Om oss – Avdeling for IT

Om oss – Avdeling for IT

ITA jobber tjenesteorientert ved å knytte ressurser og innsats direkte mot ITAs brukertjenester. ITA har tilrettelagt for flere samarbeidsarenaer og kontaktpunkter, for å møte den økte satsningen på digitalisering og modernisering av utdannings- og forskningstilbudet.

ITA består av tre seksjoner og syv faggrupper: seksjon for rådgivning og forvaltning (RING) (lenke til seksjonen), seksjon for virksomhetsnære tjenester (VITE) (lenke til seksjonen) med tre faggrupper og seksjon for digitale basistjenester (BASE) (lenke til seksjonen) med tre faggrupper. Faggruppe for informasjonssikkerhet og personvern rapporterer til ledelsen ved ITA.

I tillegg har ITA tverrgående team og flere kompetansegrupper. Ulike styringsfora vil understøtte beslutnings- og arbeidsprosesser, og sikre at UiT og ITA tar helhetlige valg. ITA leverer også tjenester innen randsoner og samhandler med flere utenfor UiT.

Aktuelle nettsider: 

 

 
Avdeling for IT
Teorifagbygget
Universitetet i Tromsø
N-9019 Tromsø

Besøksadresse:
Teorifagbygget Hus 2 plan 4
[Loading...]

Meetings and meeting minutes

Styringsdokumenter

Dokumenttittel Sist endret

Strategidokumenter
Strategi for informasjonssikkerhet 24.02.2020
Veikart Avdeling for IT 24.02.2020