Infrastruktur ved UiT
   

Tjenester for Sensitive Data (TSD)

TSD er et fullt sett med tjenester, fra innsamling av data til analyse, behandling og lagring i sikrede omgivelser. UIT har nå samarbeidsavtale med USIT/UIO og SDF kan bistå med informasjon og være kontaktpunkt for tilgang til brukernavn og passord.

Seksjon for digitale forskningstjenester ved UiT administrerer UiT-ansattes tilgang til TSD-prosjektet (ved Universitetet i Oslo) for lagring av sensitive data. Her kan forskningsprosjekter få tilgang (etter avtale) til sikre lagringssteder for sine forskningsdata. Systemet oppfyller alle forskrifter knyttet til sikker datalagring.

TSD gir deg også mulighet for å lage sikre spørreundersøkelser på nett (Nettskjema).
Trenger du mer informasjon ta kontakt med SDF via lenken over for å avklare om ditt prosjekt kan understøttes av TSD.

Forskningsprosjekter for studenter
Er du en masterstudent som trenger å samle inn sensitive data til en masteroppgave ved bruk av spørreundersøkelse eller intervju?

Vi anbefaler at du bruker et sikkert nettskjema med diktafon koblet til Tjenester for Sensitive Data (TSD) levert av Universitetet i Oslo.

Denne korte veiledningen beskriver hvordan du kan koble til TSD, opprette et sikkert nettskjema for spørreundersøkelse eller intervjuopptak, teste diktafon app, opprette terminal tilkobling til TSD for dataanalyse – alt du trenger for å opprette en forskningsprosjekt med sensitive data.

Type: Analyseplattform, Dataoppbevaring
Ansvarlig enhet: Avdeling for IT

Sideansvarlig: Albrigtsen, Ernst-Rolf


Vedlegg
Veiledning til bruk av Tjeneste for Sensitive Data