FAQ - Ofte stilte spørsmål om Canvas

Canvas by Instructure

Logg på Canvas

Det er samme brukernavn og passord til Canvas som til øvrige systemer på UiT. Nye studenter må aktivere sin konto før de får tilgang til Canvas. 

Nettlesere som støttes av Canvas 

Studiekonsulenter og ansatte henvises til TOPDESK

Før du får tilgang til Canvas må du ha betalt semesteravgift, være semesterregistrert og meldt deg opp til undervisning i Studentweb.

 • Manglende Semesteravgift:
  Du får ikke meldt deg opp til undervisning før semeseteravgiften er betalt. Det kan ta noen dager før betalingen er registrert.

 • Manglende semesterregistrering:
  Hvis du ikke har registrert deg vil du ikke få tilgang til Canvas.
 • Manglende undervisningsmelding:
  Fagene du ikke er undervisningsmeldt i vil ikke vises i Canvas. 

Hvordan kan jeg sjekke dette?

 1. Logg deg inn på Studentweb (Hvis du ikke har brukernavn og/eller passord kan du logge deg inn med fødselsnummer og PIN
 2. Hvis alt er OK vil du se følgende bilde på forsiden
 3. Hvis du ikke har undervisningsmeld deg vil du se følgende beskjeder på forsiden (På bildet under vil ikke MAT-1060 eller MAT-1050 vises i canvas siden undervisningsmeldingen ikke er gjort)


Canvas har lagte detaljerte og enkel brukerveilednigner. Vi anbefaler at dere tar dere tid til å se på: Video: Canvas Overview

Canvas sine egne brukerveiledninger

I Canvas kan du endre visningsspråk på kontoen din slik at navigasjonsmenyer, med mer vises på språket du ønsker. Faglærer kan imidlertid velge andre språk inne i selve emnet. Det kan studentene ikke overstyre.

Når du logger på Canvas kommer du til Dashbordet. I utgangspunkt vil dette vise alle emner du er meldt opp til i Canvas . Du kan legge emner til som favoritter, og da vil Dashbordet kun vise disse.

Hvis du er undervisningsmeldt og fremdeles ikke ser emnet ditt, kan det være at fagansvarlige ikke har publisert emnet. Ta kontakt med fagansvarlige for emnet. 

Sjekk Emner i menyen til venstre, der finner du alle emner du har tilgang til: 

 • Upubliserte emner (faglærer må gjøre emnene tilgjengelig for studentene) 
 • Publiserte emner (finnes på dashbordet)
 • Tidligere semester, emner du har hatt tilgang til tidligere (lesemodus)

Vi anbefaler at dere sjekker ut denne siden: Hvordan bruker startsiden i Canvas som student?

Pensumlista (Leganto) er integrert med Canvas. Er du allerede innlogget i Canvas via Feide, blir du sendt direkte til Leganto. Hvis du får følgende beskjed: "Response code: 400 Unknown user abc123@uit.no" må du ta kontakt med ansvarlige for tjenesten - UB

Hver student og ansatt som bruker Canvas bør innstille varslingene slik at de blir sendt så ofte som ønskelig og på riktig kontaktmåte. Ønsker du daglige sammendrag på SMS? Det bestemmer du selv.

Du kan også innstille pushvarslingene dine direkte i Canvas sin app.

Hvis du får beskjed om at du er "uautorisert" ikke tillatelse til å se en side/innhold i et emne, er det innhold som ikke er publisert. Det kan også være at det lenkes til emner som dere ikke har tilgang til.

Ta kontakt med fagansvarlige for emnet. Bruk gjerne valget "Ask your instructure a question" som du finner under Hjelp i Canvas. Det er kun ansvarlige for emner som skal publisere i et emne. Er det innhold som ikke er tilgjengelig må de gjøres oppmerksom på det


Det er mulig å bruke meldingstjenesten i Canvas, men dette er ikke koblet til UiT-epost. Studenter må benytte https://outlook.office.com/, mens ansatte også kan benytte Outlook fra kontormaskin/Offiece for å få tilgang til e-post ved UiT.

