Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord)


       

RKBU Nord støtter fagfolk som jobber med barn, unge og deres familier gjennom undervisning, fagutvikling og forskning. RKBU Nord jobber på oppdrag fra Helsedirektoratet og Bufdir innenfor psykisk helse og barnevern.

RKBU Nord er ett av fire regionale kunnskapssentre og tilbyr faglig støtte for deg som jobber med barn og unges psykiske helse. Se vår felles nettsted her kunnskapombarn.no

De utrolige årene

Tjenestestøtte

Ungsinn

Sped- og småbarns psykiske helse

Involvert

Kompetanseheving

Vi tilbyr etter- og videreutdanninger innen:

  • Forebyggende psykisk helsearbeid rettet mot barn og unge
  • Barnevernfaglig veilederutdanning
  • Samtaler med barn
  • Kognitiv atferdsterapi
  • Gruppelederutdanning i De Utrolige Årene


I Nord-Norge er vi seks kompetansesentre, noen av oss er regionale, mens andre er nasjonale. Sentrene jobber innenfor ulike felt, men felles for oss alle er at vi skal støtte tjenestene i arbeid med mennesker innen tema som psykisk helse, rus og vold. Se vår felles informasjonsfilm nedenfor og ta gjerne kontakt med oss. Her finner du oversikt over det enkelte senters hjemmeside.

Ansatte ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord):
[Loading...]


Arrangementer


Fagdag De Utrolige Årene "Barnas digitale hverdag i veiledning av foreldre skoler og barnehager"

26. april     08:30     Scandic Bergen City     Annet    

KAT ved autismespektertilstander (åpen forelesning) NB! Ny dato!

23. mai     09:00     rom kommer     Tromsø    

Kognitiv atferdsterapi for barn og unge: Bedre tilgang, tilrettelegging og effekt 8.-9. juni 2023

7. juni     13:00     Campus Tromsø, MH2 U.08.316, Aud. Cerebrum     Tromsø