Om oss – Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord)

Om oss – Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord)

RKBU Nord er ett av fire regionale sentre som driver forskning, fagutvikling og undervisning innen barnevern og psykisk helse for barn og unge. De andre sentrene er i Trondheim (RKBU Midt-Norge ved NTNU), Oslo (R-BUP øst og sør) og Bergen (RKBU Vest ved NORCE).

Sentrene har mottatt tilskudd fra Helsedirektoratet og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Senteret skal bidra til å styrke kompetansen og kvaliteten i de relevante tjenestene i region nord og andre nærliggende sektorer. Sentrene skal være en tjeneste for tjenestene og for den forebyggende virksomheten i kommunene, spesialisthelsetjenesten og det statlige barnevernet.

RKBU Nord samarbeider også med de andre kompetansentrene i regionen som SANKS, ViVat, KoRus Nord, RVTS Nord og Napha. 
Postadresse:
UiT Norges arktiske universitet
Det helsevitenskapelige fakultet, RKBU Nord,
Varemottak-MH, plan 6,
Sykehusv. 44
9019  TROMSØ

Besøksadresse:
UiT Norges arktiske universitet,
Campus Tromsø, Breivika
MH 2, plan 9 og 10
[Loading...]

Styringsdokumenter

Dokumenttittel Sist endret

Strategidokumenter
Communication plan RKBU North 22.12.2023