Kalenderen er en flott måte å se alt du trenger å gjøre for alle emnene på ett sted. Du kan vise kalenderhendelser etter dag, uke, måned eller saksliste. Kalenderen inkluderer også tilgang til Planleggeren, som er et valgfritt planleggingsverktøy i Canvas.

Grupper er små versjoner av et emne og brukes som et samarbeidsverktøy der studenter kan jobbe sammen på gruppeprosjekter og oppgaver. Du oppretter en gruppe via verktøyet personer i menyen til venstre. Velg Grupper og +Gruppe til høyre

Du kan lese mer om Personer (i den norske veiledningen er people oversatt til Folk...)

Faglærere kan også opprette lærerstyrte grupper for samarbeid og gruppeinnleveringer. Du kan melde deg inn i grupper ved å klikke på Personer, velg grupper og klikk på de tre prikkene til høyre.

Hvordan blir man med i en gruppe som student?

Etter at du har levert en oppgave kan faglæreren gi deg tilbakemeldinger på oppgaven. Du kan lese tilbakemeldingene og vurderingene av dine oppgaver

Gjennom Canvas´ app på iOS og Android får du tilgang til innholdet i emnene på samme måte som du får via din datamaskin. Du kan også få "push"-varsler om nytt innhold omkring dine emner.

Her kan du laste ned Canvas-apper for iOS og Android:

 

114a - Canvas by Instructure for iOS from Canvas LMS on Vimeo.

Logg på ved å søke etter UiT (uit.instructure.com) og så bruk Feide-pålogging.

Canvas har laget brukerveiledninger som du kan benytte. Noen av brukerveiledningene finnes på norsk, mens alt er dokumentert på de engelske brukerveiledningene. Tilgang til brukerveiledningen finner du også under HJELP i menyen til venstre når du er innlogget Canvas

For at ansatte skal ha tilgang til Canvas må de ha en aktiv IT-konto samt være en aktiv fagperson på et emne innenfor et gitt datointervall.

Personrollen registreres i FS av studiekonsulenten. Dette gjelder både for internt ansatte ved UiT og eksterne fagpersoner. For eksterne fagpersoner er det også denne registreringen i FS som gir deg IT-brukerkonto ved UiT

 • Innlogging: Sjekk først om du får logget deg inn på nettsiden https://uit.no/canvas
  • Hvis du får logget inn: Gå til neste punkt
  • Hvis du ikke får logget inn, men kommer til denne siden, må du kontakte studiekonsulent ved ditt instittutt/fakultet for å bli registrert som fagperson for emnet i FS
 • Finne emner: Hvis du ikke finner emnene du skal være faglærer for, må du kontakte studiekonsulent ved ditt instittutt/fakultet for å bli registrert som fagperson for emnet i FS
 • Oversikt over studier og tilknyttede studiekonsulenter: https://uit.no/utdanning

kurssiden om Canvas for UiT ansatte finner du veiledninger om hvordan sette opp et emne, legge ut innhold/oppgaver/tester, med mer.

Emner blir automatisk opprettet i Canvas basert på informasjon som er registrert i Felles Studentsystem (FS), men faglæreren må selv publisere emnet slik at studentene ser det i sitt Dashbord i Canvas.

Emner i Canvas som er opprettet på bakgrunn av en undervisningsenhet (UE) vil bli publisert automatisk ved begynnelsen av hvert semester. Alle UE i Canvas tilordnes korrekt digital pensumliste gjennom integrasjonene. Les mer om Leganto
Dette gjelder ikke emner i Canvas som baserer seg på undervisningsaktiviteter eller studiekull.

 • Studenter ser kun publiserte emner på sitt dashbord. Emner som ikke er publisert vises under emner i menyen til venstre i Canvas
 • Selv om emnet er publisert, så vil upublisert innhold i emnet ikke være synlig for studenten. Dette er spesielt viktig der den som har laget innholdet har unnlatt å publisere noen av modulene i et emne.

Når du logger på Canvas kommer du til Dashbordet. I utgangspunkt vil dette vise alle emner du er meldt opp til i Canvas (som lærer, student, observatør, osv). Du kan legge emner til som favoritter, og da vil Dashbordet kun vise disse.

