Forskning – Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord)

Forskning – Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord)

Foto: MostPhotos

RKBU Nord driver med forskning innen barn og unges psykiske helse og barnevern. Forskningen vår er praksisnær og skal komme tjenestene som jobber med barn og unge til gode. Samt gi tjenestene anledning til å delta i praksisrelevant forskning og i relevante forskningsnettverk. 

Vi har 41 prosjekter ved enheten: