Arctic blue polygon pattern

Saksbehandling og svartider lønnstjenesten

På denne siden vil vi ukentlig legge ut informasjon om svartider for behandling av saker og antall skjema som er til behandling.

Faggruppe variabel lønn og reiser jobber kontinuerlig med å svare ut saker i innboksen.

På denne siden vil vi ukentlig legge ut informasjon om svartider for behandling av saker og antall skjema som er til behandling.

Tabellen viser måltall for svartid og aktuell svartid fra uke til uke for de ulike skjematypene som behandles av Faggruppe variabel lønn og reise.

Tabell som viser oversikt over svartider hos lønnstjenesten

 

Tabellen viser antall saker i innboksen til Faggruppe variabel lønn og reise fordelt på skjematypene:

  • Bestilte Time- og oppdragskontrakter
  • Reiseregninger til attestering
  • Utleggsrefusjoner til attestering
  • Godtgjørelser til attestering

Tabell som viser oversikt over antall skjema som er til behandling hos lønnstjenesten