Foto: Lars Aake Andersen

Institutt for språk og kultur


English flag   

Institutt for språk og kultur (ISK) har 83 fast ansatte, 16 professor II og rundt 25-30 stipendiater. I tillegg kommer omtrent 35 midlertidig ansatte i forsknings- og undervisningsstillinger.

ISK har et svært aktivt forskningsmiljø med stor tematisk bredde. Instituttet er vertskap for noen av de fremste språkvitenskapelige miljøene i verden, blant annet representert ved AcqVA Aurora Center, etablert 2020. I tillegg kommer forskningsgrupper innen teoretisk lingvistikk (CASTL-FISH), kognitiv lingvistikk (CLEAR), samisk språkteknologi (GIELLLATEKNO og Divvun) og språktilegnelse samt sosiolingvistikk og revitalisering. Instituttets forskningsmiljøer innen litteraturvitskap, kunsthistorie og medie- og dokumentasjonsvitskap er blant annet organisert i forskningsgruppene Health, Art and Society (HAS), Russian Space (RSCPR), Interdisciplinary Phenomenology (IP), arktisk kunst og kultur (WONA og Arctic Humanities) samt LAMCOM – Libraries, archives, and museums in the community. 

ISK tilbyr undervisning i allmenn språkvitenskap, litteraturvitenskap, kunsthistorie, medie- og dokumentasjonsvitenskap, engelsk, kvensk og finsk, nordisk, russisk, samisk, spansk og tysk, som årsstudium, bachelor- eller mastergradsstudium. Instituttet tilbyr også doktorgradsutdanning i kultur/litteraturvitskap, kunsthistorie, medie- og dokumentasjonsvitskap og språkvitenskap.

Ansatte ved Institutt for språk og kultur:


Arrangementer


CRAFT & ENCODE present: Screening of Gabe Ibáñez's film Autómata (Spain/Bulgaria 2014)

15. februar     18:00     Verdensteatret Cinematek Tromsø     Tromsø    

SONE-konferansen 2023

20. april     09:00     ILP-bygget, rom 1.005 (Pedagogen)     Tromsø    

Eco-Phenomenology and Passivity

28. september     12:00     UiT - The Arctic University of Norway     Tromsø