Arctic blue polygon pattern

Kontakt Avdeling for organisasjon og økonomi (ORGØK)

Kontaktinformasjon for Avdeling for organisasjon og økonomi

Kontaktinformasjon for Avdeling for organisasjon og økonomi

Organisasjons og økonomidirektør: Odd-Arne Paulsen

Seniorrådgiver og stedfortreder for avd. dir: Eli Margrete Pedersen

Prosjektleder for BOTT økonomi og lønn: Merete Birgitte Danielsen