Arctic blue polygon pattern

Lønn og personal for saksbehandlere

Informasjon om systemer, rutiner og roller innen lønn- og personalprosesser.

Informasjon om systemer, rutiner og roller innen lønn- og personalprosesser.

Sidene er under utvikling, og vil bli oppdatert med ny informasjon så snart vi har dette klart.

Under hvert punkt finner du prosess-, rolle- og rutinebeskrivelser knyttet til de ulike prosessene.

For ansatte

Videoer
Brukerveiledninger for selvbetjeningsportalen (DFØ)

E-læringskurs

NB: FØR du trykker på lenkene under må du logge på CANVAS

Nedenfor vises oversikt over ulike roller innenfor lønnsområdet, som du kan klikke deg inn på for å gjennomføre opplæring i Canvas. Canvasopplæringen er tilgjengelig gjennom MITT UiB.

Logg deg inn med din Feide bruker.

Brukerveiledninger/Maler

Tilknyttet innhold 

Ompostering og korreksjon

Ompostering av lønns- og reisekostnader skal føres i SAP. Øvrige regnskapskorreksjoner føres i Unit4 ERP gjennom omposteringsløsningen.

Omposteringsløsningen - brukerveiledning BOTT