Arctic blue polygon pattern

Tilganger, organisasjonsendringer og budsjettdisponeringsmyndighet

Informasjon om rutiner ved systemtilgang for fagbrukere og ledere, endring av organisasjonsstruktur og tildeling av budsjettdisponeringsmyndighet

Informasjon om rutiner ved systemtilgang for fagbrukere og ledere, endring av organisasjonsstruktur og tildeling av budsjettdisponeringsmyndighet

Alle ansatte gis automatisk tilgang til selvbetjeningsportalen for å registrere blant annet tid, ferie og fravær for seg selv. 

For ansatte som skal ha en fagbrukerrolle i økonomiprosessene eller lønnsprosessene ved UiT må det søkes om tilgang.

Tilgang gis basert på den eller de roller den ansatte skal utføre. Fyll ut dette skjemaet for å søke om tilgang til økonomisystemet (Unit4 ERP) og datavarehusrapporter (Tableau). Skjemaet er tilgjengelig når man er koblet til UiT-nett. Det ligger en kort veiledning for de ulike rollene i skjemaet.

Tilgang til omposteringsløsningen for regnskapsbilag betinger at man har rollen 'Bilagsbehandler' i Unit4 ERP.

Send inn sak iTopDesk for å søke om fagbrukerroller i lønnssystemet.

Tilgang for lederroller er beskrevet nedenfor under budsjettdisponeringsmyndighet. 

Organisasjonsendringer

I økonomi- og lønnssystemene lagres organisasjonsstruktur og kostnadsstedsstruktur med koder og beskrivelser. De ansatte kobles til en organisasjonsenhet og et kostnadssted. Dersom en enhet ønsker å gjøre endringer i organisasjonsstruktur og/eller kostnadssteder meldes dette inn til ORGØK via Sak i TopDesk Dere vil da få veiledning og hjelp til å gjennomføre endringene teknisk i systemene. 

Budsjettdisponeringsmyndighet og lederroller

Budsjettdisponeringsmyndighet - liste over alle budsjettdisponentene ved UiT

I Retningslinjer for utøvelse av budsjettdisponeringsmyndighet ved UiT fastsettes det hvordan budsjettdisponeringsmyndighet (BDM) skal praktiseres ved UiT og hvordan den kan delegeres.

Endring av budsjettdisponeringsmyndighet, lederroller og andre godkjenningstilganger meldes til ORGØK via ePhorte.