Illustrasjonsbilde

Digitale forsknings- og formidlingstjenester

Avdeling for IT skal være en aktiv partner for forskningsmiljøene ved UiT og bidra til at forskere når sine mål hurtigere, med større presisjon og bedre kvalitet i data- og metadatagrunnlaget. IT skal oppfattes som et konkurransefortrinn for forskingsmiljøene og i næringsliv som ønsker å samarbeide med UiT.

Vi ønsker å bringe frem verktøy som understøtter metoder og prosesser i forskningsarbeidet og legger til rette for kontrollert autonomi i egne valg og bruk av metoder, verktøy og løsninger i forskning og samhandling, i tett samarbeid med forskere, for å sikre fleksibilitet og samtidig etterlevelse av sentrale føringer og krav (f.eks. personvernlovgivning og informasjonssikkerhet). For å oppnå dette deltar vi gjerne som samarbeidspartner i forskningsprosjekter med spesielle behov. På denne siden har vi samlet noen av de tjenestene og verktøyene vi kan tilby, om det er noe du savner så kan du ta kontakt med faggruppa for en prat.

Kontakt: Faggruppa for forsknings og formidlingstjenester ved ITA (krever innlogging)

Godkjente digitale verktøy til bruk i undervisningen

For å sikre ditt og studentenes personvern må alle digitale verktøy gjennom en godkjenningsprosess

Finner du ikke ønsket verktøy er det ikke godkjent

Brukerstøtte

Verktøy som er listet opp i tillegg til Canvas er verktøy som også er tilgjengelig via Canvas


Canvas

Canvas er UiTs digitale læringsplattform (LMS) som åpner for integrasjon mellom forskjellige verktøy og vil gi muligheter for varierte undervisningsformer. Alle brukere med direkte studierelaterte oppgaver og funksjoner i Canvas skal være registrert i og komme fra FS gjennom den automatiserte integrasjonen mellom FS og Canvas.


DLR - Digitale læringsressurser

En nasjonal delingstjeneste for digitale læringsressurser i høyere utdanning levert av SIKT.​
 DLR er en skytjeneste som gjør det enkelt å søke, dele og gjenbruke digitale læringsressurser på tvers av emner, programmer, systemer og institusjoner. DLR har integrasjon mot læringsplattformern Canvas og videoplattformen Panopto.


H5P

H5P gjør det enkelt å lage, dele og gjenbruke HTML5-innhold og applikasjoner. H5P gir alle muligheten til å skape rike og interaktive nettopplevelser mer effektivt


Heart og Lung sounds

“Heart and Lung Sounds” fra Medsenio er en del av Tromsø-studien. Denne plattformen gir deg muligheten til å lytte til hjerte- og lungelyder fra forskjellige pasientgrupper. Du kan lese mer om Heart and Lung Sounds på Medsensio sine nettsider

Tilgjengelig for alle studenter og undervisere på Helsefak via Canvas


Leganto – Digitalt pensumlistesystem

Leganto er en nettbasert løsning for å lage og bruke pensumlister for forelesere, bibliotekarer og studenter. Med Leganto vil studentene få en letterere tilgang til referansene knytta til sine emner.

Leganto er integrert med Canvas


Microsoft 365

En samlepakke av verktøy for ansatte og studenter. Blant annet kan du installere Word og PowerPoint på alle dine enheter, samt lagre og dele dokumenter i skyen.

IT-brukerstøtte har laget en oversikt over hvilke apper som er tilgjengelig


Panopto

I Panopto kan du lage dine egne skrivebordsopptak, spille inn forelesninger i visse undervisningsrom og laste opp video for visning gjennom en avspillingsplattform. Panopto er integrert med Canvas.


