Beregnings- og lagringsressurser

 

Ved UiT er det en rekke beregnings- og lagringsressurser tilgjengelig. Tjenester for sensitive data (TSD) er et fullt sett med tjenester, fra innsamling av data, til analyse, behandling og lagring, i sikre omgivelser.  UIT har nå samarbeidsavtale med USIT/UIO og SDF kan bistå med informasjon og være kontaktpunkt for tilgang til brukernavn og passord.

UIT har tatt i bruk ny lagringsløsning for lagring av forskningsdata (ResearchData). Data fra eksisterende prosjekter som er oppbevart på diverse lagringsenheter (eksterne harddisker, minnepenner, NAS-bokser, etc.) og som trenger en tryggere lagring kan nå mottas i den nye løsningen. Har dere slike data vennligst fyll ut skjema i linken over, eventuelt ta kontakt med oss for nærmere opplysninger. OBS! Når du åpner søknadskjemaet så velg pålogging gjennom Feide.

I tillegg har vi tilgang til de nasjonale prosjektene Notur/Sigma2 (tungregning) og Norstore (lagring). Se mer under HPC.

Se også forskningsdataportalen for mer informasjon om lagring, håndtering, arkivering, tilgjengeliggjøring og deling av forskningsdata.

Gjennom terminalservertjenesten vil du få tilgang til diverse vitenskapelig programvare som er tilgjengelig ved UiT. Programmene startes som RemoteApp og kjører på kraftige servere med mye minne. Logg på tjenesten for å se oversikt over tilgjengelig programvare. Se forøvrig siden om vitenskapelig programvare for mer informasjon om applikasjoner ved UiT. 

Det arbeides med å utvide tilbudet med flere lokale beregnings- og lagringsressurser for å dekke mindre krevende / andre typer oppgaver ved UiT enn de som kjørere på dagens tungregneanlegg. Vi tar gjerne imot innspill om behov.

 

Kontaktinformasjon

Ta kontakt med oss så skal vi se hva vi kan være behjelpelig med.

Orakelet er vårt kontaktpunkt. De sender henvendelsen videre.

Ansvarlig enhet: Avdeling for IT
Sideansvarlig: Dragseth, Roy