Foto: Lars Aake Andersen

Institutt for språk og kultur


   

Institutt for språk og kultur (ISK) har 83 fast ansatte, 16 professor II og rundt 20 stipendiater. I tillegg kommer omtrent 35 midlertidig ansatte i forsknings- og undervisningsstillinger.

ISK har et svært aktivt forskningsmiljø med stor tematisk bredde. Instituttet er vertskap for noen av de fremste språkvitenskapelige miljøene i verden, blant annet representert ved AcqVA Aurora Center, etablert 2020. I tillegg kommer forskningsgrupper innen teoretisk lingvistikk (CASTL-FISH), kognitiv lingvistikk (CLEAR), samisk språkteknologi (GIELLLATEKNO og Divvun) og språktilegnelse samt sosiolingvistikk og revitalisering. Instituttets forskningsmiljøer innen litteraturvitskap, kunsthistorie og medie- og dokumentasjonsvitskap er blant annet organisert i forskningsgruppene Health, Art and Society (HAS), Russian Space (RSCPR), Interdisciplinary Phenomenology (IP), arktisk kunst og kultur (WONA og Arctic Voices) samt LAMCOM – Libraries, archives, and museums in the community. 

ISK tilbyr undervisning i allmenn språkvitenskap, litteraturvitenskap, kunsthistorie, medie- og dokumentasjonsvitenskap, engelsk, kvensk og finsk, nordisk, russisk, samisk, spansk og tysk, som årsstudium, bachelor- eller mastergradsstudium. Instituttet tilbyr også doktorgradsutdanning i kultur/litteraturvitskap, kunsthistorie, medie- og dokumentasjonsvitskap og språkvitenskap.

Ansatte ved Institutt for språk og kultur:
[Loading...]

Siste nyheter

Fikk priser for oppgaver om kjønn innen kunst og musikk

Saksofonist Kjellaug har alltid lurt på hvorfor det er så få kvinnelige komponi... Les nyhetssaken

Vil ta med studentene i forskninga

Russiskmiljøet ved UiT har fått tildelt to millioner kroner i Fyrtårnmidler fo... Les nyhetssaken

Profittpress gjør store dataspill voldelige, ensidige og mannsdominerte

– Det er på tide å ta dataspillene og hva de gjør med oss, på alvo... Les nyhetssaken


Arrangementer