VAR Healthcare

Med VAR får helsepersonell enkelt tilgang til kontinuerlig oppdatert og forskningsbasert kunnskap og kan dermed dokumentere og utøve kunnskapsbasert praksis. VAR Healthcare - Nordens største prosedyrebibliotek - VAR Healthcare

VAR er tilgjengelig i Canvas for studenter på IHO og IVP

Ulike verktøy til bruk for datainnsamling i undervisning, oppgaveskriving og forskning


Canvas

Canvas er UiTs digitale læringsplattform (LMS) som åpner for integrasjon mellom forskjellige verktøy og vil gi muligheter for varierte undervisningsformer. Alle brukere med direkte studierelaterte oppgaver og funksjoner i Canvas skal være registrert i og komme fra FS gjennom den automatiserte integrasjonen mellom FS og Canvas.


Microsoft 365

En samlepakke av verktøy for ansatte og studenter. Blant annet kan du installere Word og PowerPoint på alle dine enheter, samt lagre og dele dokumenter i skyen.

IT-brukerstøtte har laget en oversikt over hvilke apper som er tilgjengelig


Nettskjema

Nettskjema er et web-basert verktøy for spørreundersøkelser, flervalgsoppgaver, påmeldinger og datafangst i forskningprosjekter.

Ulike verktøy du kan benytte for å produsere innhold til din undervisning


Camtasia Studio

Camtasia er en programvaresuite, opprettet og publisert av TechSmith, for å lage videoopplæringsprogrammer og presentasjoner direkte via screencast, eller via en direkteopptaksprogramtillegg til Microsoft PowerPoint.


Canvas

Canvas er UiTs digitale læringsplattform (LMS) som åpner for integrasjon mellom forskjellige verktøy og vil gi muligheter for varierte undervisningsformer. Alle brukere med direkte studierelaterte oppgaver og funksjoner i Canvas skal være registrert i og komme fra FS gjennom den automatiserte integrasjonen mellom FS og Canvas.


ChatUiT
Webtjenesten ChatUiT

Tjenesten ChatUIT (innlogging) er basert på språkmodellen ChatGPT 3.5Turbo.

ChatUiT er en KI (Kunstig Intelligens)-drevet chatbot hvor du har du kontroll over dine egne data. Det du skriver inn vil ikke bli delt med andre eller bli brukt til å trene modellen. Data du skriver inn blir lagret på din maskin. Utfordringene ved direkte bruk av OpenAI ChatGPT er at du som bruker utleverer persondata gjennom innlogging og bruk av tjenesten til OpenAI. Både det du skriver inn og svarene du får lagres i OpenAI, for å trene opp og forbedre modellene. Du kan også risikere at innhold lekkes og sendes til andre via tjenesten.

I denne ChatUiT webtjenesten kan du benytte ChatGPT med OpenAI-algoritmen på en GDPR-lovlig måte (for mer om GDPR, se datatilsynet.no). Webtjenesten er foreløpig kun godkjent for bruk av åpne (grønne) data. Se guide for klassifisering av data


DLR - Digitale læringsressurser

En nasjonal delingstjeneste for digitale læringsressurser i høyere utdanning levert av SIKT.​
 DLR er en skytjeneste som gjør det enkelt å søke, dele og gjenbruke digitale læringsressurser på tvers av emner, programmer, systemer og institusjoner. DLR har integrasjon mot læringsplattformern Canvas og videoplattformen Panopto.


H5P

H5P gjør det enkelt å lage, dele og gjenbruke HTML5-innhold og applikasjoner. H5P gir alle muligheten til å skape rike og interaktive nettopplevelser mer effektivt


Microsoft 365

En samlepakke av verktøy for ansatte og studenter. Blant annet kan du installere Word og PowerPoint på alle dine enheter, samt lagre og dele dokumenter i skyen.

IT-brukerstøtte har laget en oversikt over hvilke apper som er tilgjengelig


Panopto

I Panopto kan du lage dine egne skrivebordsopptak, spille inn forelesninger i visse undervisningsrom og laste opp video for visning gjennom en avspillingsplattform. Panopto er integrert med Canvas.


Snagit

Verktøy for skrivebordsopptak, kan både ta bilder og video. Snagit 2020 kan innstalleres fra Firmaportalen i Windows eller Self-Service på Mac.

En nyere lisens kan kjøpes via Bestillingsskjema for programvare


Wordpress

Wordpress er en bloggtjeneste for informasjon som ikke hører hjemme i vår portal, uit.no. Du kan ha en personling blogg eller en blogg for gruppen din.

