Illustrasjonsbilde

Digitale forsknings- og formidlingstjenester

Avdeling for IT skal være en aktiv partner for forskningsmiljøene ved UiT og bidra til at forskere når sine mål hurtigere, med større presisjon og bedre kvalitet i data- og metadatagrunnlaget. IT skal oppfattes som et konkurransefortrinn for forskingsmiljøene og i næringsliv som ønsker å samarbeide med UiT.

Vi ønsker å bringe frem verktøy som understøtter metoder og prosesser i forskningsarbeidet og legger til rette for kontrollert autonomi i egne valg og bruk av metoder, verktøy og løsninger i forskning og samhandling, i tett samarbeid med forskere,  for å sikre fleksibilitet og samtidig etterlevelse av sentrale føringer og krav (f.eks. personvernlovgivning og informasjonssikkerhet).  For å oppnå dette deltar vi gjerne som samarbeidspartner i forskningsprosjekter med spesielle behov.

Digitale verktøy til bruk i forskning

Elektronisk labjournal

Ulike verktøy til bruk for datainnsamling i undervisning, oppgaveskriving og forskning


Canvas

Canvas er en læringsplattform som åpner for integrasjon mellom forskjellige verktøy og vil gi muligheter for varierte undervisningsformer. Tilgjengeliggjør læringsressurser for studentene. Produksjon og administrasjon av undervisning. Alle brukere med direkte studierelaterte oppgaver og funksjoner i Canvas skal være registrert i og komme fra FS gjennom den automatiserte integrasjonen mellom FS og Canvas.


Evaluation Kit

En tjeneste for systematisk og brukervennlig evaluering av studier, integrert med Canvas


Forms

Med Microsoft Forms kan du opprette et skjema, for eksempel en undersøkelse eller spørrekonkurranse, invitere andre til å svare på det ved hjelp av nesten alle nettlesere eller mobile enheter, se resultater i sanntid når de sendes inn, bruke innebygde analyser til å evaluere svar og eksportere resultater til Excel for ytterligere analyse eller karakterer.


Nettskjema

Nettskjema er et web-basert verktøy for spørreundersøkelser, flervalgsoppgaver, påmeldinger og datafangst i forskningprosjekter.

Tjeneste for elektronisk notatbok


RSpace

RSpace Enterprise er en fleksibel og generisk elektronisk labnotatbok som kan tilpasses mange typer eksperimentelt arbeid og datahåndtering. Systemet legger til rette for nye arbeidsmåter som effektiviserer arbeidsflyten, stimulerer til gjenbruk, og gir økt transparens og reproduserbarhet.

Tjenester for lagring av forskningsdata


DataverseNO

Arkiveringstjeneste for forskningsdata


NIRD – nasjonal infrastruktur for forskningsdata

Scientific computing and research data. Two new systems will be opened for general availability for the Norwegian research communities, FRAM and NIRD. The services are free of charge and available for all academic researchers in Norway and for research projects financed by the Norwegian Research Council.


ResearchData

Lagringsplass for dine forskningsdata.


Tjenester for lagring av sensitive data

Tjenester for sensitive data (TSD) er et fullt sett med tjenester, fra innsamling av data, til analyse, behandling og lagring, i sikre omgivelser.

Brukerstøtte

En samlepakke av verktøy for ansatte og studenter. Blant annet kan du installere Word og PowerPoint på alle dine enheter, samt lagre og dele dokumenter i skyen.


Excel

Regnearkprogram. Tilgjengelig via Microsoft 365 for installasjon på datamaskin, nettbrett og mobil. Del filer med kolleger og medstudenter, og skriv i dokumentene samtidig.


Forms

Med Microsoft Forms kan du opprette et skjema, for eksempel en undersøkelse eller spørrekonkurranse, invitere andre til å svare på det ved hjelp av nesten alle nettlesere eller mobile enheter, se resultater i sanntid når de sendes inn, bruke innebygde analyser til å evaluere svar og eksportere resultater til Excel for ytterligere analyse eller karakterer.


OneDrive

OneDrive er ditt private lagringsområde hvor du har 5 TB tilgjengelig lagringsplass. Dokumenter du lagrer i her kan du også dele med andre studenter og forelesere. Når du er koblet til internett har du tilgang til dokumentene dine uansett hvor i verden du befinner deg.


OneNote

Notatprogram. Tilgjengelig via Microsoft 365 for installasjon på datamaskin, nettbrett og mobil. Del filer med kolleger og medstudenter, og skriv i dokumentene samtidig.


PowerPoint

Presentasjonsprogram. Tilgjengelig via Microsoft 365 for installasjon på datamaskin, nettbrett og mobil. Del filer med kolleger og medstudenter, og skriv i dokumentene samtidig.


Teams

Microsoft Teams er et samlingspunkt for teamarbeid. Teams er et av de viktigste verktøyene til samarbeid både internt ved UiT og med eksterne brukere. Du kan samtale, sende epost, dele filer, opprette lyd- eller videomøte med mer på en og samme plass. Fordi det er i skyen, kan medlemmene arbeide sammen uansett hvor de befinner seg.


Word

Tekstredigeringsprogram. Tilgjengelig via Microsoft 365 for installasjon på datamaskin, nettbrett og mobil. Del filer med kolleger og medstudenter, og skriv i dokumentene samtidig.