Hvis du ikke ser emnet ditt, kan det være at studiekonsulentene ikke har tildelt deg en personroll innenfor et riktig datointervall i FS. Ta kontakt med en studiekonsulent

I Canvas kan du endre visningsspråk på kontoen din slik at navigasjonsmenyer, med mer vises på språket du ønsker. Du kan også velge et annet språk på emnet ditt i Canvas. Velg innstillinger og detaljer.

Studenter må ha en aktiv IT-konto, betalt semesteravgift, være semesterregistret og godtatt sin utdanningsplan. Husk at både innhold, moduler og selve emnet må publiseres for at det skal vises for studentene.

Det er mulig å bruke meldingstjenesten i Canvas, men dette er ikke koblet til UiT-epost. Studenter må benytte https://outlook.office.com/ , mens ansatte også kan benytte Outlook fra kontormaskin for å få tilgang til e-post ved UiT.

Hver student og ansatt som bruker Canvas bør innstille varslingene slik at de blir sendt så ofte som ønskelig og på riktig kontaktmåte. Ønsker du daglige sammendrag på SMS? Det bestemmer du selv.

Du kan også innstille pushvarslingene dine direkte i Canvas sin app. Eksempel: Slå av varsel om kalenderhendelser

Gruppesett inneholder ulike grupper i et emne. Før du oppretter et nytt gruppesett kan det være lurt å se om det finnes et eksisterende gruppesett. Du kan også klone et eksisterende gruppesett. Når du har opprettet et gruppesett, kan du manuelt opprette grupper i settet eller automatisk opprette grupper i settet.

Canvas har et valg for gruppeinnlevering - at to eller flere studenter kan levere en oppgave sammen. Gruppene kan være faglærerstyrt eller studentstyrt. Faglæreren oppretter oppgaven og et gruppesett der han/hun plasserer studentene i grupper.
I andre tilfeller er det ønskelig at studenter bestemmer selv hvem de vil jobbe i lag med, eller om de vil levere oppgaven alene. I dette tilfellet benytter faglæreren valget "Tillatt egenpåmelding" og oppretter tomme grupper for studentene å melde seg på. Studenter som vil levere alene slipper å melde seg inn i en gruppe.

Grupper og gruppeoppgaver må gjøres i riktig rekkefølge. Gruppesettet må opprettes først, deretter kan oppgavene tildeles gruppesettet i verktøyet oppgaver.

 1. Først må faglærer opprette nok grupper i en gruppesett som skal brukes av oppgaven. Husk å merke «Allow self sign-up».
 2. Så melder studentene seg inn i gruppene.
 3. Faglærer oppretter oppgaven og bruker det tilsvarende gruppesettet.
 1. Gå inn i karakterboka (karakterer) i menyen.
 2. Velg knappen Innstillinger helt til høyre (i engelsk versjon, er samme knappen et tannhjul)
 3. Velg: Konkluderte påmeldinger (engelsk: concluded students)

Du kan klikke på enkeltstudenter i karakterboka dersom du vil finne Per eller Pål sine oppgaver. Men du kan også få samme oversikten på hver enkelt innleveringsoppgave dersom du går inn i moduler – på de enkelte arbeidskravene. Da ligge hver enkelt oppgave, og de kommentarer/vurderinger som tilhører hver enkelt oppgave – og du kan bla fra student til student som vanlig (se bildet over). Her er lenke til brukerdokumentasjonen på engelsk: .

Det er utviklet en integrasjon mellom timeplan.uit.no og Canvas. All undervisning vil du nå finne i Canvas. Du finner det i emnets kalender eller emneoversikt.

 1. Et ikon som viser at forekomsten blir tatt opp/strømmes
 2. Dato/klokkelsett for start/slutt
 3. Rom/lokasjon Mazemap-lenke til rom
 4. Foreleser/fagpersoner
Kalenderen i Canvas er en av 4 steder hvor studentene får tak i timeplanen. Timeplanen vises i outlook (TimeIT), timeplan.uit.no, min side på intranett og i Canvas.