Gjennom digitale verktøy kan ansatte og studenter samhandle, interagere, lære og kommunisere på tvers av landegrenser, tidssoner og geografisk beliggenhet.


Canvas

Canvas er UiTs digitale læringsplattform (LMS) som åpner for integrasjon mellom forskjellige verktøy og vil gi muligheter for varierte undervisningsformer. Alle brukere med direkte studierelaterte oppgaver og funksjoner i Canvas skal være registrert i og komme fra FS gjennom den automatiserte integrasjonen mellom FS og Canvas.


H5P

H5P gjør det enkelt å lage, dele og gjenbruke HTML5-innhold og applikasjoner. H5P gir alle muligheten til å skape rike og interaktive nettopplevelser mer effektivt


Mentimeter

Du kan lage spørsmål, motta stemmer, spørsmål og andre svar fra studenter, og deretter se resultatene på undervisers skjerm. Du kan også tilpasse visualiseringen av resultatene dine, for eksempel ved å vise inndata fra studentene som informative edderkoppdiagrammer eller stilige smultring- og kakediagrammer. Mentimeter lar deg også gjenbruke en presentasjon ved å opprette en ny historisk økt, noe som kan være nyttig når du vil presentere igjen, samle tidsspesifikke resultater for det samme publikummet, eller presentere for et nytt publikum.


Microsoft 365

En samlepakke av verktøy for ansatte og studenter. Blant annet kan du installere Word og PowerPoint på alle dine enheter, samt lagre og dele dokumenter i skyen.

IT-brukerstøtte har laget en oversikt over hvilke apper som er tilgjengelig


Miro

Miro er et online verktøy som gjør det mulig å gjennomføre digitale workshops med interaktive boards og sticky notes. Plattformen brukes også til å brainstorme med kolleger på en enkel og kreativ måte. I tillegg kommer video, chat, avstemning og et stort integrasjonsbibliotek

MIRO er egnet både for administrasjon og faglig ansatte. Miro er ikke tilgjengelig for alle, men kan kjøpes i vår webportal for kr 2 000,- pr. lisens

En oversikt over Miro hentet fra leverandørens nettside

Slido

Slido er en Q&A og avstemningsplattform som forbedrer kommunikasjonen og øker samspillet i undervisning. Lærer kan samle spørsmål, kjøre live meningsmålinger og spørreundersøkelser for å få innsikt fra studenter.

Slido er en brukervennlig spørsmål og svar og avstemningsplattform for live, eksterne eller hybride møter, arrangementer, klasser og webinar


Wordpress

Wordpress er en bloggtjeneste for informasjon som ikke hører hjemme i vår portal, uit.no. Du kan ha en personling blogg eller en blogg for gruppen din.


Zoom

Zoom er et verktøy for å kjøre sanntidsundervisning via nett. Den egner seg til interaktivitet og diskusjon. Faglærer og studenter kan snakke sammen, dele video via wekamera, sende skriftlige meldinger, og dele innhold. I tillegg har Zoom flere funksjoner som er nyttig for undervisning; eksempelvis, grupperom, deling av video med lyd, undersøkelser og undersøkelser.

Zoom vil bli faset ut 1. oktober 2024. 

UiT faser ut Zoom og flytter nettundervisning til Teams
UiT har sagt opp avtalen for kjøp av Zoom og vår institusjonslisens vil opphøre fra og med 1. oktober 2024. UiT vil bruke Microsoft Teams til både møter og undervisning fremover. Denne overgangen blir støttet opp av IT-avdelingen med kurs og informasjon fremover

Det er sendt ut brev til alle enheter 10. juni underskrevet av administrasjonsdirektør

Les mer på tavla


atCampus

atCampus er en ren Q&A-plattform myntet på nettstudier. Studieplattformen gjør det enkelt for studenter å hjelpe hverandre. Akkurat nå er det et sted hvor du enkelt kan stille spørsmål anonymt, innenfor dine relevante emner. Du kan også se og følge spørsmål som andre i klassen din stiller. Flinke medstudenter vil svare raskt på spørsmålene dine.

