Foto: Aleksandr Kichigin/Mostphotos

Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord)


        English flag   

RKBU Nord støtter fagfolk som jobber med barn, unge og deres familier gjennom undervisning, fagutvikling og forskning. RKBU Nord har mottatt tilskudd fra Helsedirektoratet og Bufdir.

RKBU Nord er ett av fire regionale kunnskapssentre og tilbyr faglig støtte for deg som jobber med barn og unges psykiske helse. Se vår felles nettsted her kunnskapombarn.no

De utrolige årene

Tjenestestøtte

Ungsinn

Sped- og småbarns psykiske helse

Involvert

Publikasjoner i Cristin:

Se liste over alle våre registreringer i Cristin her: RKBU Nord | Cristin

Kompetanseheving

Vi tilbyr etter- og videreutdanninger innen:

  • Barn og psykisk helse 0-12 år
  • Ungdom og psykisk helse 13-18 år
  • Barnevernfaglig veiledning
  • Praksisveiledning i barnevernet
  • Profesjonelle barnesamtaler
  • Kognitiv atferdsterapi
  • Gruppelederutdanning i De Utrolige Årene


I Nord-Norge er vi seks kompetansesentre, noen av oss er regionale, mens andre er nasjonale. Sentrene jobber innenfor ulike felt, men felles for oss alle er at vi skal støtte tjenestene i arbeid med mennesker innen tema som psykisk helse, rus og vold. Se vår felles informasjonsfilm nedenfor og ta gjerne kontakt med oss. Her finner du oversikt over det enkelte senters hjemmeside.

Ansatte ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord):
[Loading...]


Arrangementer


Ungdata fagsamling i Finnmark, Hammerfest

3. september     09:00     Scandic Hammerfest     Hammerfest    

Ungdata fagsamling i Troms, Kåfjord

2. oktober     09:00     Senter for nordlige folk, Manndalen, Kåfjord     Annet    

Ungdata fagsamling i Finnmark, Karasjok

29. oktober     09:00     Karasjok     Annet