Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord)


        English flag   

RKBU Nord er et senter som tilbyr støtte til kommunale tjenester innen barnevern og psykisk helse for barn og unge.

Vi driver med forskning, undervisning og fagutvikling som skal komme barn og unge til gode.

De utrolige årene

Tjenestestøtte

Ungsinn

Sped- og småbarns psykiske helse

Kompetanseheving

Vi tilbyr etter- og videreutdanninger innen:

  • Forebyggende psykisk helsearbeid rettet mot barn og unge
  • Barnevernfaglig veilederutdanning
  • Samtaler med barn
  • Kognitiv atferdsterapi
  • Gruppelederutdanning i De Utrolige Årene


I Nord-Norge er vi seks kompetansesentre, noen av oss er regionale, mens andre er nasjonale. Sentrene jobber innenfor ulike felt, men felles for oss alle er at vi skal støtte tjenestene i arbeid med mennesker innen tema som psykisk helse, rus og vold. Se vår felles informasjonsfilm nedenfor og ta gjerne kontakt med oss. Her finner du oversikt over det enkelte senters hjemmeside.

Ansatte ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord):
[Loading...]


Arrangementer


Fosterhjem i familie og nettverk: etnisitet, medvirkning og god praksis

24. august     09:00     LINKEN- Forskningsparken Møtesenter, møterom Hollendaren     Tromsø    

Fritid og psykisk helse blant barn og unge

2. september     12:00     Medisin og helsefagbygget 2 (MH2): U.09.301, Aud. Cerebellum     Tromsø    

Fritidsaktiviteter som beskyttende tiltak for barn og unges psykiske helse

6. september     14:00     Zoom     Digitalt    

Barn og unges medvirkning – utfordringer og løsninger

2. november     14:00     Zoom     Digitalt    

Virksomme innsatser for barn og unge

7. desember     14:00     Zoom     Digitalt