tilknyttet prosessering utover eget klientutstyr, deling og samarbeid på felles plattform og/eller behandling av røde data.

[Work in Progress] Lagringsløsning tilknyttet analyseverktøy lokalt ved UiT, typisk servere eid av forskningsgruppen selv.

Norwegian Research and Education Cloud (NREC) er en "Infrastructure as a service" (IaaS) løsning hvor forskere kan opprette egne virtuelle maskiner med tilknyttet lagring. Dette er en tjeneste levert av UiO og UiB, hvor UiT har avtale om bruk for våre ansatte. Dette er en selvbetjent løsning for avanserte brukere.


Langtidslagring av data


I forbindelse med forskningsprosjekter vil det kunne være behov for å lagre forskningsdata gjennom prosjektperioden. Dette er gjerne rådata som samles inn fra instrumenter, forskningsskip, mikroskopibilder, dronebilder etc. Disse skal gjerne være tilknyttet datamaskiner for analyse og prosessering, men trenger også en sikker (kald) oppbevaring gjennom prosjektperioden. Det er i mange sammenhenger også ønskelig med en lagringslpatform for å dele store datasett med samarbeidspartnere som deltar i prosjektet. IT avdelingen ved faggruppe for forskning og formidling har to tjenester i denne kategorien, CLARC og Sharepoint, som er tilgjengelig for UiT ansatte. Les mer om tjenestene nedenfor.


CLARC er en tjeneste for langtidslagring av forskningsdata gjennom prosjektperioden. Tjenesten leveres i Microsofts Skyplatform Azure og er satt opp med diverse sikringstiltak for trygg lagring av store datasett. For mer informasjon og tilgang til tjenesten klikk deg inn på TopDesk CLARC

Sharepoint er en tjeneste for lagring og samhandling spesielt egnet for dokumenter. Tjenesten kan også brukes for å lagre og dele forskningsdata i et prosjekt.


Strengt fortrolige data


Inneholder dine data sensitiv informasjon (særlige kategorier personopplysninger) så må det tas ekstra hensyn til valg av lagringsløsning. F.eks. kan Tjenester for sensitive data (TSD) benyttes. TSD er et fullt sett med tjenester, fra innsamling av data, til analyse, behandling og lagring utført i sikrede omgivelser.


TSD er en tjeneste for lagring og analysering av strengt frotrolige data. UiT har avtale med UiO om tiglang til tjeensten for forskere ved UiT.

[Work in Progress] HUNT cloud er en tjeneste for lagring og analysering av strengt fortrolige data. UiT har avtale med HUNT om tilgang til tjenesten for forskere ved UiT.


Dataarkivering


Arkivdata er data som ikke lenger forventes å endre seg, f.eks resultater som har vært publisert. Dataene organiseres, lagres og gjøres tilgjengelig for publikum. Forskingsfinansiører stiller som regel krav om at data som er et resultat av forskingsprosjektet de har (del)finansiert, blir arkiverte på en forsvarlig måte. Det finnes flere arkivtjenester for forskningsdata som kan tilfredsstille slike krav. Les mer i Forskningsdataportalen UiT


DataverseNO er en arkivtjeneste for forskningsdata levert av UiT.


Storskala lagringsløsning (HPC)


 UiT har et nasjonalt samarbeid gjennom Sigma2 sammen med de andre universitetene i Norge om å levere storskala lagring og prosessering. Se mer på hpc.uit.no


NIRD – nasjonal infrastruktur for forskningsdata.

Avdeling for IT er behjelpelig med å skaffe tilgang til regnekraft for å prosessere vitenskapelige data. Dette kan være i form av å digitalt hente ut informasjon fra ulike observasjoner, digitalt analysere store datasett eller bruke spesielt regnekrevende metoder. Vi har et sett med tjenester som er beskrevet under her, men kan også være behjelpelig med å sette opp løsninger lokalt eller i sky. UiT er også en partner i det nasjonale samarbeidet om e-infrastruktur Sigma2 og kan være behjelpelig med å gi tilgang til HPC ressurser. Ta kontakt med Faggruppe for forskning og formidling ved UiT gjennom IT-avdelingens help-desk-tjeneste orakelet.


Azure Lab


Skal du gjennomføre kurs eller workshop med behov for programvare, eksperimentelt oppsett, et programmeringsmiljø el. Et tilpasset oppsett som er upraktisk å kjøre på en tradisjonell fysisk PC-lab? Azure Lab er et virtuelt sett med maskiner som du kan bestille og konfigurere selv. Du inviterer inn deltakere (interne eller eksterne) gjennom selvbetjeningsportalen. Oppsettet stenges ned og slettes etter at kurset/workshopen er ferdig.

