Om oss – Avdeling for IT

Om oss – Avdeling for IT

ITA jobber tjenesteorientert ved å knytte ressurser og innsats direkte mot ITAs brukertjenester. ITA har tilrettelagt for flere samarbeidsarenaer og kontaktpunkter, for å møte den økte satsningen på digitalisering og modernisering av utdannings- og forskningstilbudet.

ITA består av tre seksjoner og syv faggrupper:
Seksjon for rådgivning og forvaltning (RING).
Seksjon for virksomhetsnære tjenester (VITE) med tre faggrupper.
Seksjon for digitale basistjenester (BASE) med tre faggrupper.

Faggruppe for informasjonssikkerhet og personvern rapporterer til ledelsen ved ITA.

I tillegg har ITA tverrgående team og flere kompetansegrupper. Ulike styringsfora vil understøtte beslutnings- og arbeidsprosesser, og sikre at UiT og ITA tar helhetlige valg. ITA leverer også tjenester innen randsoner og samhandler med flere utenfor UiT.

ITAs organisasjonskars
ITAs organisasjonskart

Se oversikt
Campuskoordinatorer og studiestedsansvarlige ved ITA
Campuskoodinatorer og studiestedsanvarlige
Se oversikt

Aktuelle nettsider:




Postadresse:

UiT Noregs arktiske universitet
Avdeling for IT
Postboks 6050 Langnes
9037 Tromsø

Besøksadresse:

Teorifagbygget Hus 2 plan 4




[Loading...]

Styringsdokumenter

Dokumenttittel Sist endret

Strategidokumenter
Strategi for informasjonssikkerhet 24.02.2020
Veikart 3.0 Avdeling for IT 28.01.2021