Forskningsgrupper og -sentre ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord)

Forskerne ved UiT samarbeider på tvers av fag og landegrenser for å få frem ny og relevant kunnskap for utvikling av samfunnet.

Forskningsgrupper og -sentre ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord)

Forskerne ved UiT samarbeider på tvers av fag og landegrenser for å få frem ny og relevant kunnskap for utvikling av samfunnet.