Både Windows og Linux er tilgjengelige operativsystem. Serverne kan kobles til fra hele verden uten bruk av VPN eller UiT brukerkonto. Les mer og be om tilgang til tjenesten ved å logge på TopDesk Azure LabScientific Server


Ved behov for analyse og prosessering av data utover vanlig klientutsyr så kan vi tilby en analyseplatform med tilknyttet lagring. Dette kan være virtuelle maskiner, containere eller platformtjenester (PaaS). Scientific Server gir deg tilgang til en server som lar deg kjøre oppgaver som krever ekstra ressurser eller et spesielt oppsett uavhengig av din egen PC/Mac. IT konfigurerer applikasjon og gir tilgang. Nært knyttet til lagringstjenestene CLARC og CENT, kan også tilknyttes databaser ol. Persistent oppsett som er tilgjengelig fra hele verden. Både Windows og Linux er tilgjengelig. Les mer og be om tilgang til tjenesten ved å logge på TopDesk Scientific Server

Om du har behov for ekstra kraftige ressurser se Tungregning (HPC)Jupyter Notebook


Tjenesten kan nås på jupyter.uit.no

For hvem og hvordan
Alle studenter og ansatte kan benytte tjenesten og innlogging er integrert med samme to-faktor pålogging som benyttes for Office365 (abc123@uit.no + passord). Hvis du er pålogget i O365 kommer du også inn på jupyter.uit.no uten å måtte skrive brukernavn og passord.
Tjenestens målgruppe er studenter og ansatte som vil lære seg å programmere i R eller Python, samt gjøre lette interaktive dataanalyser. Data kan lastes opp og ned gjennom webgrensesnittet, og alle brukere har sitt eget filområde i tjenesten. Det understrekes at tjenesten kun er godkjent benyttet for grønne (åpne) og gule (interne) data, se https://uit.no/sikkerhet for mer informasjon om dataklassifisering og godkjente tjenester.

Ved behov for å kjøre store beregninger
Hvis du har behov for å kjøre store beregninger (flere timers prosesseringstid) eller analysere store datamengder (mer enn 100 GB) anbefaler vi at du tar kontakt med oss for å få satt opp en dedikert beregningsressurs med mer kapasitet som f.eks. Scientific Server.
 
Lokal installasjon
Det er også mulig å gjøre alt som tilbys i jupyter.uit.no ved lokal installasjon av for eksempel Anaconda, https://anaconda.org. Ansatte kan også installere Anaconda fra Software Center (les mer om installasjon av programvare på UiTs datamaskiner fra Software Center (Windows)). ChatUiT


ChatUiT (chat.uit.no) er en KI-drevet chatbot som lar deg benytte OpenAIs ChatGPT på en personverntrygg måte. Tjenesten er tilgjengelig for ansatte og studenter ved UiT - Norges Arktiske Universitet. Med ChatUiT har du kontroll over dine data som kun lagres lokalt på din klient. Det du skriver inn vil ikke bli delt med andre eller bli brukt til å trene modellen. Utfordringene ved direkte bruk av OpenAI ChatGPT er at du som bruker utleverer persondata gjennom innlogging og bruk av tjenesten til OpenAI. Både det du skriver inn og svarene du får lagres i OpenAI, for å trene opp og forbedre modellene. Du kan også risikere at innhold lekkes og sendes til andre via tjenesten.

Personverntrygg
I denne ChatUiT webtjenesten kan du benytte ChatGPT med OpenAI-algoritmen på en GDPR-lovlig måte (for mer om GDPR, se datatilsynet.no). Tjenesten er foreløpig kun godkjent til bruk med åpne (grønne) data. Se guide for klassifisering av data.

GPT-4
ChatUiT er satt opp med GPT-3.5-turbo, men vil snart komme med støtte for GPT-4.


Les mer om tjenesten på våre TopDesk-sider.Tungregning (HPC)


Tungregning (lokalt på ulike platformer, nasjonalt via Sigma2). Les mer på hpc.uit.no


Trenger du råd om tilgjengelige ressurser, valg av løsninger eller tyngre verktøy enn de du har tilgjengelig? Det kan synes som om det ofte er spesielt viktig å komme inn tidlig i en planleggingsfase for store forskningsprosjekter slik at fokus på og muligheter for optimal tilgang og bruk av digitale virkemidler er ivaretatt nå prosjekter kommer i gang. Dersom du/dere har planer om å søke på prosjektfinansiering, ta gjerne kontakt for en prat!

ITA kan tilby hjelp innen:

 • Kartlegging, utprøving og rådgiving i valg og behov for digitale tjenester for forskningsdata.
  • Kartlegging av behov for digitale metoder.
  • Hjelp til å prøve ut alternative platformer.
  • Rådgi på alternativer, metoder og pris.
 • Bruk av lagrings- og beregningsløsninger.
  • Kurs og workshops og kan skreddersy innholdet til å møte behovene til ditt fagmiljø og gruppe. 
  • Dokumentasjon i bruk av beregnings og lagringstjenester (Documentation for National HPC-services)
 • Vitenskapelig programvareutvikling. Research Software Engineering (RSE) - research-software.uit.no
 • Bruk av støtteverktøy for uthenting og analyse av data (bl. a kurs i vitenskapelig scripting).
 • Avansert brukerstøtte (AUS via Sigma2)

Kontakt: Faggruppa for forsknings og formidlingstjenester ved ITA

(krever innlogging)