Foto: Lars Aake Andersen

Institutt for språk og kultur


   

Institutt for språk og kultur (ISK) har 83 fast ansatte, 16 professor II og rundt 25-30 stipendiater. I tillegg kommer omtrent 35 midlertidig ansatte i forsknings- og undervisningsstillinger.

ISK har et svært aktivt forskningsmiljø med stor tematisk bredde. Instituttet er vertskap for noen av de fremste språkvitenskapelige miljøene i verden, blant annet representert ved AcqVA Aurora Center, etablert 2020. I tillegg kommer forskningsgrupper innen teoretisk lingvistikk (CASTL-FISH), kognitiv lingvistikk (CLEAR), samisk språkteknologi (GIELLLATEKNO og Divvun) og språktilegnelse samt sosiolingvistikk og revitalisering. Instituttets forskningsmiljøer innen litteraturvitskap, kunsthistorie og medie- og dokumentasjonsvitskap er blant annet organisert i forskningsgruppene Health, Art and Society (HAS), Russian Space (RSCPR), Interdisciplinary Phenomenology (IP), arktisk kunst og kultur (WONA og Arctic Voices) samt LAMCOM – Libraries, archives, and museums in the community. 

ISK tilbyr undervisning i allmenn språkvitenskap, litteraturvitenskap, kunsthistorie, medie- og dokumentasjonsvitenskap, engelsk, kvensk og finsk, nordisk, russisk, samisk, spansk og tysk, som årsstudium, bachelor- eller mastergradsstudium. Instituttet tilbyr også doktorgradsutdanning i kultur/litteraturvitskap, kunsthistorie, medie- og dokumentasjonsvitskap og språkvitenskap.

Ansatte ved Institutt for språk og kultur:


Arrangementer


Prøveforelesning - Master Franziska Jensen

25. mai     10:15     Digitalt     Digitalt    

Disputas - Franziska Jensen, Institutt for språk og kultur

25. mai     11:15     Digitalt     Digitalt    

19. møte om norsk språk (MONS 19)

24. nov     13:00     Tromsø     Tromsø