Om oss – Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord -psykisk helse og barnevern (RKBU Nord)

Om oss – Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord -psykisk helse og barnevern (RKBU Nord)

RKBU Nord er ett av fire regionale sentre som driver forskning, fagutvikling og undervisning innen barnevern og psykisk helse for barn og unge. De andre sentrene er i Trondheim (RKBU Midt-Norge), Oslo (R-BUP øst og sør) og Bergen (RKBU Vest ved NORCE).

Sentrene er finansierte og får oppdrag fra Helsedirektoratet og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Senteret skal bidra til å styrke kompetansen og kvaliteten i de relevante tjenestene i region nord og andre nærliggende sektorer. Sentrene skal være en tjeneste for tjenestene og for den forebyggende virksomheten i kommunene, spesialisthelsetjenesten og det statlige barnevernet.
Postadresse:
UiT Norges arktiske universitet
Det helsevitenskapelige fakultet, RKBU Nord,
Varemottak-MH, plan 6,
Sykehusv. 44
9019  TROMSØ

Besøksadresse:
UiT Norges arktiske universitet,
Campus Tromsø, Breivika
MH 2, plan 9 og 10
[Loading...]