Om oss – Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord -psykisk helse og barnevern (RKBU Nord)

Om oss – Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord -psykisk helse og barnevern (RKBU Nord)

Om RKBU Nord

RKBU Nord er ett av fire regionale sentre som driver forskning og undervisning innen barnevern og psykisk helse. De andre sentrene er i Trondheim (RKBU Midt-Norge), Oslo (RBUP øst og sør) og Bergen (RKBU Vest). Sentrene er finansierte og får oppdrag fra Helsedirektoratet og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Senteret skal bidra til å styrke kompetansen og kvaliteten i de relevante tjenestene i region nord og andre nærliggende sektorer. Sentrene skal være en tjeneste for tjenestene og for den forebyggende virksomheten i kommunene, spesialisthelsetjenesten og det statlige barnevernet.[Loading...]

Møter og møtereferater