atcampus er administrert og forvaltet av Handelshøgskolen i Alta

Brukerstøtte

SRS er et fellesnavn for systemer der studentene kan avgi svar med mobiltelefon, nettbrett eller pc/mac. Det er mange ulike leverandører 


Mentimeter

Du kan lage spørsmål, motta stemmer, spørsmål og andre svar fra studenter, og deretter se resultatene på undervisers skjerm. Du kan også tilpasse visualiseringen av resultatene dine, for eksempel ved å vise inndata fra studentene som informative edderkoppdiagrammer eller stilige smultring- og kakediagrammer. Mentimeter lar deg også gjenbruke en presentasjon ved å opprette en ny historisk økt, noe som kan være nyttig når du vil presentere igjen, samle tidsspesifikke resultater for det samme publikummet, eller presentere for et nytt publikum.


Miro

Miro er et online verktøy som gjør det mulig å gjennomføre digitale workshops med interaktive boards og sticky notes. Plattformen brukes også til å brainstorme med kolleger på en enkel og kreativ måte. I tillegg kommer video, chat, avstemning og et stort integrasjonsbibliotek

MIRO er egnet både for administrasjon og faglig ansatte. Miro er ikke tilgjengelig for alle, men kan kjøpes i vår webportal for kr 2 000,- pr. lisens

En oversikt over Miro hentet fra leverandørens nettside

Slido

Slido er en Q&A og avstemningsplattform som forbedrer kommunikasjonen og øker samspillet i undervisning. Lærer kan samle spørsmål, kjøre live meningsmålinger og spørreundersøkelser for å få innsikt fra studenter.

Slido er en brukervennlig spørsmål og svar og avstemningsplattform for live, eksterne eller hybride møter, arrangementer, klasser og webinar

Hva har du som student tilgang til som kan hjelpe deg med studiehverdagen?


Canvas

Canvas er UiTs digitale læringsplattform (LMS) som åpner for integrasjon mellom forskjellige verktøy og vil gi muligheter for varierte undervisningsformer. Alle brukere med direkte studierelaterte oppgaver og funksjoner i Canvas skal være registrert i og komme fra FS gjennom den automatiserte integrasjonen mellom FS og Canvas.


Eduroam - wifi på campus og studentboligene

Alle med en UiT konto eller gjester med en Eduroam konto fra sin egen institusjon kan koble til gratis, sikker wifi når de er på campus eller hvis de bor i studentboligene


EndNote

Universitetsbibliotekets informasjon om Endnote

Brukerveiledninger for Endnote: 
Universitetsbibliotekets EndNote-side,
Universitetsbibliotekets EndNote-support.


Heart og Lung sounds

“Heart and Lung Sounds” fra Medsenio er en del av Tromsø-studien. Denne plattformen gir deg muligheten til å lytte til hjerte- og lungelyder fra forskjellige pasientgrupper. Du kan lese mer om Heart and Lung Sounds på Medsensio sine nettsider

Tilgjengelig for alle studenter og undervisere på Helsefak via Canvas


Leganto – Digitalt pensumlistesystem

Leganto er en nettbasert løsning for å lage og bruke pensumlister for forelesere, bibliotekarer og studenter. Med Leganto vil studentene få en letterere tilgang til referansene knytta til sine emner.

Leganto er integrert med Canvas


Maler til studentoppgaver

Her finner du Wordmaler som du kan bruke når du skriver oppgaver, masteroppgave og doktoravhandling. Velg fakultet/enhet, språk og type oppgave, og få listet opp hvilke maler som er rett for deg å laste ned.

For type oppgave velger du mellom "Start på en ny oppgave" og "Forside". Førstnevnte er tilrettelagt med sidetall, overskrifter, innholdsfortegnelse og veiledning om hvordan å bruke malen. Du slipper å tenke på formatering og kan fokusere på innhold. "Forside" er en fil som kan legges til en eksisterende Word dokument

Oppgaveskriving | UiT


MazeMap

Innendørskart over UiT sine campus og bygg. Finn frem til et undervisningsrom, kontor, møterom, med mer.


