Forskning – Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord)

Forskning – Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord)

RKBU Nord driver med forskning innen barn og unges psykiske helse og barnevern. Forskningen vår er praksisnær og skal komme tjenestene som jobber med barn og unge til gode. Samt gi tjenestene anledning til å delta i praksisrelevant forskning og i relevante forskningsnettverk. Forskningen er delt inn i tre forskergrupper som inneholder mange prosjekter.
Vi har 74 prosjekter ved enheten: