Nettskjema

Nettskjema er et web-basert verktøy for spørreundersøkelser, flervalgsoppgaver, påmeldinger og datafangst i forskningprosjekter. 

Nettskjema er tilgjengelig for alle UiT's brukere, inkludert studenter.

Innlogging

Logg inn til Nettskjema her.

Klikk på "Logg inn i Nettskjema" > velg Feide > velg tilhørighet UiT (første pålogging) > skriv inn ditt brukernavn abc123 + passord. Bokmerk for enklere tilgang senere.

Ansatte og studenter ved UiT som har aktiv brukerkonto kan logge seg inn i Feideløsninger med UiT-tilhørighet.

 

Hvem kan opprette skjema og hvem kan svare på skjemaer?

Oppretting av skjemaer i Nettskjema krever Feideinnlogging fra UiT (ansatte og studenter).

Respondenter kan være personer som er:

  • Feideinnloggede (ansatte og studenter som er registrert ved UiT)
  • Alle med lenken til undersøkelsen (helt åpent)
  • Inviterte (med e-post adresser).

Viktig info om datalagring og personsensitive data

Data som samles inn via Nettskjema skal ikke inneholde personsensitive opplysninger.

Personsensitive data er er opplysninger om:

  • rasemessig eller etnisk bakgrunn, eller politisk, filosofisk eller religiøs oppfatning,
  • at en person har vært mistenkt, siktet, tiltalt eller dømt for en straffbar handling,
  • helseforhold,
  • seksuelle forhold,
  • medlemskap i fagforeninger.

Datasikkerheten rundt vanlig Nettskjema er svært god, men lovverket rundt personsensitive data er strengt. Personsensitive data kan du lese mer om på Lovdata.

Hvis din datafangst skal/må inneholde personsensitive data, så må prosjektet ditt rigges til i samråd med Avdeling for IT slik at dine data ender opp på et forhåndsdefinert, kryptert prosjektområde i TSD (Tjeneste for Sikker Datalagring), og datafangsten gjøres med en separat tjeneste kalt Sikkert Nettskjema. Dette er den eneste muligheten UiT har pr. i dag til sikker forvaltning av personsensitive data i tråd med lovverket.

Kontakt Orakelet for mer om TSD og forskningsprosjekter.

Brukerveiledninger og info fra UiO

Hjelp og veiledninger til Nettskjema (brukerveiledninger med flere undersider)

Nettskjema (UiO's hovedside for tjenesten)

Hva er Nettskjema? (Mer info om tjenesten)

Lynkurs Nettskjema (korte ressurser om bruk av Nettskjema)

Avansert info

Eksterne brukere (Om IDporten og Feidebrukere)

Informasjonssikkerhet og risikovurdering for Nettskjema (gjelder for UiO, men har almenn interesse)

Teknisk systembeskrivelse av Nettskjema

Andre UiT-nettsider om Nettskjema

Emneevalueringer ved å bruke Nettskjema og Canvas

TSD (Tjeneste for Sikker Datalagring)Nyhetsbrev:
Abonner på IT driftsmeldinger fra UiT. Påmelding / Avmelding

 


ÅPNINGSTIDER(*)

Besvarelse av telefon og e-post

Mandag - fredag: 08:00-15:30

Skranke

Mandag - fredag: 09:00-15:00 (stengt for lunsj 11:30-12:00)


 KONTAKTINFORMASJON


Fjernhjelp (Windows)Fjernhjelp (Mac)

"Fjernhjelp" er et verktøy du kan laste ned og starte når du vil gi Orakelet tilgang til å se og fjernstyre skjermbildet ditt. Krever ikke installasjon. Eldre versjon windows. Eldre versjon mac.