Ansatte – Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord -psykisk helse og barnevern (RKBU Nord)

Tilbake til enheten

Ansatte – Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord -psykisk helse og barnevern (RKBU Nord)

Ndungu, Richard Mbugua


Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord -psykisk helse og barnevern (RKBU Nord)
Det helsevitenskapelige fakultet

Vis, Svein Arild

Førsteamanuensis
Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord -psykisk helse og barnevern (RKBU Nord)
Det helsevitenskapelige fakultet

Johnsen, Anne-Kari

Universitetslektor
Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord -psykisk helse og barnevern (RKBU Nord)
Det helsevitenskapelige fakultet

Gerlach, Franziska

Førstekonsulent
Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord -psykisk helse og barnevern (RKBU Nord)
Det helsevitenskapelige fakultet

Grepperud, Ida

Rådgiver
Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord -psykisk helse og barnevern (RKBU Nord)
Det helsevitenskapelige fakultet

Johnsen, Astrid Mellem

Studiekonsulent
Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord -psykisk helse og barnevern (RKBU Nord)
Det helsevitenskapelige fakultet

Vole, Eirik Sødal

Kontorsjef
Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord -psykisk helse og barnevern (RKBU Nord)
Det helsevitenskapelige fakultet

Patras, Joshua

Førsteamanuensis
Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord -psykisk helse og barnevern (RKBU Nord)
Det helsevitenskapelige fakultet

Eng, Helene

Universtetslektor
Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord -psykisk helse og barnevern (RKBU Nord)
Det helsevitenskapelige fakultet

Mortensen, Hilde

Implementering, opplæring og veiledning; De Utrolige Årene (DUÅ)
Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord -psykisk helse og barnevern (RKBU Nord)
Det helsevitenskapelige fakultet

1-10 av 57 | Neste 10 Siste 7