Ansatte – Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord -psykisk helse og barnevern (RKBU Nord)

Tilbake til enheten

Ansatte – Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord -psykisk helse og barnevern (RKBU Nord)

Vis, Svein Arild

Førsteamanuensis
Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord -psykisk helse og barnevern (RKBU Nord)
Forskningsinteresser:

Barnevern, Barns deltakelse, Barns helse og utvikling , Samtale og intervju metodikk , Funksjonshemming, Atferdsvansker, Barnevernets undersøkelser


Johnsen, Anne-Kari

Universitetslektor
Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord -psykisk helse og barnevern (RKBU Nord)

Grepperud, Ida

Rådgiver
Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord -psykisk helse og barnevern (RKBU Nord)
Forskningsinteresser:

IKT og læring, barnehagepedagogikk, allmennpedagogikk, De utrolige årene


Johnsen, Astrid Mellem

Studiekonsulent
Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord -psykisk helse og barnevern (RKBU Nord)

Vole, Eirik Sødal

Kontorsjef
Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord -psykisk helse og barnevern (RKBU Nord)

Makarova, Anastasia

Seniorrådgiver
Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord -psykisk helse og barnevern (RKBU Nord)
Forskningsinteresser:

Kognitiv språkvitenskap, slaviske språk, russisk som fremmedspråk, psykolingvistikk, språktilegnelse


Patras, Joshua

Førsteamanuensis
Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord -psykisk helse og barnevern (RKBU Nord)
Forskningsinteresser:

Evaluering av tiltak, Implementering av evidensbasiert tiltak, Forebygging vitenskap, Folkehelse, Kvantitativ forskningsmetoder og statistikk

PÅGÅENDE FORSKNINGSPROSJEKTER:
Parenting Intervention for Refugees and Ethnic Minorities - Hovedforsker; forskningsstøtte fra Kavlifondet
ECHO Studien - Medforsker; forskningsstøtte fra Kavlifondet


Eng, Helene

Universtetslektor
Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord -psykisk helse og barnevern (RKBU Nord)
Forskningsinteresser:

Barn og unges psykiske helse

Virksomme tiltak for forebygging og behandling

Evaluering av tiltak

Overføring av kunnskap mellom forskning og praksis.

Kunnskapsbasert praksis.

Beslutningsprosesser for forebyggende innsatser


Mortensen, Hilde

Implementering, opplæring og veiledning; De Utrolige Årene (DUÅ)
Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord -psykisk helse og barnevern (RKBU Nord)

1-10 av 57 | Neste 10 Siste 7