Forskning – Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord -psykisk helse og barnevern (RKBU Nord)

Forskning – Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord -psykisk helse og barnevern (RKBU Nord)

Foto: MostPhotos

RKBU Nord driver med forskning innen barn og unges psykiske helse og barnevern. Forskningen vår er prakisnær og skal komme tjenestene som jobber med barn og unge til gode. Delta i praksisnær og praksisrelevant forskning og i relevante forskningsnettverk. 

Vi har 40 forskningsprosjekter ved enheten: