Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord -psykisk helse og barnevern (RKBU Nord)


           

RKBU Nord er et senter som tilbyr støtte til kommunale tjenester innen barnevern og psykisk helse for barn og unge.

Vi driver med forskning, undervisning og fagutvikling som skal komme barn og unge til gode.

De utrolige årene

Tjenestestøtte

Ungsinn

Sped- og småbarns psykiske helse

Kompetanseheving

Vi tilbyr etter- og videreutdanninger innen:

  • Forebyggende psykisk helsearbeid rettet mot barn og unge
  • Barnevernfaglig veilederutdanning
  • Samtaler med barn
  • Kognitiv atferdsterapi
  • Gruppelederutdanning i De Utrolige Årene

Ansatte ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord -psykisk helse og barnevern (RKBU Nord):
[Loading...]

Siste nyheter

Ny kunnskapsportal om likestilling og levekår blant samer, nasjonale minoriteter og personer med innvandrerbakgrunn

Bufdir har lansert en ny kunnskapsportal med statistikk og forskning om samer, nasjonale minorite... Les nyhetssaken

Arrangementer utsatt

RKBUs arrangementer er utsatt inntil videre. Alle våre arrangementer som krever fysisk... Les nyhetssaken

Hvordan opplever du som ungdom informasjon som gis om koronaviruset?

Forskere ved RKBU Nord gjennomfører en undersøkelse om hvordan du som ungdom opplev... Les nyhetssaken


Arrangementer


Intellektuell utvikling- forebygging og intervensjon (avlyst)

28. apr     09:00     Campus Narvik, rom BL-D D1120     Narvik    

Tidlig utvikling- psykisk helse (avlyst)

28. apr     12:00     Campus Narvik, rom BL-D D1120     Narvik    

Selvmordsforebygging (avlyst)

29. apr     08:30     Campus Narvik, rom BL-D D1120     Narvik    

Skolemiljø, ungdomstid og trivsel (avlyst)

29. apr     12:00     Campus Narvik, rom BL-D D1120     Narvik    

Tverrfaglig arbeid og samarbeid mellom tjenester som arbeider med barn og unge og deres familier (avlyst)

30. apr     09:00     Campus Narvik, NARVIK_BL-D D1120     Narvik