Microsoft 365

En samlepakke av verktøy for ansatte og studenter. Blant annet kan du installere Word og PowerPoint på alle dine enheter, samt lagre og dele dokumenter i skyen.

IT-brukerstøtte har laget en oversikt over hvilke apper som er tilgjengelig


Nettskjema

Nettskjema er et web-basert verktøy for spørreundersøkelser, flervalgsoppgaver, påmeldinger og datafangst i forskningprosjekter.


Panopto

I Panopto kan du lage dine egne skrivebordsopptak, spille inn forelesninger i visse undervisningsrom og laste opp video for visning gjennom en avspillingsplattform. Panopto er integrert med Canvas.


VAR Healthcare

Med VAR får helsepersonell enkelt tilgang til kontinuerlig oppdatert og forskningsbasert kunnskap og kan dermed dokumentere og utøve kunnskapsbasert praksis. VAR Healthcare - Nordens største prosedyrebibliotek - VAR Healthcare

VAR er tilgjengelig i Canvas for studenter på IHO og IVP


Wordpress

Wordpress er en bloggtjeneste for informasjon som ikke hører hjemme i vår portal, uit.no. Du kan ha en personling blogg eller en blogg for gruppen din.


Zoom

Zoom er et verktøy for å kjøre sanntidsundervisning via nett. Den egner seg til interaktivitet og diskusjon. Faglærer og studenter kan snakke sammen, dele video via wekamera, sende skriftlige meldinger, og dele innhold. I tillegg har Zoom flere funksjoner som er nyttig for undervisning; eksempelvis, grupperom, deling av video med lyd, undersøkelser og undersøkelser.

Zoom vil bli faset ut 1. oktober 2024. 

UiT faser ut Zoom og flytter nettundervisning til Teams
UiT har sagt opp avtalen for kjøp av Zoom og vår institusjonslisens vil opphøre fra og med 1. oktober 2024. UiT vil bruke Microsoft Teams til både møter og undervisning fremover. Denne overgangen blir støttet opp av IT-avdelingen med kurs og informasjon fremover

Det er sendt ut brev til alle enheter 10. juni underskrevet av administrasjonsdirektør

Les mer på tavla


Automatisert forelesningsopptak

UiT tilbyr en tjeneste for automatisert opptak av forelesning på auditorium/undervisningsrom. Det er også mulig å ha en "live sending", det vil si at man kan følge med forelesningen fra andre plasser i (nesten) sanntid.

Automatiserte opptak finner du i dedikert emne i Canvas


Camtasia Studio

Camtasia er en programvaresuite, opprettet og publisert av TechSmith, for å lage videoopplæringsprogrammer og presentasjoner direkte via screencast, eller via en direkteopptaksprogramtillegg til Microsoft PowerPoint.


H5P

H5P gjør det enkelt å lage, dele og gjenbruke HTML5-innhold og applikasjoner. H5P gir alle muligheten til å skape rike og interaktive nettopplevelser mer effektivt


Panopto

I Panopto kan du lage dine egne skrivebordsopptak, spille inn forelesninger i visse undervisningsrom og laste opp video for visning gjennom en avspillingsplattform. Panopto er integrert med Canvas.


Snagit

Verktøy for skrivebordsopptak, kan både ta bilder og video. Snagit 2020 kan innstalleres fra Firmaportalen i Windows eller Self-Service på Mac.

En nyere lisens kan kjøpes via Bestillingsskjema for programvare

Innsamling av forskningsdata fra instrumenter og labutstyr

Ved UiT er det mange instrumenter i bruk til innsamling av data, både på laboratorier og ute på tokt / i felt. Mange av disse er, eller kan bli, koblet direkte til datautstyr på ulike vis. 
Det være seg instrumentering på forskningslaboratorier, målinger i felt, automatiserte sensorer og IoT enheter, større målestasjoner og instrumenter på forskningsskip.

