Fit Futures

en helseundersøkelse

Fit Futures

Fit Futures
Deler av tamet som jobbet med Fit Futures 3. Foto: Stig Brøndbo

Fit Futures er en befolkningsbasert helseundersøkelse som organisatorisk er forankret ved Institutt for samfunnsmedisin ved UiT Norges arktiske universitet. Helseundersøkelsen er et samarbeid mellom UiT, Universitetssykehuset Nord-Norge og Folkehelseinstituttet. 

Gjennomføringen av den tredje runden med datainnsamling, Fit Futures 3 i 2021/2022 ble muliggjort gjennom intern finansiering av UiT og samarbeidspartnerne i tillegg til viktige bidrag fra eksterne bidragsytere.

Våre bidragsytere er

Vi takker for samarbeidet!

Du kan lese mer om Fit Futures 3 i brosjyra vår

Deltaker i Fit Futures

Som deltaker i Fit Futures kan du være trygg på at all informasjon du har gitt behandles med respekt for personvern og privatliv, og i samsvar med lover og forskrifter. Alle medarbeidere som jobber med undersøkelsen har taushetsplikt. Opplysningene som samles inn skal kun brukes til helsestatistikk og godkjente forskningsformål. Det er ikke mulig å identifisere deg når resultatene fra Fit Futures publiseres.

Fit Futures er forankret på Det helsevitenskapelige fakultet ved UiT Norges arktiske universitet. Fit Futures behandler personopplysninger, altså opplysninger som kan kobles til deg som person. Det er viktig at du er kjent med hvilke personopplysninger vi behandler, slik at du kan ivareta dine rettigheter etter Helseforskningsloven, forskrift om befolkningsbaserte helseundersøkelser og personvernlovgivningen.


Personvern og samtykkeerklæringer
Pågående prosjekter
Hva forskes det på?

For forskere

Prosjektledere knyttet til institusjoner med forskningskompetanse kan søke om tilgang til forskningsdata fra Fit Futures. Prosjektleder må ha forskningskompetanse (ph.d.) og være tilknyttet en forskningsinstitusjon. Hovedveileder oppføres som prosjektleder for ph.d.- og masterstudenter.

Ved spørsmål rundt søknad om bruk av data fra Fit Futures, send e-post til: fitfutures@uit.no. Be om å få tilsendt variabelliste.

Fit Futures er en befolkningsbasert helseundersøkelse organisert ved Institutt for Samfunnsmedisin, UiT Norges Arktiske universitet.

Fit Futures 1 ble gjennomført skoleåret 2010-11 da deltakerne gikk første året på videregående og var fra 15 til 18 år. Fit Futures 2 ble gjennomført to år senere, skoleåret 2012-13, hvor alle tidligere deltakere ble invitert på nytt. Den tredje datainnsamlingen i Fit Futures er gjennomført i 2021/2022. Totalt 705 av de tidligere deltakerne ha deltatt i Fit Futures 3. 


Datatilgang
Data- og biobankutvalget
Publikasjoner
Biobank

Om Fit Futures

Fit Futures er en befolkningsbasert helseundersøkelse organisert ved Institutt for Samfunnsmedisin,
UiT Norges Arktiske universitet.


Fit Futures 1 ble gjennomført skoleåret 2010-11 da deltakerne gikk første året på videregående og var fra 15 til 18 år. Fit Futures 2 ble gjennomført to år senere, skoleåret 2012-13, hvor alle tidligere deltakere ble invitert på nytt. Den tredje datainnsamlingen i Fit Futures er gjennomført i 2021/2022. Totalt 705 av de tidligere deltakerne ha deltatt i Fit Futures 3.

År Navn Antall deltakere
2010-11 Fit Futures 1 1038
2012-13 Fit Futures 2 870
2021-22 Fit Futures 3 705

Nyheter og forskningsfunn
Pågående prosjekter
Publikasjoner og doktorgradet
Hva forskes det på i Fit Futures

Kontakt


Logg inn / Login