Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord)


        English flag   

RKBU Nord støtter fagfolk som jobber med barn, unge og deres familier gjennom undervisning, fagutvikling og forskning. RKBU Nord jobber på oppdrag fra Helsedirektoratet og Bufdir innenfor psykisk helse og barnevern.

De utrolige årene

Tjenestestøtte

Ungsinn

Sped- og småbarns psykiske helse

Kompetanseheving

Vi tilbyr etter- og videreutdanninger innen:

  • Forebyggende psykisk helsearbeid rettet mot barn og unge
  • Barnevernfaglig veilederutdanning
  • Samtaler med barn
  • Kognitiv atferdsterapi
  • Gruppelederutdanning i De Utrolige Årene


I Nord-Norge er vi seks kompetansesentre, noen av oss er regionale, mens andre er nasjonale. Sentrene jobber innenfor ulike felt, men felles for oss alle er at vi skal støtte tjenestene i arbeid med mennesker innen tema som psykisk helse, rus og vold. Se vår felles informasjonsfilm nedenfor og ta gjerne kontakt med oss. Her finner du oversikt over det enkelte senters hjemmeside.

Ansatte ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord):
[Loading...]


Arrangementer


Barn og unges medvirkning – utfordringer og løsninger

2. november     14:00     Zoom     Digitalt    

Regional nettverkssamling for kommunepsykologer og ledere i Nord-Norge

24. november     10:00     Campus Tromsø (UIT Norges Arktiske Universitetet), ILP-bygget Pedagogen (1.005)     Tromsø    

Virksomme innsatser for barn og unge

7. desember     14:00     Zoom     Digitalt