Detaljering av timeplanen
Timeplanen legges i TP, men detaljer kan oppdateres direkte i Canvas.
 Mangler Detaljering? 
Hvis det skal være mulig å detaljere i Canvas, må "Detaljering for emnet" TP være satt på. Ta kontakt med TP-registrator (timeplanlegger)

På de fleste emner står det i dag kun «forelesning» og/eller «seminar», men dette kan dere nå redigere. Tittelen dere skriver inn kommer automatisk i fet skrift og pensum kommer med grønn skrift. På denne lenken vil dere finne et godt eksempel på hvordan timeplaner kan se ut.


Klikk på kalenderhendelsen og velg Detaljering. Du har følgende muligheter:
 1. Endre navn på aktiviteten
 2. Legge til interne og eksterne forelesere
 3. Legge inn tilleggspensum

Det er viktig å huske på at alt det dere skriver inn i detaljeringsbildet i Canvas automatisk bli overført til alle UiTs ulike plattformer for timeplaner:

 • Canvas
 • Studentappen 
 • Outlook-kalenderen til alle de foreleserne som ligger inne på forekomsten (også de dere har lagt til selv) 
 • Nettsiden http://tmeplan.uit.no

Dette betyr at både dere, studentene og eksterne vil få opp samme informasjon uansett hvor de søker opp timeplanen. Oppdateringene skjer umiddelbart.

Slik gjør du det:


Eksempel fra timeplan.uit.no:

Canvas har laget brukerveiledninger som du kan benytte. Noen av brukerveiledningene finnes på norsk, mens alt er dokumentert på de engelske brukerveiledningene.

Emner blir automatisk opprettet i Canvas basert på informasjon som er registrert i Felles Studentsystem (FS), men faglæreren må selv publisere emnet slik at studentene ser det i sitt Dashbord i Canvas.

Emner i Canvas som er opprettet på bakgrunn av en undervisningsenhet (UE) vil bli publisert automatisk ved begynnelsen av hvert semester. Alle UE i Canvas tilordnes korrekt digital pensumliste gjennom integrasjonene. Les mer om Leganto
Dette gjelder ikke emner i Canvas som baserer seg på undervisningsaktiviteter eller studiekull.

 1. Fra semesteravgiften blir betalt til studenten har registrert seg i Studentweb og undervisningsmeldt seg, kan det ta 2 til 5 dager før han ser emnene sine i Canvas.
 2. Studenter ser kun publiserte emner på sitt dashbord. Emner som ikke er publisert vises under emner i menyen til venstre i Canvas
 3. Selv om emnet er publisert, så vil upublisert innhold i emnet ikke være synlig for studenten. Dette er spesielt viktig der den som har laget innholdet har unnlatt å publisere noen av modulene i et emne.

Alle som skal ha tilgang til Canvas må være registrert i FS med en personrolle på et emne. Rollekoden som brukes i feltet "personrolle" i den aktuelle undervisningsenheten i FS bestemmer emnerollen i Canvas. I Canvas er det definert 5 standard emneroller med et tilhørende standard sett rettigheter Emneroller predefinert i Canvas er:

 

 1. Student
 2. Lærer
 3. Lærerassistent (sensor)
 4. Designer (studiekonsulent i FS)
 5. Observatør
 6. Lesetilgang

I FS er det definert flere forskjellige roller. Dette betyr blant annet at faglærer, emneansvarlig og lærer i FS blir tilordnet rollen lærer i Canvas
Les mer om roller i FS i vår detaljerte veiledning

Alle som skal ha tilgang til Canvas må være registrert i FS og ha en personrolle på et emne. Det skilles ikke på faglærer, emneansvarlig eller lærer. Alle blir lærere i Canvas.

