Foto: Lars Aake Andersen

Institutt for språk og kultur


   

Institutt for språk og kultur (ISK) har 73 fast ansatte, 10 professor II og rundt 40 stipendiater. I tillegg kommer omtrent 35 midlertidig ansatte i forsknings- og undervisningsstillinger.

ISK har et svært aktivt forskningsmiljø med stor tematisk bredde. Instituttet er vertskap for noen av de fremste språkvitenskapelige miljøene i verden, blant representert ved AcqVA Aurora Center, etablert 2020. I tillegg kommer forskningsgrupper innen teoretisk lingvistikk (CASTL-FISH), kognitiv lingvistikk (CLEAR), samisk språkteknologi (GIELLLATEKNO og Divvun) og språktilegnelse samt sosiolingvistikk og revitalisering. Instituttets forskningsmiljøer innen litteraturvitskap, kunsthistorie og medie- og dokumentasjonsvitskap er blant annet organisert i forskningsgruppene Health, Art and Society (HAS), Russian Space (RSCPR), Interdisciplinary Phenomenology (IP), arktisk kunst og kultur (WONA og Arctic Voices) samt LAMCOM.

ISK tilbyr undervisning i allmenn språkvitenskap, litteraturvitenskap, kunsthistorie, medie- og dokumentasjonsvitenskap, engelsk, kvensk og finsk, nordisk, russisk, samisk, spansk og tysk, som årsstudium, bachelor- eller mastergradsstudium. Instituttet tilbyr også doktorgradsutdanning i kultur/litteraturvitskap, kunsthistorie, medie- og dokumentasjonsvitskap og språkvitenskap.

Ansatte ved Institutt for språk og kultur:
[Loading...]

Siste nyheter

Profittpress gjør store dataspill voldelige, ensidige og mannsdominerte

– Det er på tide å ta dataspillene og hva de gjør med oss, på alvo... Les nyhetssaken

Gustav Jørgen Pedersen er ny instituttleder på ISK

Institutt for språk og kultur (ISK) får ny instituttleder 1. juni 2020.

Hvordan endres hjernen hos flerspråklige?

Over halvparten av alle europeere er i dag flerspråklige. UiTs nye satsingssenter, AcqVA Au... Les nyhetssaken


Arrangementer


Norwegian Language Courses for international students and employees at UiT, Level A1 , A2 and B1

31. aug     12:00     UiT Campus Tromsø     Tromsø