Innsamling av forskningsdata fra instrumenter og labutstyr

Ved UiT er det mange instrumenter i bruk til innsamling av data, både på laboratorier og ute på tokt / i felt. Mange av disse er, eller kan bli, koblet direkte til datautstyr på ulike vis. 
Det være seg instrumentering på forskningslaboratorier, målinger i felt, automatiserte sensorer og IoT enheter, større målestasjoner og instrumenter på forskningsskip.

I forbindelse med innsamling av forskningsdata kan IT-avdelingen gi støtte til blant annet:
- Bestilling og oppsett av maskinvare tilpasset instrument / spesialutstyr
- Installasjon og oppdatering av spesialprogramvare på instrument og labutstyr benyttet til forskning
- Tilknytning til sikkert lab-nett med bl.a. mulighet for fjernhjelp av leverandør
- Oppsett av automatisert datainnsamling fra fjernstående målestasjoner, sensorer og IoT enheter
- Nettskjema for brukere som ønsker å gjøre spørreundersøkelser

 

Kontakt: Faggruppa for forsknings og formidlingstjenester ved ITA

(krever innlogging)

Avdeling for IT er behjelpelig med å skaffe tilgange til ulike lagringsløsninger for vitenskapelige data. Merk at før man tar stilling til hvilken lagringstjeneste man har behov for, bør man ha tatt stilling til en del aspekter knyttet til lagring, håndtering og tilgjengeliggjøring av forskningsdata. Les mer i Forskningsdataportalen UiT og nettsidene om Informasjonssikkerhet og personvern ved UiT.

 

 

Kontakt: Faggruppa for forsknings og formidlingstjenester ved ITA

(krever innlogging)


Aktive data


Aktive data er data som skal prosesseres og analyseres og må være lett tilgjengelig mens de vurderes f.eks i forhold til en publikasjon. Ved UiT tilbyr vi ulike løsninger med steduavhengig tilgjengelighet. Til de aller fleste formål vil lagringstjenestene i Microsoft365 være tilstrekkelig. For forskningsdata anbefales det å benytte Sharepoint, gjerne i sammenheng med Teams.

For lagringsbehov som går utover det Microsoft365 kan dekke, f.eks. om det er store datamengder eller data som skal benyttes i analyse/prosessering på kraftige servere, så kan vi tilby mer tradisjonelle lagringsløsninger.Sensitive data


Inneholder dine data sensitiv informasjon (særlige kategorier personopplysninger) så må det tas ekstra hensyn til valg av lagringsløsning. F.eks. kan Tjenester for sensitive data (TSD) benyttes. TSD er et fullt sett med tjenester, fra innsamling av data, til analyse, behandling og lagring utført i sikrede omgivelser.Dataarkivering


Arkivdata er data som ikke lenger forventes å endre seg, f.eks resultater som har vært publisert. Dataene organiseres, lagres og gjøres tilgjengelig for publikum. Forskingsfinansiører stiller som regel krav om at data som er et resultat av forskingsprosjektet de har (del)finansiert, blir arkiverte på en forsvarlig måte. Det finnes flere arkivtjenester for forskningsdata som kan tilfredsstille slike krav. Les mer i Forskningsdataportalen UiTPublisering av forskningsdata


Tjenester for å tilgjengeliggjøre data for en mer omfattende publiseringsløsning, f.eks. ei nettside som visualiserer data og gjør dem tilgjengelige for et bredere publikum enn lesere av vitenskapelige tidsskrifter. 

 


Avdeling for IT er behjelpelig med å skaffe tilgang til regnekraft for å prosessere vitenskapelige data. Dette kan være i form av å digitalt hente ut informasjon fra ulike observasjoner, digitalt analysere store datasett eller bruke spesielt regnekrevende metoder. UiT er en partner i det nasjonale samarbeidet om e-infrastruktur Sigma2 og kan være behjelpelig med å gi tilgang til HPC ressurser. Vi kan også hjelpe med å sette opp regneressurser lokalt. Ta kontakt med Faggruppe for forskning og formidling ved UiT gjennom IT-avdelingens help-desk-tjeneste orakelet.

 • Tungregning (lokalt på ulike platformer, nasjonalt via Uninett Sigma2)

Kontakt: Faggruppa for forsknings og formidlingstjenester ved ITA

(krever innlogging)

 

Trenger du råd om tilgjengelige ressurser, valg av løsninger eller tyngre verktøy enn de du har tilgjengelig? Det kan synes som om det ofte er spesielt viktig å komme inn tidlig i en planleggingsfase for store forskningsprosjekter slik at fokus på og muligheter for optimal tilgang og bruk av digitale virkemidler er ivaretatt nå prosjekter kommer i gang. Dersom du/dere har planer om å søke på prosjektfinansiering, ta gjerne kontakt for en prat!

ITA kan tilby hjelp innen:

 • Kartlegging, utprøving og rådgiving i valg og behov for digitale tjenester for forskningsdata.
  • Kartlegging av behov for digitale metoder.
  • Hjelp til å prøve ut alternative platformer.
  • Rådgi på alternativer, metoder og pris.
 • Bruk av lagrings- og beregningsløsninger.
  • Kurs og workshops og kan skreddersy innholdet til å møte behovene til ditt fagmiljø og gruppe. 
  • Dokumentasjon i bruk av beregnings og lagringstjenester (Documentation for National HPC-services)
 • Vitenskapelig programvareutvikling.
 • Bruk av støtteverktøy for uthenting og analyse av data (bl. a kurs i vitenskapelig scripting).
 • Avansert brukerstøtte (AUS via Uninett Sigma2)

Kontakt: Faggruppa for forsknings og formidlingstjenester ved ITA

(krever innlogging)