En studiekonsulent kan legge seg til på undervisningsenheten i FS med personrolle «studiekonsulent» Det gir rollen «Designer» i Canvas. Da vil studiekonsulenten ligge som medlem på selve Canvasemnet og få Canvasemnet på sitt dashbord. Det kan bli mange Canvasemner på dashbordet etter hvert, derfor anbefaler vi at studiekonsulenter får tilgang til aktuelle Canvasemner på et overordnet nivå i Canvas, dvs. gjennom en kontorolle
Se punkt «Tilgang til Canvas via rollen Studiestøtte»

Dersom en student ikke ligger i Canvas eller ikke har tilgang til riktig emne ligger feilen i FS. Tilgang til Canvas styres gjennom FS og følgende kriterier må være på plass:

 1. Aktiv studierett
 2. Undervisningsmeldt i rett emne
 3. Meldt til undervisningsaktivitet i emne

Studenter i permisjon må ha en aktiv IT-konto for å ha tilgang til Canvas. Se siden "Permisjon fra studiet"

En studiekonsulent kan få tilgang på kontonivå i Canvas. Det vil si at vedkommende får tilgang til alle Canvasemner på aktuell konto (eks. IPS på Helsefak). Tildeling av kontoroller til brukere i Canvas skjer manuelt av Canvasteamet, etter forespørsel fra fakultetsadmin. Oversikt over kontaktpersoner i Canvas .

 

Det er Undervisningsenhet Samlebilde (UE) i FS som representerer et emne i Canvas.

 1. Eks: BED-2021-1 19V Skatterett - SIS-ID: UE_186_BED-2021_1_2019_VÅR_1
 2. Oppretting av et emne i Canvas: LMS: Eksport J - Rom-mal: Canvas
 3. Legg til hvem skal ha tilgang til emnet i Canvas og hvilken personrolle vedkommende skal ha
 4. Ddatointervall på personrollen må fylles ut
 5. Studenter med opptak

Undervisningsaktiviter (UA) kan overføres som et emne i Canvas. Eksempelvis i emnet BED-1004 er det opprettet et emne til hvert campus basert på undervisingsaktiviteter.

Undervisningsaktivitet - Hele

 1. Eks: BED-1004 1 MARKEDSFØ. 18H Undervisning - Harstad
 2. Undervisningssted - Harstad
 3. Oppretting av et emne i Canvas: Eksport LMS: J - Rom-mal Canvas
 4. Klikk Saml for å legge til personroller og evt se studenter på parti

Undervisningsaktivitet - SAML

 1. BED-1004 1 MARKEDSFØ. 18H Undervisning - Harstad
 2. Undervisningssted - Harstad
 3. Studenter på parti
 4. Personroller på emnet
 5. Klikk hele for å gå tilbake til forrige bildet

Finner du ikke emnet i Canvas selv om du har gjort alt riktig? Sjekk Emne Samlebilde, velg Hele og se til at WS-tjenestenr. er satt til 2.

Det er eksport fra FS 3 ganger daglig i tillegg til en full eksport hver natt.

 • Full eksport hver dag kl 20:15
 • Inkrementell eksport kl 07:30 og 13:30
Eksportfilene legger seg på egen server hos Ceres hvor Instructure henter eksportfilene og importerer til Canvas på følgende oppsatte tidspunkt
 • Hver natt: kl 0230
 • Daglig kl 12:30, 14:30 og 17:30 UTC 

Det er laget en veiledning som er rettet mot studiekonsulentene ved UIT. Formålet er å forklare mekanismene (integrasjonen) mellom FS og Canvas slik at studiekonsulentene gjennom sitt arbeid i FS kan registrere data og sette innstillinger i FS på en slik måte at data flyter over i Canvas slik de fagansvarlige ønsker det. Studiekonsulentene er de som gjennom sitt arbeide i FS bestemmer hvilke emner, undervisingsenheter, undervisningsaktiviteter osv som skal opprettes i Canvas. Det gjelder også hvilke personer som skal ha tilgang til disse – og hvilken rolle (rettighet) disse personene skal ha i Canvas.Nyhetsbrev:
Abonner på IT driftsmeldinger fra UiT. Påmelding / Avmelding

 


ÅPNINGSTIDER(*)

Besvarelse av telefon og e-post

Mandag - fredag: 08:00-15:00

Skranke

Mandag - fredag: 09:00-15:00 (stengt for lunsj 11:30-12:00) 


 KONTAKTINFORMASJON


Fjernhjelp (Windows)Fjernhjelp (Mac)

"Fjernhjelp" er et verktøy du kan laste ned og starte når du vil gi Orakelet tilgang til å se og fjernstyre skjermbildet ditt. Krever ikke installasjon. Eldre versjon windows. Eldre versjon mac.