I forbindelse med innsamling av forskningsdata kan IT-avdelingen gi støtte til blant annet:
- Bestilling og oppsett av maskinvare tilpasset instrument / spesialutstyr
- Installasjon og oppdatering av spesialprogramvare på instrument og labutstyr benyttet til forskning
- Tilknytning til sikkert lab-nett med bl.a. mulighet for fjernhjelp av leverandør
- Oppsett av automatisert datainnsamling fra fjernstående målestasjoner, sensorer og IoT enheter
- Nettskjema for brukere som ønsker å gjøre spørreundersøkelser

Avdeling for IT er behjelpelig med å skaffe tilgange til ulike lagringsløsninger for vitenskapelige data. Merk at før man tar stilling til hvilken lagringstjeneste man har behov for, bør man ha tatt stilling til en del aspekter knyttet til lagring, håndtering og tilgjengeliggjøring av forskningsdata. Les mer i Forskningsdataportalen UiT og nettsidene om Informasjonssikkerhet og personvern ved UiT. 


Aktive data


Aktive data er data som skal prosesseres og analyseres og må være lett tilgjengelig mens de vurderes f.eks i forhold til en publikasjon. Ved UiT tilbyr vi ulike løsninger med steduavhengig tilgjengelighet. Til de aller fleste formål vil lagringstjenestene i Microsoft365 være tilstrekkelig. For forskningsdata anbefales det å benytte Sharepoint, gjerne i sammenheng med Teams.

For lagringsbehov som går utover det Sharepoint kan dekke, f.eks. om det er store datamengder eller data som skal benyttes i analyse/prosessering på kraftige servere, så kan vi tilby mer tradisjonelle lagringsløsninger som CENT og LOIS. Disse løsningene er tilknyttet analyseverktøy for enkel tilgang ifbm. prosessering.


Sharepoint er en tjeneste for lagring og samhandling spesielt egnet for dokumenter. Tjenesten kan også brukes for å lagre og dele forskningsdata i et prosjekt.

Lagringsløsning tilknyttet analyseverktøy som f.eks. tjenesten Scientific Server i Microsofts skyplatform Azure. CENT egner seg for prosjekter med behov for lagring tilknyttet prosessering utover eget klientutstyr, deling og samarbeid på felles plattform og/eller behandling av røde data.

[Work in Progress] Lagringsløsning tilknyttet analyseverktøy lokalt ved UiT, typisk servere eid av forskningsgruppen selv.

Norwegian Research and Education Cloud (NREC) er en "Infrastructure as a service" (IaaS) løsning hvor forskere kan opprette egne virtuelle maskiner med tilknyttet lagring. Dette er en tjeneste levert av UiO og UiB, hvor UiT har avtale om bruk for våre ansatte. Dette er en selvbetjent løsning for avanserte brukere.


Langtidslagring av data


I forbindelse med forskningsprosjekter vil det kunne være behov for å lagre forskningsdata gjennom prosjektperioden. Dette er gjerne rådata som samles inn fra instrumenter, forskningsskip, mikroskopibilder, dronebilder etc. Disse skal gjerne være tilknyttet datamaskiner for analyse og prosessering, men trenger også en sikker (kald) oppbevaring gjennom prosjektperioden. Det er i mange sammenhenger også ønskelig med en lagringslpatform for å dele store datasett med samarbeidspartnere som deltar i prosjektet. IT avdelingen ved faggruppe for forskning og formidling har to tjenester i denne kategorien, CLARC og Sharepoint, som er tilgjengelig for UiT ansatte. Les mer om tjenestene nedenfor.


CLARC er en tjeneste for langtidslagring av forskningsdata gjennom prosjektperioden. Tjenesten leveres i Microsofts Skyplatform Azure og er satt opp med diverse sikringstiltak for trygg lagring av store datasett. For mer informasjon og tilgang til tjenesten klikk deg inn på TopDesk CLARC

Sharepoint er en tjeneste for lagring og samhandling spesielt egnet for dokumenter. Tjenesten kan også brukes for å lagre og dele forskningsdata i et prosjekt.


