Arctic blue polygon pattern

Kontakt Avdeling for organisasjon og økonomi (ORGØK)

Kontaktinformasjon for Avdeling for organisasjon og økonomi

Kontaktinformasjon for Avdeling for organisasjon og økonomi

Ledelse ved Avdeling for organisasjon og økonomi

Organisasjons og økonomidirektør: Odd-Arne Paulsen

Seniorrådgiver og stedfortreder for avd. dir: Eli Margrete Pedersen

Prosjektleder for BOTT økonomi og lønn: Merete Birgitte Danielsen

Seksjon for organisasjon og personal
Seksjon for økonomi og innkjøp
Seksjon for regnskap
Seksjon for rekruttering