Kvinner og kreft

The Norwegian Women and Cancer Study (NOWAC)

Kvinner og kreft er en befolkningsbasert helseundersøkelse med mål om å studere hvilke faktorer som påvirker utvikling og overlevelse av kreft, for å gi økt kunnskap om forebygging av kreftsykdom og for tidlig død, nasjonalt og globalt. 

Undersøkelsen er en landsdekkende populasjonsbasert, kohortstudie som hovedsakelig bruker informasjon fra spørreskjema. Datainnsamlingen startet i 1991 og den til nå siste innsamlingen ble foretatt i 2017. Kvinner og Kreft har data fra nær 172 000 kvinner, hvor 50 000 også har bidratt med blodprøver. Det har også blitt tatt vevsprøver fra normalt brystvev og brystkreftsvulster. Kvinnene i undesøkelsen er et tilfeldig uttrekk fra Folkeregisterets database og var 30–70 år da de svarte på første spørreskjema.

Det blir årlig koblet til kreftregisteret og dødsårsaksregisteret.

Personopplysningene forvaltet av Kvinner og kreft er avidentifisert, med krypteringsnøkkel lagret hos SSB.

Det ble inngått et samarbeid med European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition (EPIC), et samarbeidsprosjekt som omfatter ti ­europeiske land i 1998.

Studien er hjemlet i helseforskningsloven og helseregisterloven og er forankret ved institutt for samfunnsmedisin, det helseviteskaplige fakultet ved UiT Norges arktiske universitet. 

Informasjon til våre deltakere

Først og fremst vil vi uttrykke vår takknemlighet for at dere har bidratt med svært verdifulle data fra spørreskjema og blodprøver!

Vi ønsker å benytte deres data på best mulig måte for å fremskaffe ny kunnskap om kreft.

Spørreskjemaet har spørsmål om noen i nær familie har hatt enkelte krefttyper, dette gjelder brystkreft, tykktarmskreft og kreft i eggstokkene. For brystkreft har de hatt mulighet for å svare mor, søstre, døtre og bestemødre, de har også kunne oppgi mors fødselsår. For tykktarmskreft har deltagerne hatt mulighet til å oppgi om mor eller far tidligere har hatt krefttypen, mens for kreft i eggstokkene kan kun mor oppgis som nær familie. 

Kontakt:

Leder for kvinner og kreft studien, førsteamanuensis Tonje Braaten tlf. 77644820 e-post; tonje.braaten@uit.no.
Rådgiver Bente R. Isaksen tlf. 776 45 021, e-post bente.isaksen@uit.no.


Personvern
Pågående prosjekter

For forskere

Prosjektledere knyttet til institusjoner med forskningskompetanse kan søke om tilgang til forskningsdata fra Kvinner og kreft. Hovedveileder oppføres som prosjektleder for ph.d.- og masterstudenter.

Alle prosjekter som søker om data og biologisk materiale i Kvinner og kreft må ha egen REK-godkjenning.

Prosjekter som søker Kvinner og kreft, må oppgi behandlingsgrunnlag etter EUs personvernforordning (GDPR) og personopplysningsloven. Videre må forskningsansvarlig institusjon vurdere behovet for å gjennomføre personvernkonsekvensvurdering (DPIA). Alle prosjekter som er forankret ved UiT Norges arktiske universitet og behandler personopplysninger skal meldes til NSD (Norsk senter for forskningsdata) i tråd med UiTs retningslinjer.

Kostnader knyttet til søknad om datautlevering dekker en del av utgiftene knyttet til utleveringen, og bidrar til videre forvaltning og kvalitetssikring av data i Kvinner og kreft. Kostnaden for et datasett tilsvarende ett enkelt ph.d.-/postdoktor-/forsker-prosjekt (3–4 artikler) er kr. 83 000 eks. mva. Ved prosjekter med færre eller flere publikasjoner er beløpet kr. 26 000 eks. mva. per planlagt artikkel. Studentprosjekter er fritatt for kostnad og avtalen inkluderer tillatelse til å publisere inntil 1 artikkel per studentprosjekt.

 Søknaden med vedlegg sendes til NOWAC@uit.no.


Datatilgang
Kvinner og krefts ledergruppe
Publikasjoner

Nyheter


Kontaktpersoner


Logg inn / Login