High-Performance Computing (HPC)

Ved UiT er det en rekke beregnings- og lagringsressurser tilgjengelig via de nasjonale prosjektene Notur/Sigma2 (tungregning) og Norstore (lagring), samt tilgang til TSD prosjektet ved Universitetet i Oslo for lagring av sensitive data

UiT har tatt i bruk ny lagringsløsning for lagring av forskningsdata (Netapp) og kan nå tilby lagring av såkalte "Amnestidata". Data som er oppbevart på eksterne lagringsenheter og som trenger sikker lagring kan nå mottas i den nye løsningen. Har dere slike data vennligst fyll ut skjema (Nettskjemaet her), eventuelt ta kontakt med oss for nærmere opplysninger. Gjennom terminalserverløsningen vil du få tilgang til diverse vitenskapelig programvare som er tilgjengelig ved UiT. Programmene startes som RemoteApp og kjører på kraftige servere i stedet for på din lokale PC. Programvare som tilbys pt. er Matlab, SPSS, STATA og R. Se forøvrig siden om vitenskapelig programvare for mer informasjon om tilgjengelige applikasjoner.

Det arbeides med å utvide tilbudet med flere lokale beregnings- og lagringsressurser for å dekke mindre krevende / andre typer oppgaver ved UiT enn de som kjørere på dagens tungregneanlegg. Vi tar gjerne imot innspill om behov.

 
Beregningsressurser
 

Lagringsressurser

Resurser knyttet til undervisning

 

Kontaktinformasjon
Ansvarlig enhet: Avdeling for IT
Sideansvarlig: Andersen, Rolf