Strengt fortrolige data


Inneholder dine data sensitiv informasjon (særlige kategorier personopplysninger) så må det tas ekstra hensyn til valg av lagringsløsning. F.eks. kan Tjenester for sensitive data (TSD) benyttes. TSD er et fullt sett med tjenester, fra innsamling av data, til analyse, behandling og lagring utført i sikrede omgivelser.


TSD er en tjeneste for lagring og analysering av strengt frotrolige data. UiT har avtale med UiO om tiglang til tjeensten for forskere ved UiT.

[Work in Progress] HUNT cloud er en tjeneste for lagring og analysering av strengt fortrolige data. UiT har avtale med HUNT om tilgang til tjenesten for forskere ved UiT.


Dataarkivering


Arkivdata er data som ikke lenger forventes å endre seg, f.eks resultater som har vært publisert. Dataene organiseres, lagres og gjøres tilgjengelig for publikum. Forskingsfinansiører stiller som regel krav om at data som er et resultat av forskingsprosjektet de har (del)finansiert, blir arkiverte på en forsvarlig måte. Det finnes flere arkivtjenester for forskningsdata som kan tilfredsstille slike krav. Les mer i Forskningsdataportalen UiT


DataverseNO er en arkivtjeneste for forskningsdata levert av UiT.


Storskala lagringsløsning (HPC)


 UiT har et nasjonalt samarbeid gjennom Sigma2 sammen med de andre universitetene i Norge om å levere storskala lagring og prosessering. Se mer på hpc.uit.no


NIRD – nasjonal infrastruktur for forskningsdata.

Avdeling for IT er behjelpelig med å skaffe tilgang til regnekraft for å prosessere vitenskapelige data. Dette kan være i form av å digitalt hente ut informasjon fra ulike observasjoner, digitalt analysere store datasett eller bruke spesielt regnekrevende metoder. Vi har et sett med tjenester som er beskrevet under her, men kan også være behjelpelig med å sette opp løsninger lokalt eller i sky. UiT er også en partner i det nasjonale samarbeidet om e-infrastruktur Sigma2 og kan være behjelpelig med å gi tilgang til HPC ressurser. Ta kontakt med Faggruppe for forskning og formidling ved UiT gjennom IT-avdelingens help-desk-tjeneste orakelet.


Azure Lab


Skal du gjennomføre kurs eller workshop med behov for programvare, eksperimentelt oppsett, et programmeringsmiljø el. Et tilpasset oppsett som er upraktisk å kjøre på en tradisjonell fysisk PC-lab? Azure Lab er et virtuelt sett med maskiner som du kan bestille og konfigurere selv. Du inviterer inn deltakere (interne eller eksterne) gjennom selvbetjeningsportalen. Oppsettet stenges ned og slettes etter at kurset/workshopen er ferdig.

Både Windows og Linux er tilgjengelige operativsystem. Serverne kan kobles til fra hele verden uten bruk av VPN eller UiT brukerkonto. Les mer og be om tilgang til tjenesten ved å logge på TopDesk Azure LabScientific Server


Ved behov for analyse og prosessering av data utover vanlig klientutsyr så kan vi tilby en analyseplatform med tilknyttet lagring. Dette kan være virtuelle maskiner, containere eller platformtjenester (PaaS). Scientific Server gir deg tilgang til en server som lar deg kjøre oppgaver som krever ekstra ressurser eller et spesielt oppsett uavhengig av din egen PC/Mac. IT konfigurerer applikasjon og gir tilgang. Nært knyttet til lagringstjenestene CLARC og CENT, kan også tilknyttes databaser ol. Persistent oppsett som er tilgjengelig fra hele verden. Både Windows og Linux er tilgjengelig. Les mer og be om tilgang til tjenesten ved å logge på TopDesk Scientific Server

Om du har behov for ekstra kraftige ressurser se Tungregning (HPC)Jupyter Notebook


Tjenesten kan nås på jupyter.uit.no

For hvem og hvordan
Alle studenter og ansatte kan benytte tjenesten og innlogging er integrert med samme to-faktor pålogging som benyttes for Office365 (abc123@uit.no + passord). Hvis du er pålogget i O365 kommer du også inn på jupyter.uit.no uten å måtte skrive brukernavn og passord.
Tjenestens målgruppe er studenter og ansatte som vil lære seg å programmere i R eller Python, samt gjøre lette interaktive dataanalyser. Data kan lastes opp og ned gjennom webgrensesnittet, og alle brukere har sitt eget filområde i tjenesten. Det understrekes at tjenesten kun er godkjent benyttet for grønne (åpne) og gule (interne) data, se https://uit.no/sikkerhet for mer informasjon om dataklassifisering og godkjente tjenester.

