Fit Futures

en helseundersøkelse

Fit Futures 3 er i gang!

Fit Futures er den mest omfattende kartleggingen av livsstil og helse hos ungdom i Nord-Norge noensinne.

9 av 10 ungdommer deltok i Fit Futures 1 skoleåret 2010-11 og 7 av 10 deltok i Fit Futures 2 skoleåret 2012-13.

Fit Futures 3 er i gang og du kan se hva vi skal undersøke denne gangen i brosjyra vår:

Fit Futures 3 brosjyre

Vi vil ta kontakt med de som har vært med i Fit Futures tidligere i løpet av 2021.

Dette er en noe av det du kan være med på:

  • Mange av de samme undersøkelsene som sist
  • Helskanning av kroppen med fordeling av bein-, muskelmasse og fett
  • Gratis tannundersøkelse
  • Undersøkelser med fokus på fertilitet
  • Få svar på noen prøver som er viktige for helsen din, for eksempel blodtrykk, blodprosent og kolestreolnivå.

Fit Futures i media 

Fall i barnefødsler og sædkvalitet (NRK: 26.03.21)

Ungdoms helse under lupen (UiT: 02.10.18)

Vennene dine påvirker hvordan du føler smerte (Forskning.no: 29.05.2018)

Unge mangler kunnskap om sunn livsstil (NRK: 03.01.2018)

Unge mangler nødvendig kunnskap om sunn livsstil (Forskning.no: 03.01.18)

Hverdagsheltene, tre generasjoner fra Tromsøundersøkelsen (Vimeo: 2016)

Datagutter får svakt skjelett (Forskning.no: 19.06.2015)

Nytt fokus på ungdomshelse (Nordlys: 10.09.2010)

Kartlegger ungdommers helse (TV2: 27.11.2010)

Mange unge bærer gule stafylokokker (Forskning.no: 09.02.2012)

Prosjekter i Fit Futures 3
 

For forskere

Fit Futures er en befolkningsbasert helseundersøkelse organisert ved Institutt for Samfunnsmedisin, UiT Norges Arktiske universitet.

Fit Futures 1 ble gjennomført skoleåret 2010-11 da deltakerne gikk første året på videregående og var fra 15 til 18 år. Fit Futures 2 ble gjennomført to år senere, skoleåret 2012-13, hvor alle tidligere deltakere ble invitert på nytt.

Totalt 16 delprosjekter deltar i den tredje datainnsamlingen i Fit Futures 3.

Fit Futures 1, 2, og 3Testing av smerteterskel i Fit Futures
Testing av smerteterskel i Fit Futures Foto: Jan Fredrik Frantzen

 

Forskning

Hva forskes det på

 

Publikasjoner og avhandlinger

Kontakt


Personvern og sikkerhet

Deltakelse er frivillig, og du kan når som helst trekke deg fra undersøkelsen uten å oppgi grunn. Dersom du senere ønsker å trekke deg eller har spørsmål til studien, kan du kontakte oss ved prosjektadministrasjonen for Fit Futures.

Alle som jobber i undersøkelsen, har lovpålagt taushetsplikt. Opplysningene som samles inn, vil bare bli brukt til godkjente forskningsformål. Navn og personnummer vil bli fjernet og erstattet med en kode. Den enkelte forsker får ikke tilgang til opplysninger som gjør det mulig å identifisere enkeltpersoner. Det vil ikke være mulig å identifisere deg i resultatene av studien når disse publiseres.

Databehandlingsansvarlig er UiT Norges arktiske universitet. Fit Futures 1 og 2 har konsesjon fra Datatilsynet og fikk tilrådning fra Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk, Nord-Norge.

Fit Futures 3 vil bli meldt til Norsk senter for forskningsdata (NSD) og forskningsdata vil behandles og oppbevares etter personopplysningsloven og EUs personvernforordning (GDPR). Deltakere er forsikret gjennom Norsk Pasientskadeerstatningsordning.

Styringsgruppa


Fit Futures – en helseundersøkelse


92212891
fitfutures@uit.no

I media:Logg inn / Login