Ved behov for å kjøre store beregninger
Hvis du har behov for å kjøre store beregninger (flere timers prosesseringstid) eller analysere store datamengder (mer enn 100 GB) anbefaler vi at du tar kontakt med oss for å få satt opp en dedikert beregningsressurs med mer kapasitet som f.eks. Scientific Server.
 
Lokal installasjon
Det er også mulig å gjøre alt som tilbys i jupyter.uit.no ved lokal installasjon av for eksempel Anaconda, https://anaconda.org. Ansatte kan også installere Anaconda fra Software Center (les mer om installasjon av programvare på UiTs datamaskiner fra Software Center (Windows)). ChatUiT


ChatUiT (chat.uit.no) er en KI-drevet chatbot som lar deg benytte OpenAIs ChatGPT på en personverntrygg måte. Tjenesten er tilgjengelig for ansatte og studenter ved UiT - Norges Arktiske Universitet. Med ChatUiT har du kontroll over dine data som kun lagres lokalt på din klient. Det du skriver inn vil ikke bli delt med andre eller bli brukt til å trene modellen. Utfordringene ved direkte bruk av OpenAI ChatGPT er at du som bruker utleverer persondata gjennom innlogging og bruk av tjenesten til OpenAI. Både det du skriver inn og svarene du får lagres i OpenAI, for å trene opp og forbedre modellene. Du kan også risikere at innhold lekkes og sendes til andre via tjenesten.

Personverntrygg
I denne ChatUiT webtjenesten kan du benytte ChatGPT med OpenAI-algoritmen på en GDPR-lovlig måte (for mer om GDPR, se datatilsynet.no). Tjenesten er foreløpig kun godkjent til bruk med åpne (grønne) data. Se guide for klassifisering av data.

GPT-4
ChatUiT er satt opp med GPT-3.5-turbo, men vil snart komme med støtte for GPT-4.


Les mer om tjenesten på våre TopDesk-sider.Tungregning (HPC)


Tungregning (lokalt på ulike platformer, nasjonalt via Sigma2). Les mer på hpc.uit.no


Trenger du råd om tilgjengelige ressurser, valg av løsninger eller tyngre verktøy enn de du har tilgjengelig? Det kan synes som om det ofte er spesielt viktig å komme inn tidlig i en planleggingsfase for store forskningsprosjekter slik at fokus på og muligheter for optimal tilgang og bruk av digitale virkemidler er ivaretatt nå prosjekter kommer i gang. Dersom du/dere har planer om å søke på prosjektfinansiering, ta gjerne kontakt for en prat!

ITA kan tilby hjelp innen:

 • Kartlegging, utprøving og rådgiving i valg og behov for digitale tjenester for forskningsdata.
  • Kartlegging av behov for digitale metoder.
  • Hjelp til å prøve ut alternative platformer.
  • Rådgi på alternativer, metoder og pris.
 • Bruk av lagrings- og beregningsløsninger.
  • Kurs og workshops og kan skreddersy innholdet til å møte behovene til ditt fagmiljø og gruppe. 
  • Dokumentasjon i bruk av beregnings og lagringstjenester (Documentation for National HPC-services)
 • Vitenskapelig programvareutvikling. Research Software Engineering (RSE) - research-software.uit.no
 • Bruk av støtteverktøy for uthenting og analyse av data (bl. a kurs i vitenskapelig scripting).
 • Avansert brukerstøtte (AUS via Sigma2)

Kontakt: Faggruppa for forsknings og formidlingstjenester ved ITA

(krever innlogging)